Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů a pravidla používání cookies
Zásady ochrany osobních údajů

Kdo a pro jaké účely bude zpracovávat vaše údaje?

Osobní údaje, které poskytují uživatele webového korporátního servisu ALUPROF SA v rámci využívání funkcionalit servisu, jsou zpracovávány jeho provozovatelem, tj. firmou ALUPROF SA se sídlem v Bielsku-Białej, ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała (tel. +48 33 819 53 00), podle pravidel stanovených v polském právu, zejména NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).

Veškeré osobní údaje a/nebo kontaktní údaje shromažďované prostřednictvím webového korporátního servisu ALUPROF SA jsou používány pouze pro účely navázání kontaktu souvisejícího s dotazem uživatele, na který uživatel očekává odpověď. Údaje uživatele získané webovým korporátním servisem ALUPROF SA jsou určeny pouze pro účely firmy ALUPROF SA nebo dceřiných společností ALUPROF SA.

Co jsou cookies?

Cookies („koláčky“) jsou textové soubory z webových stránek, které jsou uloženy na koncovém zařízení uživatele servisu, např. v počítači, telefonu, a jsou určeny pro používání webových stránek servisu. Cookies obvykle obsahují název webových stránek, ze kterých pocházejí, čas jejich uložení na koncové zařízení a jedinečné číslo.

Soubory cookies, které shromažďujeme, jsou pouze anonymní statistické údaje o vás jako uživateli našeho servisu, které slouží pro zlepšení obsahu servisu. Neshromažďujeme žádné vaše identifikační údaje jako klienta ALUPROF SA.

Soubory cookies se používají pro:

  • přizpůsobení obsahu webových stránek preferencím uživatele a optimalizaci používání webových stránek, zejména tyto soubory umožňují identifikovat zařízení uživatele servisu a vhodně zobrazit webové stránky přizpůsobené jeho individuálním požadavkům;
  • tvoření statistik, které pomáhají pochopit, jak uživatelé servisu používají webové stránky, což umožňuje zlepšit jejich strukturu a obsah;
  • udržování relace uživatele servisu (po přihlášení), díky níž uživatel nemusí znovu zadávat přihlašovací jméno a heslo na každé podstránce servisu.

Doba uchovávání vašich údajů

V rámci servisu se používají dva základní typy souborů cookies: „relační“ (session cookies) a „perzistentní“ (persistent cookies). Soubory relačních cookies jsou dočasné soubory, které jsou ukládány na koncové zařízení uživatele, dokud neopustí webové stránky nebo nevypne software (webový prohlížeč). Soubory perzistentních cookies jsou ukládány na koncové zařízení uživatele po dobu stanovenou v parametrech souborů cookies nebo dokud je uživatel nevymaže.

V mnoha případech software pro prohlížení webových stránek (webový prohlížeč) implicitně umožňuje ukládat soubory cookies na koncové zařízení uživatele. Uživatelé servisu mohou kdykoli změnit nastavení souborů cookies. Tato nastavení lze změnit zejména tak, aby blokovala automatické ukládání souborů cookies v nastavení webového prohlížeče nebo informovala o každém jejich uložení v zařízení uživatele servisu.

Podrobné informace o možnostech a způsobech používání souborů cookies jsou dostupné v nastavení softwaru webového prohlížeče, např.:

Deaktivace souborů cookies může ovlivnit některé funkcionality dostupné na webových stránkách servisu. Firma ALUPROF SA shromažďuje a uchovává informace o používání servisu uživateli a jejich IP adresy. Tyto informace jsou shromažďovány na základě analýzy přístupových protokolů a používány pro technické a statistické účely související se správou internetového servisu.

Kdo bude mít přístup k vašim údajům?

Soubory cookies, které jste ponechali, budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům firmy ALUPROF SA a také externím poskytovatelům IT služeb. Servis využívá nástroje Google Analytics, služby umožňující analýzu návštěvnosti webových stránek poskytované společností Google Inc.

Jak chráníme vaše údaje?

Firma ALUPROF SA používá technická a organizační opatření pro zajištění ochrany zpracovávaných osobních údajů a chrání je proti zpřístupnění neoprávněným osobám, shromažďování neoprávněnými osobami, zpracováním v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů. Aby byla zajištěna bezpečnost zpracování údajů ve firmě ALUPROF SA, byl ustanoven inspektor ochrany údajů, který dohlíží na dodržování zásad ochrany zpracovávaných osobních údajů a byla vypracována a implementována politika bezpečnosti osobních údajů. Podrobné informace o zásadách zpracování údajů najdete na stránkách https://aluprof.com/cz/o-nas/rodo.

Jaká máte práva?

Informujeme vás, že máte následující práva v rámci ochrany svých osobních údajů:

  • právo požádat ALUPROF SA o přístup ke svým osobním údajům,
  • právo na opravu svých osobních údajů,
  • právo na výmaz nebo omezení zpracování svých osobních údajů firmou ALUPROF SA,
  • právo vznést námitku proti zpracování,
  • právo na přenášení údajů.

Také vás informujeme, že máte právo podat stížnost dozorovému úřadu – předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Zpracování údajů můžete omezit sami, když použijete pokyny uvedené v sekci Doba uchovávání vašich údajů.

Náš inspektor ochrany údajů

Ve firmě ALUPROF SA byl jmenován inspektor ochrany údajů: pan Michał Geilke, e-mail: iod_aluprof@grupakety.com, na kterého se můžete kdykoli obrátit, pokud máte jakékoli pochybnosti o zpracování svých osobních údajů.

aluprof