ES subsidijos

ES lėšomis remiami projektai
ES subsidijos

Mokslinių tyrimų ir inovacijų centro statyba, kuriame vykdoma mokslinių tyrimų ir plėtros veikla, susijusi su inovacinių sistemų kūrimu pastatų inžinerijos pramonei.

Projekto tikslai

Naujai įsteigtas mokslinių tyrimų ir inovacijų centras vykdys mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą pagal numatytą mokslinių tyrimų darbotvarkę, kurios rezultatas bus aplinkosaugine pridėtine verte pasižyminčių sprendimų statybos pramonei kūrimas ir įgyvendinimas. Be kita ko, bus sukurti produktai, kurie turės didelės įtakos energijos suvartojimo pastatuose mažinimui, nes padidins izoliacinių sistemų kokybę ir ilgaamžiškumą, o tai savo ruožtu sumažins pastatų energijos vartojimo intensyvumą. Naujieji sprendimai padės kasmet sutaupyti pastatų šildymui ir (ar) vėsinimui suvartojamos energijos.

  • Projekto vertė:

    43 400 550,00 PLN
  • Europos fondų lėšos:

    7 023 300,00 PLN