Proces rekrutacyjny

Dołącz do zespołu pracowników ALUPROF. Twórz z nami Polską i Światową architekturę
Proces rekrutacyjny

Właściwy dobór kadry jest wyznacznikiem sukcesu firmy. Mając świadomość potencjału, jaki niosą ze sobą nasi Pracownicy, przykładamy dużą wagę do procesu rekrutacji – zależy nam na tym, aby pracowali dla nas najlepsi specjaliści. Proces rekrutacyjny w ALUPROF SA jest wieloetapowy a kandydaci, którzy zostają wyłonieni po jego zakończeniu, rozpoczynają satysfakcjonującą pracę w przyjaznej atmosferze i profesjonalnym środowisku pracy.

Z uwagi na obostrzenia panujące w czasie pandemii oraz ze względu na dbałość o bezpieczeństwo naszych pracowników, spotkania rekrutacyjne prowadzone są w formie zdalnej.

Polityka personalna Aluprof SA

Polityka personalna

W Aluprof SA kierujemy się wspólnymi dla całej Grupy Kapitałowej Kęty SA standardami Polityki Personalnej dążąc do realizacji poniższych celów w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi:

TWORZYMY KLIMAT
TWORZYMY KLIMAT
Przyjęte przez nas standardy postępowania w określonych sytuacjach odzwierciedlają naszą kulturę organizacyjną, co oznacza, że tworzone są wspólnie: przez Nas i dla Nas.
ROZWIJAMY KOMPETENCJE
ROZWIJAMY KOMPETENCJE
Tak kształtujemy kompetencje naszych Pracowników, aby byli oni gotowi do sprawnej realizacji zadań zgodnie z przyjętą strategią biznesową organizacji, odczuwając jednocześnie satysfakcję z wykonywanej pracy.
ZAPEWNIAMY RÓWNE SZANSE
ZAPEWNIAMY RÓWNE SZANSE
Dbamy o zapewnianie równych szans na rozwój w ramach organizacji w zakresie doskonalenia umiejętności, awansu, wynagradzania i premiowania, kierując się indywidualnymi możliwościami Pracowników, ich osiągnięciami i wynikami pracy. W ramach wzajemnych kontaktów mamy również na uwadze poszanowanie godności osobistej Naszych Pracowników.
DBAMY
O WZAJEMNE RELACJE
DBAMY O WZAJEMNE RELACJE
Dążymy do zapewniania właściwej komunikacji w Organizacji. Wszelkie działania prowadzone w kierunku zmiany funkcjonujących zasad oraz wprowadzenia nowych poprzedzamy kampanią informacyjną skierowaną do wszystkich pracowników. W ramach codziennej pracy dbamy o kształtowanie wzajemnych relacji na bazie zaufania i szacunku.
JESTEŚMY ELASTYCZNI
JESTEŚMY ELASTYCZNI
Dążąc do wypełnienia Wizji firmy jako Europejskiego dostawcy nowoczesnych rozwiązań aluminiowych zakładamy ciągły rozwój procesów oraz wdrażanie nowych rozwiązań.

W przypadku gdy zechcą Państwo aplikować do naszej firmy, Państwa dane będą wykorzystane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego.

Zobacz jak przetwarzane są Twoje dane
aluprof