Zrównoważony rozwój

Zaangażowanie ALUPROF w realizację celów Zrównoważonego rozwoju
Zrównoważony rozwój

Czym jest dla nas zrównoważony rozwój?


Firma Aluprof jak każde przedsiębiorstwo dąży do realizacji celów wzrostu ekonomicznego.

Nie jest to jednak jedyny cel przyświecający firmie. Aluprof w pełni świadomie podąża drogą zrównoważonego rozwoju angażując się w kwestie społeczne i środowiskowe.

W każdym z tych obszarów znajdujemy odzwierciedlenie swojej aktywności i pozytywnego wpływu na rozwój tych obszarów kształtując kulturę organizacji społecznie odpowiedzialnej.

ZOBACZ FOLDER ZRÓWNOWAŻONY

WIZJA I WARTOŚCI

Wyobraź sobie miejsce stworzone, by służyć człowiekowi.
Dbać o jego zdrowie, komfort i rozwój.
Wyobraź sobie budynki, które troszczą się o naszą planetę, nie emitując gazów, nie generując odpadów i pozostawiając zerowy ślad węglowy.
Wyobraź sobie miasta w pełni samowystarczalne pod względem energii, surowców i wody.
Miasta, które powstają i funkcjonują w oparciu o transparentne zasady etyki, prowadzenia biznesu i relacji międzyludzkich.

To świat przyszłości. Możemy tworzyć go już dziś.

ALUPROF Let’s build a better future

Cele Zrównoważonego Rozwoju


Cele Zrównoważonego Rozwoju The Sustainable Development Goals zostały przyjęte przez wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ Rezolucją Zgromadzenia Ogólnego 25 września 2015 roku w Nowym Jorku.

Cele zrównoważonego rozwoju
Aluprof włącza się w wizję tworzenia lepszej przyszłości poprzez realizację wybranych celi Zrównoważonego Rozwoju:
 • Zrównoważony rozwój
  Dalszy wzrost gospodarczy: tworzenie godnych miejsc pracy.
 • Zrównoważony rozwój
  Innowacyjność organizacji i produktów.
 • Zrównoważony rozwój
  Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja.
 • Zrównoważony rozwój
  Dialog na rzecz tworzenia Zrównoważonych Miast i Społeczności.
 • Zrównoważony rozwój
  Działania w dziedzinie klimatu.
 • Zrównoważony rozwój
  Troska o dobrą jakość edukacji pracowników i partnerów Aluprof.
 • Zrównoważony rozwój
  Dbałość o dobre zdrowie i jakość życia pracowników Aluprof.
 • Zrównoważony rozwój
  Mniej nierówności – przeciwdziałanie wykluczeniom.
 • Zrównoważony rozwój
  Tworzenie partnerstw na rzecz celów Zrównoważonego Rozwoju