GDPR (RODO)

Regulamentul General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal
GDPR (RODO)

Stimați domni/Stimate doamne,

La data de 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (UE) 2016/679 din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (definit ca GDPR sau „Regulamentul General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal”). Scopul implementării regulamentului este unificarea regulilor de prelucrare a datelor cu caracter personal pe teritoriul Uniunii Europene.

Veți găsi mai jos informații privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de ALUPROF SA. și regulile conform cărora aceasta se desfășoară începând cu data de 25 mai 2018.

CINE VA PRELUCRA DATELE DVS.?

Administratorul datelor dvs. cu caracter personal este ALUPROF SA cu sediul la Bielsko-Biała, ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała (tel. +48 33 819 53 00), e-mail: aluprof@aluprof.eu

DATELE INSPECTORULUI GENERAL DE PROTECȚIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

ALUPROF SA a numit Inspectorul de Protecție a Datelor în persoana domnului Michał Geilke, e-mail: iod_aluprof@grupakety.com, pe care îl puteți contacta întotdeauna în caz de neclarități privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal.

ÎN CE SCOP PRELUCRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL?

În funcție de scopul prelucrării datelor cu caracter personal, vom prelucra datele dvs. în sfera minimă dedicată și pe baza prevederilor legilor speciale (lex specialis) precum și GDPR. Accesul la datele dvs., în funcție de contextul prelucrării, îl vor avea în special angajații/colaboratorii autorizați ai societăților afiliate Aluprof SA, consultanții externi, auditorii și asistența IT externă.

Independent de cele de mai sus, aveți:

 • dreptul de a cunoaște scopul prelucrării datelor dvs. și a bazei legale a prelucrării de către ALUPROF SA.
 • dreptul de a solicita de la ALUPROF SA acces la datele cu caracter personal, care se referă la dvs., corectarea acestora, ștergerea, limitarea prelucrării, dreptul de a depune opoziție împotriva prelucrării, precum și dreptul de a transfera datele și de a obține o copie a acestora. Unele din drepturile indicate, în funcție de contextual prelucrării, pot fi limitate.
 • dreptul de retragere a acordului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în orice moment, fără a influența conformitatea cu legea a prelucrării realizate pe baza acesteia înainte de retragere, dacă prelucrarea datelor dvs. are loc pe baza art. 6 alin. 1 lit. a) sau art. 9 alin. 2 lit. a) GDPR;
 • dacă prelucrarea datelor dvs. are loc pe baza art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR (interese legal justificate ale ALUPROF SA), aveți dreptul în orice moment să depuneți opoziție – din motive legate de situația dvs. specială – față de prelucrarea datelor cu caracter personal realizată în această bază;
 • dreptul de anu fi profilat în înțelesul art. 22 RODO. ALUPROF SA vă informează că, în cazul profilării, la fiecare operațiune de acest tip se află informația adecvată;
 • dreptul de a depune o plângere către Președintele Oficiului de Protecție a Datelor (ul. Stawki 2, 00-193 Varșovia, tel. 22 531-03-00, www.uodo.gov.pl);

Recrutarea angajaților

În cazul în care veți dori să candidați pentru un post în firma noastră, datele dvs. vor fi utilizate în scopul realizării procesului de recrutare. Aluprof SA nu profilează candidații la lucru în înțelesul art. 22 GDPR și nici nu transmite datele lor către vreun stat terț (stat în afara Spațiului Economic European).

Trei tipuri principale de date, pe care le colectăm, sunt datele de contact (indicate de candidat), datele privind cursul carierei și angajările anterioare, precum și abilitățile/competențele deținute. Prelucrăm datele tale pe baza prevederilor Legii din 26 iunie 1974 Codul muncii, în special art. 22(1). Datele furnizate pentru nevoile recrutării le furnizezi benevol, însă acestea sunt necesare în scopul verificării candidaților pentru muncă - nefurnizarea acestora va avea drept efect lipsa posibilității participării la procesul de recrutare respectiv. Aluprof SA nu utilizează datele din procesele de recrutare în alte scopuri. Vom prelucra datele până la momentul deciziei privind selectarea candidatului pentru muncă și până la 6 luni după selectarea acestuia.

