Aluprof SA

ul. Warszawska 153
43-300 Bielsko-Biała

NIP: 547-02-42-884
REGON: 070424429

Kapitał zakładowy/wpłacony: 4 028 350 PLN.

Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000106225

Aluprof SA jest jednym z czołowych producentów systemów aluminiowych w Europie. Spółka posiada swoje oddziały w wielu krajach Europy, a także w Stanach Zjednoczonych. Dzięki ponad 70 letniemu doświadczeniu firma posiada ponad 1700 stałych klientów. Roczne przychody ze sprzedaży Aluprof SA przekraczają 438 mln EUR. Eksport stanowi około 40% ogólnej sprzedaży. Firma zatrudnia ponad 2900 pracowników. Aluprof SA należy do Grupy Kapitałowej Grupa Kęty SA. 

Aluprof SA sprzedaje swoje rozwiązania do większości krajów europejskich a także do Stanów Zjednoczonych. Firma posiada przedstawicielstwa i centra dystrybucyjne na terenie całej Europy: w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, w Belgii, w Holandii, w Czechach, w Rumunii, na Węgrzech, na Ukrainie, a także w USA. Na rynkach zagranicznych firma Aluprof postrzegana jest jako duży i godny zaufania partner, co przekłada się na systematycznie rosnącą sprzedaż eksportową. Wysokiej jakości systemy architektoniczne z Polski znajdują odbiorców na zupełnie nowych rynkach, takich jak: Estonia, Azerbejdżan, Gruzja, Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Dematerializacja akcji

W skutek wejścia w życie ustawy dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) najpóźniej do 28 lutego 2021 r. należy złożyć w spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać u pełnomocnika Zarządu ds. kontaktu z akcjonariuszami Pana Rafała Puzyrewskiego pod numerem telefonu  +48 662 275 673, adresem e-mail rpuzyrewski@grupakety.com lub w siedzibie Spółki pod adresem 43-300 Bielsko-Biała, ul. Warszawska 153 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

[2020-12-10] Piąte Wezwanie do złożenia dokumentów akcji

[2020-11-19] Czwarte Wezwanie do złożenia dokumentów akcji

[2020-10-29] Trzecie Wezwanie do złożenia dokumentów akcji

[2020-10-08] Drugie Wezwanie do złożenia dokumentów akcji

[2020-09-17] Pierwsze Wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Rejestr akcjonariuszy

W dniu 27 sierpnia 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUPROF SA wybrało Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie jako podmiot uprawniony do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy Spółki.

Uchwała ZWZ w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy Spółki

Regulamin prowadzenia rejestru akcjonariuszy przez Trigon Dom Maklerski S.A.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych