Tisztelt Ügyfeleink!

 1. május 25-én életbe lépett az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR néven is). A szabályozás célja az, hogy az Európai Unió egész területén egységes elvek alapján kezeljék a személyes adatokat.

Az alábbiakban olvashatják az ALUPROF-nál 2018. május 25 óta érvényben lévő személyes adatok kezelésére vonatkozó információkat valamint azok alapelveit.

KI KEZELI AZ ADATAIKAT?

Személyes adataiknak adminisztrátora/ügyintézője az ALUPROF SA, székhelye: ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała, tel.: +48 33 819 53 00, e-mail: aluprof@aluprof.eu.

AZ ADATOK VÉDELMÉVEL MEGBÍZOTT FELÜGYELŐ ADATAI

Az ALUPROF SA Michał Geilke urat jelölte ki adatvédelmi felügyelőnek (e-mail: iod_aluprof@grupakety.com). Amennyiben kérdéseik vetődnének fel személyes adataik kezelésével kapcsolatban, vegyék fel vele a kapcsolatot.

MILYEN CÉLBÓL KEZELJÜK SZEMÉLYES ADATAIKAT?

Munkaerő-felvétel

Amennyiben jelentkezni szeretnének cégünkhöz, adataikat a felvételi folyamat megvalósulása érdekében kezeljük. Tájékoztatni szeretnénk, hogy milyen adatokat és miért gyűjtünk, valamint hogyan használjuk azokat a felvétel során:

Az általunk gyűjtött adatok három fő csoportba oszthatók: kapcsolatfelvételi adatok, a szakmai előremenetelt és korábbi állásokat érintő adatok, valamint a megszerzett képesítések. Adatait a lengyelországi Munka Törvénykönyve (Kodeks pracy) 1974 június 24-i rendelete (teljes szöveg: Dz.U. 2018, poz. 108, különösen a 221. cikk) alapján kezeljük. A felvételi eljáráshoz adatainak megadása önkéntes, azonban azok nélkülözhetetlenek a pályázók ellenőrzésénél, ezért meg nem adásuk meghiúsítja a felvételi eljárásban való részvételt. Az Aluprof SA nem használja fel a felvételi eljáráshoz megadott adatokat más célokra. Az adatokat a sikeres pályázók kiválasztásáig valamint az azt követő 6 hónapig kezeljük.

Amennyiben hozzájárul, hogy életrajzát az ALUPOF SA jövőbeli felvételi eljárásoknál felhasználja, tűntesse fel életrajzában az alábbi hozzájárulási nyilatkozatot:

„Az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk, 1. bekezdés a) pontja alapján önkéntes beleegyezésemet adom az elküldött életrajzban szereplő adatok felhasználására az ALUPROF SA jövőbeli munkaerő-felvételi eljárásaihoz a beleegyezés visszavonásáig.”

FONTOS! Bármikor joga van visszavonni az adatok kezeléséhez adott hozzájárulást. Ez nem befolyásolja azt a törvényes adatkezelést, amelyre sor került a hozzájárulás visszavonásáig. A személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük.

Az adatokhoz hozzáférése csak az Aluprof SA arra feljogosított munkatársainak van, ide tartoznak különösen a személyzeti osztály munkatársai, a vállalat vezetősége valamint annak a részlegnek a vezetője, amelynél állásra jelentkezik.

Az adatok megadása önkéntes, azonban ha nem adja meg azokat, az meghiúsítja, hogy munkaviszonya legyen az Aluprof SA-nál. Jogában áll az Aluprof SA-tól hozzáférést kérni a személyét érintő személyes adatokhoz, azokról másolatot kapni, valamint adatait helyesbíteni, eltávolítani, kezelésüket korlátozni valamint jogában áll kifogással élni kezelésük ellen.

Amennyiben kérdései merülnek fel az adatait illetően, vegye fel a kapcsolatot Michał Geikével, az adatok védelmével megbízott felügyelővel: iod_aluprof@grupakety.com, +48 33 819 53 00. Tájékoztatjuk, hogy jogában áll keresetet benyújtani a felügyelő hatósághoz: a személyes adatok védelme hivatal (Urząd Ochrony Danych Osobowych) elnökéhez.

Értékesítés

Amennyiben ügyfeleink lesznek, adataikat az adásvétel megvalósulása érdekében használjuk fel (GDPR 6. cikk, 1. bekezdés b). Ez különösen az alábbi területeket érinti: fizetéssel kapcsolatos adatok, az áru kiszállításának helye, a megbízás teljesítésére jogosult személyek adatai, az adásvételről szóló dokumentumok kiállítása valamint a garanciális jogok gyakorlása.