Dacă vrei să ne permiți utilizarea CV-ului tău pentru recrutări viitoare desfășurate în cadrul ALUPROF SA, te rugăm să incluzi în CV-ul tău următorul acord:

„În baza art. 6 alin. 1 lit. a GDPR îmi exprim acordul benevol pentru utilizarea datelor din documentul CV transmis pentru recrutări viitoare desfășurate în cadrul ALUPROF SA până la momentul retragerii prezentului acord.”

IMPORTANT! Aveți dreptul să vă retrageți în orice moment acordul exprimat, ce nu va influența conformitatea cu legea a prelucrării, efectuate până la momentul retragerii acestuia. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate până la momentul retragerii acordului.

Accesul la datele dvs. îl au exclusiv angajații/colaboratorii autorizați ai societății Aluprof SA, în special angajații Departamentului HR, Consiliul de Administrație al Societății și Directorul Departamentului, pentru care candidați. În cazurile corespunzătoare, datele dvs. pot fi divulgate consultanților externi, auditorilor și asistenței externe IT.

Furnizarea datelor este benevolă, însă nefurnizarea acestora va duce la imposibilitatea încheierii raportului de muncă între dvs. și Aluprof SA. Aveți dreptul de a solicita Aluprof SA acces la datele cu caracter personal referitoare la dvs. și de transfer și de a obține o copie a acestora, precum și de a solicita corectarea acestora, ștergerea datelor, limitarea prelucrării acestora și dreptul de a depune opoziție împotriva prelucrării acestora. Uneele dintre drepturile indicate, în funcție de contextul prelucrării, pot fi limitate.

Întotdeauna în caz de neclarități privind datele dvs., puteți contacta Inspectorul nostru de Protecție a Datelor, pe domnul Michał Geilke, iod_aluprof@grupakety.com tel. +48 33 819 53 00.

Realizarea vânzării/ Realizarea achiziției

În cazul în care veți deveni clienții noștri, datele dvs. vor fi utilizate în scopul realizării vânzării (conform art. 6 alin. 1 lit. b și c GDPR). Acest lucru se referă în special la datele privind plățile, locul de livrare a mărfurilor, persoanele autorizate să realizeze comanda, să emită documentele de vânzare și să vă faciliteze utilizarea drepturilor care decurg din garanție.

Datele clientului/potențialului client sunt divulgate exclusiv angajaților autorizați ALUPROF SA, firmelor externe care deservesc platformele online ALUPROF SA și în cazuri întemeiate entităților externe care au legătură cu asistența juridică ALUPROF SA sau cu executarea contractului (de ex. firmele de expediție). În cazul, în care utilizatorul respectiv își desfășoară activitatea pe teritoriul deservit de una din societățile afiliate ALUPROF SA, angajații acestei societăți pot avea de asemenea acces la datele utilizatorului, utilizatorul fiind informat în acest sens (acestea sunt de asemenea societăți în statul terț în înțelesul GDPR - USA, Marea Britanie sau Ucraina). Datele vor fi păstrate pe perioada negocierii, contractului, precum și după finalizarea acestuia, pe perioada rezultată din prevederile legale, iar în cazul neîncheierii unui contract, pentru max. 3 ani de la finalizarea discuțiilor.

