Centrum Badań i Innowacji

Zapraszamy do współpracy
Centrum Badań i Innowacji

Firma Aluprof posiada niezależne Centrum Badań i Innowacji, które wdrożyło i działa zgodnie z systemem zarządzania ISO 17025. W pierwszym kwartale 2017 roku Centrum Badań i Innowacji wdrożyło system zarządzania zgodny z normą ISO 17025, czego następstwem było złożenie wniosku akredytacyjnego do Polskiego Centrum Akredytacji (PCA). Podczas audytów i oceny końcowej personel laboratorium udowodnił, że instytucja spełnia wszystkie kryteria, normy oraz wymagania PCA.

Certyfikat wydawany przez Polskie Centrum Akredytacji potwierdza wysoki poziom niezależności, bezstronności i kompetencji personelu pracującego w Centrum Badań i Innowacji ALUPROF. – Dokument jest również świadectwem tego, że wyniki uzyskiwane przez laboratorium są miarodajne i niepodważalne – mówi Piotr Ciemała Kierownik Jakości w Laboratorium. W czasie przygotowywania oceny końcowej PCA podkreśliło, że mocną stroną Centrum Badań i Innowacji jest zaangażowany personel oraz szybkie i kompetentne działanie, możliwe dzięki biegłej znajomości metod badawczych.

W skład Centrum Badań i Innowacji wchodzi m.in. największa w Europie Środkowo-Wschodniej komora badawcza do badań ścian osłonowych w zakresie właściwości fizycznych. W komorze mogą być testowane obiekty o gabarytach wysokich na 10 m i szerokich na 10 m. Stanowisko to jest również przygotowane do badań wg norm amerykańskich ASTM i AAMA łącznie z testami sejsmicznymi i termicznymi. W Centrum Badań i Innowacji wykonuje się również badania systemów przeciwpożarowych. Piec badawczy jest w stanie zmieścić model o wymiarach 4,5 m x 5 m. Laboratorium posiada również w stanowisko do badań mechanicznych okien i drzwi.

Laboratorium posiada podpisaną umowę z polskim ITB oraz niemieckim IFT Rosenheim. Rozwiązanie to jest niezwykle komfortowe, gdyż eliminuje koszty logistyczne i zapewnia krótsze terminy realizacji badań, a także umożliwia bezpośrednie wsparcie klientów podczas badań.

aluprof