Какво означава устойчивото развитие за нас?


Както всеки бизнес, ALUPROF полага усилия за постигане на целите на икономическия растеж. Това обаче в никакъв случай не е единствената ни движеща цел. В ALUPROF съзнателно поемаме по пътя към устойчиво развитие, като се ангажираме със социални и екологични въпроси. Нашата активност и положителното въздействие и в двете сфери се отразяват в нашата работа за формиране на култура на корпоративна социална отговорност.

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА НАШАТА ПОЛИТИКА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ (само на английски език)

ВИЗИЯ И ЦЕННОСТИ

Представете си град, създаден да служи на хората.
Създаден с грижа за тяхното здраве, комфорт и лично израстване.
Представете си сгради, които се грижат за нашата планета, не отделят газове, не произвеждат отпадъци и не оставят въглероден отпечатък.
Представете си град, който е напълно самодостатъчен по отношение на енергията, изходни материали и вода.
Град, роден от прозрачни, етични принципи за управление на бизнес средата и междуличностните отношения. Град, който функционира в съответствие с тези правила.

Светът на бъдещето. Можем да го създадем днес.

ALUPROF Let’s build a better future

УСТОЙЧИВИ ЦЕЛИ НА РАЗВИТИЕ


На 25 септември 2015 г. в Ню Йорк сто деветдесет и три държави-членки на Общото събрание на ООН приеха Резолюция 70/1, Трансформиране на нашия свят: Програма за устойчиво развитие до 2030 г.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
Стремежът на ООН за създаване на по-добро бъдеще поставя седемнадесет цели в рамките на Програмата за устойчиво развитие за 2030 г. ALUPROF се присъедини към инициативата и работим за постигане на целите, които се отнасят за нас:
 • SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
  Достоен труд и икономически растеж; да продължи да расте и да създава справедливи работни места
 • SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
  Промишленост, иновация и инфраструктура; иновативни организационни процедури и продукти
 • SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
  Отговорно потребление и производство
 • SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
  Устойчиви градове и общности; участват в диалози за да изпълнение на тази цел
 • SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
  Действия в областта на климатичните промени
 • SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
  Качествено образование; активна подкрепа за образованието на персонала и партньорите на ALUPROF
 • SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
  Добро здраве и благосъстояние; активна грижа за здравето и качеството на живот на служителите на ALUPROF
 • SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
  Намаляване на неравенствата; работи за борба със социалното изключване
 • SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
  Партньорства за постигане на целите