Administrarea site-ului www.aluprof.com

Datele dvs. personale vor fi prelucrate în scopul asigurării funcționalității site-urilor Aluprof SA (pe baza art. 6 alin. 1 lit. a, b și f GDPR). Puteți găsi detaliile în regulamentul serviciului respectiv. În cazul serviciilor care se bazează pe acordul dvs. benevol, datele cu caracter personal vor fi prelucrate până la momentul retragerii acestuia. Acest lucru se referă în special la asigurarea posibilității:

 • înregistrării la secțiunea Catalog pentru Arhitecți
 • înregistrării la secțiunea Zona Autorizată,
 • posibilității înscrierii la newsletterul nostru,
 • posibilității înscrierii la formările, pe care le organizăm.
 • utilizării configuratorilor ferestrelor, ușilor, jaluzelelor

Scopuri de marketing

Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pentru scopurile noastre de marketing, în special pentru promovarea ofertei noastre. Dacă vă veți exprima acordul separat pentru primirea newsletterului ALUPROF SA (pe baza art. 6 alin. 1 lit. a GDPR), vom utiliza adresa indicată de email în scopul informării dvs. cu privire la noile noastre produse, evenimente, promoții. Puteți găsi detaliile în regulamentul serviciului respectiv.

Garantarea siguranței Societății

În cazul în care vă aflați pe terenul Unităților noastre, prelucrăm datele dvs. cu caracter personal (pe baza art. 6 alin. 1 lit. f GDPR) sub forma evidenței Vizitatorilor și a imaginii, în scopul garantării siguranței persoanelor și patrimoniului Societății.

CE DATE COLECTĂM?

În funcție de scopul prelucrării, colectăm și utilizăm datele dvs. cu caracter personal în sfera necesară în cadrul activității noastre, în special:

 • datele de identificare (de ex. numele și prenumele),
 • datele de contact (de ex. adresa poștală și adresa de email, numărul de telefon),
 • statusul fiscal (de ex. codul de identificare fiscală),
 • datele bancare ( de ex. datele contului bancar),
 • date detaliate privind colaborarea noastră (de ex. comenzile, datele legate de reclamații)
 • monitorizarea video (de ex. monitorizarea clădirilor Societății).

În anumite circumstanțe, putem colecta și utiliza datele personale ale persoanelor, cu care avem sau am putea lega o colaborare, de ex. potențiali clienți.

Din anumite cauze, putem colecta informații referitoare la dvs., chiar dacă nu colaborăm direct cu dvs. Acest lucru poate avea loc, de exemplu, în situația în care datele dvs. sunt transmise de clienții noștri, în special dacă sunteți:

 • garanți,
 • reprezentanți legali (împuterniciți),
 • parte într-un proces de reclamație,
 • membri ai familiei angajaților/clienților.

Baza legală a acestor acțiuni sunt prevederile legilor speciale (lex specialis), precum și interesele legal justificate realizate de Aluprof SA (art. 6 alin.1 lit. f GDPR) - puteți în orice moment transmite opoziția dvs. - din cauze legate de situația particulară - față de prelucrarea datelor dvs. pe baza art. 6 alin. 1 lit f GDPR.

Baza prelucrării datelor dvs. rezultă din scopul, în care acestea sunt prelucrate, și anume:

 • Datele dvs. cu caracter personal furnizate în legătură cu o comandă de marfă sau cu realizarea comenzii noastre sunt prelucrate în scopul realizării contractului comercial, inclusiv a livrării de marfă, asigurării și garanției,
 • Datele dvs. cu caracter personal furnizate în legătură cu recrutarea în scopul întreprinderii acțiunilor la solicitarea persoanei, la care datele se referă, înainte de încheierea contractului,
 • Datele dvs. cu caracter personal furnizate în formularele de înregistrare în Catalogul pentru Arhitecți sau Zona Autorizată pe www.aluprof.eu și în legătură cu înregistrarea la newsletter sunt prelucrate în scopul realizării contractului de prestări servicii electronice,
 • datele privind utilizarea site-ului www.aluprof.eu, pe care le obținem prin utilizarea fișierelor cookies, sunt prelucrate pe baza acordului, exprimat conform art. 173 din Legea telecomunicațiilor,
 • Imaginea dvs., în cazul în care vă aflați pe terenul Unităților noastre, este prelucrată pe baza intereselor legal justificate realizate de ALUPROF SA.