Beszerzés

Amennyiben ügyfeleik leszünk, adataikat a vásárlási folyamat megvalósulása érdekében használjuk fel (GDPR 6. cikk, 1. bekezdés b). Ez különösen az alábbi területeket érinti: fizetéssel kapcsolatos adatok, a feladó címének adatai, a megbízás teljesítésére jogosult személyek adatai.

A www.aluprof.com oldal üzemeltetése

Adataikat a honlap szolgáltatásainak biztosítása céljából használjuk fel (GDPR 6. cikk, 1. bekezdés b). FONTOS! Bármikor joga van visszavonni az adatok kezeléséhez adott hozzájárulást, ez nem befolyásolja azt a törvényes adatkezelést, amelyre sor került a hozzájárulás visszavonásáig. A személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük. Ez különösképpen a következők biztosítására terjed ki:

 • regisztráció az Építészek Katalógusába,
 • regisztráció az Engedélyhez Kötött Zónába,
 • hírlevélre való feliratkozás,
 • feliratkozási lehetőség az általunk szervezett tanfolyamokra.

Marketing célok

Személyes adataikat felhasználjuk marketing céljainkhoz, különösképpen ajánlataink népszerűsítéséhez. Amennyiben külön hozzájárulnak az ALUPROF SA hírlevelének kiküldéséhez, akkor (a GDPR 6. cikk, 1. bekezdés a alapján) felhasználjuk a megadott e-mail címet, hogy értesítsük Önöket új termékeinkről, eseményeinkről és akcióinkról.

A Cég biztonságának biztosítása

Amennyiben Üzemeink területén tartózkodnak, személyes adataikat (a GDPR 6. cikk, 1. bekezdés f alapján) kép formájában felhasználjuk, hogy biztosítsuk a személyek biztonságát és a Cég tulajdonát.

MILYEN ADATOKAT GYŰJTÜNK?

Azokat a személyes adataikat gyűjtjük és használjuk fel, melyek működésünkhöz nélkülözhetetlenek, ide tartoznak különösképpen:

 • azonosításra szolgáló adatok (pl. vezeték- és keresztnév),
 • kapcsolattartásra szolgáló adatok (pl. levelezési cím, e-mail cím, telefonszám),
 • adózási státus (pl. adószám),
 • banki adatok (pl. a bankszámlaszám adatai),
 • együttműködésünk részletes adatai (pl. rendelések, reklamációkkal kapcsolatos adatok),
 • videokamerás megfigyelő (pl. a Cég létesítményeinek megfigyelése).

Egyes esetekben gyűjtetjük és felhasználhatjuk azon személyek adatait, akikkel együttműködünk vagy akikkel együttműködhetnénk, mint pl. lehetséges ügyfelek.

Bizonyos okokból kifolyólag olyan esetben is gyűjthetünk Önökről adatokat, ha nem működünk Önökkel közvetlenül együtt. Erre például akkor kerülhet sor, ha ügyfeleink adják meg az Önök adatait, különösen az alábbi esetekben:

 • kezesek,
 • jogi képviselők (meghatalmazottak),
 • reklamáció során felek,
 • munkatársak/szerződő partnerek családtagjai.

Ezen tevékenységek jogi alapja az Aluprof SA jogos érdekeinek körébe esik (GDPR 6. cikk, 1. bekezdés f) - bármikor kifogással élhetnek - saját adott helyzetből kifolyó okokból - ezen alapuló személyes adataik kezelése ellen.

MILYEN JOGSZABÁLY ALAPJÁN KEZELJÜK ADATAIKAT?

Személyes adataik kezelésének jogalapja a feldolgozás céljától függ, azaz:

 • Amennyiben személyes adataik árucikk rendelésével vagy rendelésünk teljesítésével kapcsolatban kerültek megadásra, akkor értékesítési szerződés teljesítése (ideértve az áru kiszállítását, biztosítását és a garanciát) céljából kezeljük azokat.
 • Amennyiben személyes adataik munkaerő-felvétellel kapcsolatban kerültek megadásra, akkor annak érdekében kezeljük az adatokat, hogy az érintett kérésére a szerződés megkötése előtt lépéseket lehessen tenni.
 • Amennyiben személyes adataik a www.aluprof.com oldalon az Építészek Katalógusába vagy az Engedélyhez Kötött Zónába való regisztrációval vagy a hírlevélre való feliratkozással kapcsolatban kerültek megadásra, akkor elektronikus úton nyújtott szolgáltatások megvalósulása céljából kezeljük.
 • A www.aluprof.com honlap használatával összefüggő adatokat, melyeket az ún. cookie (süti) fájlok használata útján szerzünk, a Távközlési törvény 173. cikkével összhangban adott hozzájárulás alapján kezeljük.
 • Az Önökről készült felvételeket, amennyiben Üzemeink területén tartózkodnak, az ALUPROF SA jogos érdekei alapján kezeljük.

KIK FÉRHETNEK HOZZÁ SZEMÉLYES ADATAIKHOZ?

A fentebb említett célok megvalósítása érdekében a személyes adatokat a következőknek adhatjuk át:

 • szolgáltatóknak, akik a nevünkben biztosítanak szolgáltatásokat,
 • szállítással foglalkozó vállalatoknak,
 • a számunkra szállítást végző és honlapunkat működtető cégeknek,
 • pénzügyi szerveknek és bíróságoknak, állami szerveknek és közjogi hatóságoknak kérés esetén valamint a törvény által engedélyezett jogkörben, biztosítóknak,
 • egyes személyeknek, akik szabályozott hivatást gyakorolnak, mint jogászok, auditorok.

MENNYI IDEIG KEZELJÜK AZ ADATAIKAT?

Személyes adataikat az érvényben lévő jogi előírásokban megszabott ideig vagy a kezelés céljától függően más időtartamig tároljuk:

 • az Építészek Katalógusába vagy az Engedélyhez Kötött Zónába való regisztrációval vagy a hírlevélre való feliratkozással kapcsolatban megadott adatokat a szolgáltatástól/hírlevélről való leiratkozásig tároljuk; ezt követően adataikat kevesebb, mint 3 évig kezeljük;
 • a tanfolyamokra jelentkezésnél megadott adatokat a képzés elvégzését követő 1 évig tároljuk;
 • az adás-vétel megvalósulása céljából nyert adatokat a szerződés teljesítéséig tároljuk, ezután adataikat 10 évnél kevesebb ideig kezeljük;
 • az alkalmazottak felvétele céljából megadott adatokat a felvételi eljárás lezárása utáni 6 hónapig tároljuk;
 • az Aluprof SA üzemeinek területén készült felvételek adatait a regisztrációtól számított 3 hónapig tároljuk;

MILYEN JOGAIK VANNAK?

Az érvényben lévő előírásokkal összhangban joguk van az alábbiakra:

 • jogukban áll hozzáférni adataik tartalmához - kérelmezhetik, hogy tájékoztassuk Önöket arról, mely adataik vannak meg nálunk,
 • jogukban áll helyesbíteni adataikat - amennyiben úgy vélik, hogy a nálunk lévő adataik nem pontosak vagy hiányosak, kérhetik azok megváltoztatását,
 • jogukban áll adataik eltávolítását kérni - kérhetik, hogy a nálunk található személyes adataikat töröljük, amennyiben erre a törvény engedélyt ad,
 • jogukban áll az adatok kezelését korlátozni - ha úgy vélik, hogy az általunk kezelt adatok köre túl széles, akkor e kör szűkítését kérhetik,
 • jogukban áll kifogásolni - kifogást emelhetnek adataik további kezelése ellen,
 • jogukban áll a hozzájárulást visszavonni - ha beleegyeztek adataik kezelésére pl. a hírlevél-szolgáltatáshoz, azt bármely pillanatban visszavonhatják,
 • joguk van az adatok hordozhatóságára - kérhetik tőlünk, hogy adataikat más részére továbbítsuk.

Tájékoztatjuk, hogy jogában áll keresetet benyújtani a felügyelő hatósághoz: a személyes adatok védelme hivatal (Urząd Ochrony Danych Osobowych) elnökéhez.

Amennyiben élnének bármely fenti jogorvoslati lehetőséggel, arról értesítést kérnénk e-mailben a iod_aluprof@grupakety.com címen vagy postai úton a 43-300 Bielsko-Biała, ul. Warszawska 153. címen.

Amennyiben kérdések merülnek fel adataik kezelését illetően, vegyék fel a kapcsolatot Michał Geike úrral, az adatok védelmével megbízott felügyelőnkkel: iod_aluprof@grupakety.com.