Кой и с каква цел ще обработва Вашите данни

Личните данни, предоставени от потребители на фирмения уебсайт ALUPROF S.A. в рамките на използването на функционалността на интернет страницата, се обработват от администратора, т.е. ALUPROF S.A. със седалище в Белско-Бяла, 43-300 Белско-Бяла, ул. Варшавска 153 (тел. +48 33 819 53 00) при условията определени в полското законодателство, а по-специално РЕГЛАМЕНТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 относно защитата на лицата по отношение на обработката на личните данни и свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46 / ЕО (GDPR).

Всички лични данни и / или данни за контакт, събрани чрез фирмената интернет страница на ALUPROF S.A., се използват само за установяване на контакт, свързан със запитване на потребителя, за който потребителят очаква отговор. Данните на потребителя, получени чрез фирмения уебсайт на ALUPROF S.A., са предназначени единствено за използването от ALUPROF S.A. или неговите дъщерни дружества.

Какво представляват бисквитките?

„Бисквитките“ („Cookies“) са текстови файлове от уебсайт, които се съхраняват в крайното устройство на потребителя на уебсайта, например компютър, телефон и са предназначени за използване на уебсайта. Бисквитките обикновено съдържат наименованието на домейна на уебсайта, от който идват, времето, в което са съхранени в крайното устройство, и притежават уникален номер.

Бисквитките, които събираме, са само анонимни статични данни за Вас като потребител на нашия уебсайт, използвани за подобряване на използването на съдържанието на уебсайта. Ние не събираме никакви данни, които да Ви идентифицират като лице или клиент на ALUPROF SA.

Бисквитките се използват за:

  • адаптация на съдържанието на сайта към предпочитанията на потребителя и оптимизация на използването на уебсайтове; по-специално тези файлове позволяват разпознаване на оборудването на потребителя и съответно персонализирано показване на интернет страница, съобразена с индивидуалните предпочитания и използваното оборудване;
  • изготвяне на статистики, които помагат да се разбере, как потребителите на интернет сервиза използват уеб страниците, което позволява подобряване на тяхната структура и съдържание;
  • поддържане на сесията на Потребителя (след вход), благодарение на което Потребителят, влизайки на всяка подстраница на сайта, няма нужда отново да въвежда потребителското си име и парола.

Период на съхранение Вашите данни

Уебсайтът използва два основни типа "бисквитки": сесийни бисквитки (session cookies) и постоянни бисквитки (persistent cookies). Сесийни са временните файлове, съхранявани в крайното устройство на Потребителя до неговото излизане, напускане на Сайта или затваряне на софтуера (браузъра). Постоянните бисквитки се съхраняват на крайното устройство на Потребителя за периода, посочен в параметрите на файла или до изтриването им от Потребителя.

В много случаи, софтуерът използван за преглед на интернет страници (браузър) по подразбиране позволява съхранение на бисквитки в крайното оборудване на Потребителя. Потребителят може по всяко време да прави промени в настройките за бисквитки. Тези настройки могат да се променят по-специално по такъв начин, че да се блокира автоматичното обработване на бисквитки в конфигурацията на уеб браузъра или всеки път да информира за тяхното записване в устройството на потребителя.

Подробна информация за възможностите и начините на работа с бисквитки са на разположение в настройките на браузъра, напр.

Ако се въведат ограничения за използването на бисквитки, това може да повлияе на някои от функциите на интернет страниците на сайта. ALUPROF SA събира и съхранява информация за използването на уебсайта от потребителите и техните IP адреси. Тази информация се събира въз основа на анализа на регистрационните файлове за достъп и се използва за технически и статистически цели, свързани с администрацията на уебсайта.

Кой ще има достъп до Вашите данни?

Бисквитките, които оставяте, ще бъдат разкрити само на упълномощени служители на ALUPROF S.A., както и на външни доставчици на услуги за ИТ поддръжка. Тази интернет страница използва Google Analytics („Гугъл Аналитикс“), услуга за уеб анализ, предлагана от Google, Inc.

Къде защитаваме Вашите данни?

ALUPROF S.A. прилага технически и организационни мерки за защита на обработваните лични данни и защитава данните срещу неразрешено разкриване, събиране от неупълномощени лици, обработка в нарушение на Закона за защита на личните данни. За да осигури сигурността на обработката на данни, ALUPROF S.A. назначи служител по защита на данните, който контролира спазването на правилата за защита на личните данни, и е разработил и внедрил политика за сигурност на личните данни. Подробна информация за правилата за обработка на данни може да бъде намерена на https://aluprof.com/bg/firma/gdpr.

Какви са Вашите права?

Уведомяваме Ви, че имате следните права за защита на личните си данни:

  • правото да поискате от ALUPROF SA достъп до Вашите лични данни,
  • право на коригиране на своите лични данни,
  • правото да премахнете или ограничите обработката на вашите данни от ALUPROF SA,
  • правото на подаване на отказ от обработка на лични данни;
  • правото на прехвърляне на данни.

Уведомяваме Ви също, че имате право да подадете жалба до надзорния орган, председателя на Комисията за защита на личните данни. Можете сами да ограничите обработката на Вашите данни, като следвате инструкциите, предоставени в секцията Период на съхранение на Вашите данни.

Нашият инспектор за защита на данните

ALUPROF SA назначи инспектор по защита на данните: Господин Михал Гейлке, iod_aluprof@grupakety.com, с когото можете да се свържете винаги, когато имате съмнения отноносно обработката на Вашите лични данни.