Czym jest dla nas zrównoważony rozwój?


Firma Aluprof jak każde przedsiębiorstwo dąży do realizacji celów wzrostu ekonomicznego.

Nie jest to jednak jedyny cel przyświecający firmie. Aluprof w pełni świadomie podąża drogą zrównoważonego rozwoju angażując się w kwestie społeczne i środowiskowe.

W każdym z tych obszarów znajdujemy odzwierciedlenie swojej aktywności i pozytywnego wpływu na rozwój tych obszarów kształtując kulturę organizacji społecznie odpowiedzialnej.

ZOBACZ FOLDER ZRÓWNOWAŻONY

WIZJA I WARTOŚCI

Wyobraź sobie miejsce stworzone, by służyć człowiekowi.
Dbać o jego zdrowie, komfort i rozwój.
Wyobraź sobie budynki, które troszczą się o naszą planetę, nie emitując gazów, nie generując odpadów i pozostawiając zerowy ślad węglowy.
Wyobraź sobie miasta w pełni samowystarczalne pod względem energii, surowców i wody.
Miasta, które powstają i funkcjonują w oparciu o transparentne zasady etyki, prowadzenia biznesu i relacji międzyludzkich.

To świat przyszłości. Możemy tworzyć go już dziś.

ALUPROF Let’s build a better future

Cele Zrównoważonego Rozwoju


Cele Zrównoważonego Rozwoju The Sustainable Development Goals zostały przyjęte przez wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ Rezolucją Zgromadzenia Ogólnego 25 września 2015 roku w Nowym Jorku.

Cele zrównoważonego rozwoju
Aluprof włącza się w wizję tworzenia lepszej przyszłości poprzez realizację wybranych celi Zrównoważonego Rozwoju:
 • Zrównoważony rozwój
  Dalszy wzrost gospodarczy: tworzenie godnych miejsc pracy.
 • Zrównoważony rozwój
  Innowacyjność organizacji i produktów.
 • Zrównoważony rozwój
  Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja.
 • Zrównoważony rozwój
  Dialog na rzecz tworzenia Zrównoważonych Miast i Społeczności.
 • Zrównoważony rozwój
  Działania w dziedzinie klimatu.
 • Zrównoważony rozwój
  Troska o dobrą jakość edukacji pracowników i partnerów Aluprof.
 • Zrównoważony rozwój
  Dbałość o dobre zdrowie i jakość życia pracowników Aluprof.
 • Zrównoważony rozwój
  Mniej nierówności – przeciwdziałanie wykluczeniom.
 • Zrównoważony rozwój
  Tworzenie partnerstw na rzecz celów Zrównoważonego Rozwoju