CUI PUNEM LA DISPOZIȚIE DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL?

Dorind să realizăm scopurile menționate mai sus, putem transmite datele dvs. cu caracter personal:

 • prestatorilor de servicii, care prestează servicii în numele nostru,
 • firmelor de transport,
 • firmei care prestează pentru noi servicii de livrare și de mentenanță a paginii noastre de internet,
 • organelor financiare sau judiciare, agențiilor de stat sau organelor publice, la solicitare sau în sfera permisă de lege,
 • societăților de asigurări,
 • anumitor persoane cu profesii reglementate, precum juriști, auditori,
 • totodată Aluprof informează că Grupul de companii Grupa Kety (mai multe informații puteți găsi la adresa: https://grupakety.com/o-grupie-kety/o-nas/grupa-kety/ ) din care face parte Aluprof poate avea un interes legal întemeiat în transmiterea datelor dvs. cu caracter personal în cadrul Grupului de capital în scopuri interne administrative sau financiare.

PENTRU CÂT TIMP VOM PRELUCRA DATELE DVS.?

Vom păstra datele dvs. cu caracter personal pe perioada impusă prin prevederile legale sau pe o altă perioadă în funcție de scopul prelucrării, în special:

 • datele obținute din înregistrarea pe paginile noastre Catalog pentru Arhitecți, Zona Autorizată și Newsletter vor fi păstrate până la momentul dezabonării de la site/newsletter; după această perioadă, vom prelucra datele dvs. pe o perioadă de maximum 3 ani;
 • datele obținute din înregistrarea la formările noastre vor fi păstrate pe o perioadă de 1 an de la desfășurarea formării;
 • datele obținute pentru realizarea vânzării / achiziției vor fi păstrate pe perioada de realizare a contractului; după această perioadă, vom prelucra datele dvs. pe o perioadă de maximum 10 ani;
 • datele obținute pentru recrutare vor fi păstrate pe o perioadă de 6 luni de la data încheierii procesului de recrutare;
 • datele obținute pe baza monitorizării video a terenurilor unităților ALUPROF SA vor fi păstrate pe o perioadă de 3 luni de la data înregistrării;

CARE SUNT DREPTURILE DVS.?

Conform prevederilor în vigoare, aveți următoarele drepturi:

 • dreptul de acces la conținutul datelor dvs. - puteți solicita furnizarea informațiilor privind datele aflate în posesia noastră,
 • dreptul de corectare a datelor dvs. - în cazul în care veți constata, că datele dvs., pe care le deținem, sunt inexacte sau incomplete, puteți solicita modificarea acestora,
 • dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. - puteți solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal aflate la noi, în măsura în care legea permite acest lucru,
 • dreptul de limitare a prelucrării datelor - dacă veți considera că sfera datelor, pe care le prelucrăm, este prea largă, aveți dreptul să solicitați limitarea acestei sfere,
 • dreptul de a depune opoziție - puteți depune opoziție față de prelucrarea în continuare a datelor.
 • Dreptul de retragere a acordului - dacă v-ați exprimat acordul pentru prelucrarea datelor de ex. pentru Newsletter, îl puteți retrage în orice moment,
 • Dreptul de transfer al datelor - ne puteți cere să transmitem datele dvs. către o altă entitate,

Dacă doriți să faceți uz de oricare dintre drepturile de mai sus, vă rugăm să ne informați pe cale electronică pe adresa iod_aluprof@grupakety.com sau în scris pe adresa Aluprof SA 43-300 Bielsko-Biała, ul. Warszawska 153.

În cazul oricăror întrebări legate de utilizarea datelor dvs. cu caracter personal, vă rugăm să contactați inspectorul nostru de protecție a datelor: Pe domnul Michał Gelke, email: iod_aluprof@grupakety.com