MB-SR50N IW

MB-SR50N IW Okno otwierane do wewnątrz zintegrowane z fasadą

 • Uf od 1,68 W/(m2K)
  Izolacyjność termiczna
 • E1500 EN 122008
  Wodoszczelność
 • E2400 EN 12210
  Odporność na obciążenie wiatrem
 • E5/I5
  Odporność na uderzenie

Charakterystyczną cechą systemu MB-SR50N IW jest możliwość stosowania okna otwieranego do środka, zintegrowanego z profilami słupów i rygli. Pole fasady z oknem o funkcji rozwierano uchylnej nie różni się w widoku zewnętrznym od sąsiadujących pól o szkleniu stałym. Zaletą tego rozwiązania jest jego różnorodność – dostępne są 3 odmiany fasady MB-SR50N IW: standardowa, z płaską listwą oraz konstrukcja typu EFEKT. W oknach systemu MB-SR50N IW przewidziane są wypełnienia o grubości w zakresie: 24 – 56 mm.

Parametry techniczne:

 • Współczynnik przenikania ciepła: Uf od 1,68 W/(m2K)
 • Infiltracja powietrza: AE1200, EN 12152
 • Szczelność na wodę opadową: RE1200, EN 12154
 • Odporność na obciążenie wiatrem: 2400Pa, EN 13116
 • Odporność na uderzenie: E5/I5
 • Izolacyjność akustyczna: Rw=42 dB (w zależności od rodzaju zastosowanego wypełnienia)

Zarejestruj się

I pobierz pliki w formacie

DWG, RVT, RFA, LCF, PDF

Przejdź do rejestracji