Dezvoltare durabilă

Implicarea ALUPROF în realizarea obiectivelor Dezvoltare durabilă
Dezvoltare durabilă

Ce este pentru noi dezvoltarea durabilă?


Compania Aluprof țintește spre realizarea obiectivelor de creștere economică. Acesta nu este însă singurul obiectiv al companiei. Aluprof urmărește pe deplin conștient calea dezvoltării durabile, implicându-se în aspectele sociale și de mediu.

În fiecare din aceste arii, găsim o reflectare a activității noastre și un impact pozitiv asupra dezvoltării acestor arii, formând cultura unei organizații responsabile social.

VIZUALIZEAZĂ BROȘURA SUSTENABILITĂȚII (versiune EN)

VIZIUNE ȘI VALORI

Imaginează-ți un loc creat, pentru a-i servi omului,
Având grijă de sănătatea, confortul și dezvoltarea lui.
Imaginează-ți clădiri, care au grijă de planeta noastră, neemițând gaze, negenerând deșeuri și având o amprentă zero de carbon.
Imaginează-ți orașe complet autosuficiente prin prisma energiei, materiilor prime și apei.
Orașe, care apar și funcționează în baza unor principii transparente de etică, de conducere a afacerilor și de relații interumane.

Aceasta este lumea viitorului. O putem crea deja de astăzi.

ALUPROF Let’s build a better future

OBIECTIVELE DEZVOLTĂRII DURABILE


Obiectivele Dezvoltării Durabile -The Sustainable Development Goals- au fost adoptate de toate cele 193 de state membre ONU prin Rezoluția Adunării Generale din data de 25 septembrie 2015 de la New York.

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
Aluprof se alătură viziunii creării unui viitor mai bun prin implementarea obiectivelor pentru dezvoltarea durabilă selectată:
 • Zrównoważony rozwój
  Creșterea economică continuă: crearea unor locuri de muncă decente.
 • Zrównoważony rozwój
  Inovarea organizației și a produselor.
 • Zrównoważony rozwój
  Consum și producție responsabilă.
 • Zrównoważony rozwój
  Dialog în scopul dezvoltării Orașelor și Comunităților Durabile.
 • Zrównoważony rozwój
  Acțiuni în domeniul climei.
 • Zrównoważony rozwój
  Grija pentru o calitate bună a educației angajaților și partenerilor Aluprof.
 • Zrównoważony rozwój
  Grija pentru o sănătate și o calitate bună a vieții angajaților ALUPROF.
 • Zrównoważony rozwój
  Mai puține inechități - combaterea excluderilor.
 • Zrównoważony rozwój
  Dezvoltarea parteneriatelor pentru obiectivele Dezvoltării Durabile