Udržitelný rozvoj

Udržitelný rozvoj
Udržitelný rozvoj

Co je pro nás udržitelný rozvoj?


Firma Aluprof stejně jako každá firma usiluje o realizaci cílů ekonomického růstu.

Není to však jediný cíl, kterým se firma řídí. Aluprof s plným vědomím následuje cestu udržitelného rozvoje a zapojuje se do sociálních a environmentálních záležitostí.

V každé z těchto kategorií nacházíme odraz naší činnosti a pozitivní vliv na rozvoj těchto oblastí, které utvářejí kulturu společenský odpovědné organizace.

BROŽURA UDRŽITELNÝ ROZVOJ KE STAŽENÍ

VIZE A HODNOTY

Představte si místo stvořené k tomu, aby sloužilo člověku.
Dbalo o jeho zdraví, pohodlí a rozvoj.
Představte si budovy, které se starají o naši planetu, nevypouštějí žádné plyny, neprodukují žádný odpad a zanechávají tak nulovou uhlíkovou stopu.
Představte si plně soběstačná města z hlediska energie, surovin a vody.
Města, která vznikají a fungují na základě transparentních etických principů, podnikatelské činnosti a mezilidských vztahů.

Je to svět budoucnosti. Můžeme jej vytvořit již dnes.

ALUPROF Let’s build a better future

Cíle udržitelného rozvoje


Cíle udržitelného rozvoje The Sustainable Development Goals přijalo všech 193 členských států OSN rezolucí Valného shromáždění dne 25. září 2015 v New Yorku.

Cíle udržitelného rozvoje
Aluprof se připojuje k vizi vytváření lepší budoucnosti implementací vybraných cílů udržitelného rozvoje:
 • Zrównoważony rozwój
  Další ekonomický růst: vytváření důstojných pracovních míst.
 • Zrównoważony rozwój
  Inovace v organizaci a výrobcích.
 • Zrównoważony rozwój
  Odpovědná spotřeba a výroba.
 • Zrównoważony rozwój
  Dialog pro vytváření udržitelných měst a komunit.
 • Zrównoważony rozwój
  Opatření v oblasti klimatu.
 • Zrównoważony rozwój
  Péče o náležitou kvalitu vzdělávání zaměstnanců a partnerů Aluprof.
 • Zrównoważony rozwój
  Dbalost o dobré zdraví a kvalitu života zaměstnanců Aluprof.
 • Zrównoważony rozwój
  Méně nerovností – prevence proti sociálnímu vyloučení.
 • Zrównoważony rozwój
  Vytváření partnerství pro cíle udržitelného rozvoje.