Dotace EU

Projekty podporované unijními prostředky
Dotace EU

VÝSTAVBA CENTRA VÝZKUMU A INOVACÍ ZA ÚČELEM PROVÁDĚNÍ VÝZKUMNĚ-VÝVOJOVÝCH PRACÍ NAD ZPRACOVÁNÍM INOVATIVNÍCH SYSTÉMŮ PRO STAVEBNICTVÍ.

CÍLE PROJEKTU

V nově vzniklém Centru výzkumu a inovací budou prováděny výzkumně-vývojové práce dle předpokládané výzkumné agendy, v jejímž výsledku budou zpracována a implementována řešení pro stavebnictví vyznačující se environmentální přidanou hodnotou. Budou zpracovány mimo jiné výrobky, které významně ovlivňují snížení spotřeby energie v budovách zvýšením kvality a trvalosti inovačních systémů, což následně umožní snížit energetickou náročnost budov. Tímto nová řešení přispějí k úsporám spojeným se spotřebou energie, která je potřebná v průběhu celého roku pro vytopení/ochlazení budov.

  • HODNOTA PROJEKTU:

    43 400 550,00 PLN
  • VKLAD EVROPSKÝCH FONDŮ:

    7 023 300,00 PLN