Duurzame ontwikkeling

Betrokkenheid van ALUPROF bij het bereiken van doelstellingen voor duurzame ontwikkeling
Duurzame ontwikkeling

Wat betekent duurzame ontwikkeling voor ons?


Zoals iedere onderneming streeft Aluprof ernaar om de doelstellingen van duurzame economische groei te bereiken. Dit is echter niet het enige doel dat het bedrijf nastreeft. Aluprof volgt bewust het pad van duurzame ontwikkeling door zich bezig te houden met sociale thema's en milieukwesties.

Binnen elk van deze gebieden vinden we een afspiegeling van onze activiteiten én een positieve invloed op de ontwikkeling ervan. Zo creëren we de cultuur van een maatschappelijk verantwoorde organisatie.

LEES ONZE DUURZAAMHEIDSFOLDER (Engelse versie)

VISIE EN WAARDEN

Stelt u zich eens voor: een plek ontworpen om de mens te dienen, te zorgen voor zijn gezondheid, comfort en ontwikkeling.
Stelt u zich eens voor: gebouwen die zorg dragen voor de planeet, zonder uitstoot van gassen, zonder afval en met een CO2-voetafdruk van nul.
Stelt u zich eens voor: steden die volledig zelfvoorzienend zijn op het gebied van energie, grondstoffen en water.
Steden die ontstaan en functioneren op basis van transparante principes voor ethiek, bedrijfsvoering en intermenselijke relaties.

Dat is de wereld van de toekomst. En die kunnen we vandaag al bouwen.

ALUPROF Let’s build a better future

DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN


De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals) werden aangenomen door alle 193 landen die lid zijn van de VN via een resolutie tijdens de Algemene Vergadering van 25 september 2015 in New York.

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
Aluprof sluit zich aan bij de visie om een betere toekomst te creëren door de implementatie van geselecteerde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling:
 • Zrównoważony rozwój
  Verdere economische groei: het scheppen van waardige arbeidsplaatsen.
 • Zrównoważony rozwój
  Innovativiteit van de organisatie en producten.
 • Zrównoważony rozwój
  Verantwoordelijke consumptie en productie.
 • Zrównoważony rozwój
  Dialoog ten behoeve van het creëren van duurzame steden en maatschappijen.
 • Zrównoważony rozwój
  Activiteit op het gebied van klimaat.
 • Zrównoważony rozwój
  Zorgen voor goede kwaliteit van de educatie van de werknemers en partners van Aluprof.
 • Zrównoważony rozwój
  Zorgen voor goede gezondheid en levenskwaliteit van de werknemers van Aluprof.
 • Zrównoważony rozwój
  Minder ongelijkheid – uitsluiting tegengaan.
 • Zrównoważony rozwój
  Partnerschappen creëren voor de doelstellingen van duurzame ontwikkeling.