Polityka prywatności

Polityka prywatności oraz zasady wykorzystywania plików cookies
Polityka prywatności

Kto i w jakim celu będzie przetwarzał Twoje dane?

Dane osobowe przekazywane przez użytkowników internetowego serwisu korporacyjnego ALUPROF SA w ramach korzystania z funkcjonalności serwisu przetwarzane są przez ich administratora tj. ALUPROF SA z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała (tel. +48 33 819 53 00) na zasadach określonych w prawie polskim, w szczególności ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Wszelkie dane osobowe oraz/lub dane teleadresowe gromadzone poprzez internetowy serwis korporacyjny ALUPROF SA są wykorzystywane jedynie w celu nawiązania kontaktu związanego z zapytaniem użytkownika, na które to zapytanie użytkownik oczekuje odpowiedzi. Dane użytkownika otrzymane poprzez internetowy serwis korporacyjny ALUPROF SA przeznaczone są wyłącznie na użytek ALUPROF SA lub spółek zależnych od ALUPROF SA

Czym są cookies?

Cookies („ciasteczka”) stanowią pliki tekstowe pochodzące z witryny www, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu np. komputerze, telefonie i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Zbierane przez nas pliki cookies to jedynie anonimowe dane statyczne o Tobie jako użytkowniku naszego serwisu służące do poprawy korzystania z zawartości serwisu. Nie zbieramy żadnych danych identyfikujących Ciebie jako osoby lub klienta ALUPROF SA

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła

Okres przechowywania Twoich danych

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Pliki cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania(przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej np.:

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu. ALUPROF SA zbiera i przechowuje informacje dotyczące korzystania z serwisu przez użytkowników oraz ich adresy IP. Informacje te zbierane są na podstawie analizy logów dostępowych i wykorzystywane w celach technicznych i statystycznych związanych z administracją Serwisu internetowego.

Kto będzie miał dostęp do Twoich danych?

Pozostawione przez Ciebie cookies będą ujawniane jedynie upoważnionym pracownikom ALUPROF SA, a także zewnętrznym dostawcom usług wsparcia informatycznego. Serwis korzysta z narzędzia Google Analytics, usługi umożliwiającej analizę oglądalności stron internetowych dostarczanej przez Google Inc.

Jak zabezpieczamy Twoje dane?

ALUPROF SA stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zebraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych w ALUPROF SA został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych nadzorujący przestrzeganie zasad ochrony przetwarzania danych osobowych oraz została opracowana i wdrożona polityka bezpieczeństwa danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych znajdują się na stronie https://aluprof.com/firma/rodo.

Jakie prawa Tobie przysługują?

Informujemy, że posiadasz następujące prawa w zakresie ochrony swoich danych osobowych:

  • prawo do żądania od ALUPROF SA dostępu do swoich danych osobowych,
  • prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
  • prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania przez ALUPROF SA Twoich danych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych.

Informujemy również że przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Możesz sam ograniczyć przetwarzanie Twoich danych korzystając ze wskazówek zamieszczonych w sekcji Okres przechowywania Twoich danych.

Nasz Inspektor Ochrony Danych

ALUPROF SA powołał Inspektora Ochrony Danych w osobie: Pana Michała Geilke, mail: iod_aluprof@grupakety.com, z którym można kontaktować się zawsze w razie wątpliwości co do przetwarzania Twoich danych osobowych.