Politika zaštite privatnosti

Politika zaštite privatnosti i načela upotrebe kolačića
Politika zaštite privatnosti

Tko će obrađivati vaše podatke i u koju svrhu?

Osobne podatke koje korisnici korporativnih internetskih stranica društva ALUPROF SA pruže tijekom korištenja funkcionalnostima internetskih stranica obrađuje njihov administrator, odnosno društvo ALUPROF SA sa sjedištem u Bielsko-Białi, ul. Warszawska 153, 43300 Bielsko-Biala (tel. +48 33 819 53 00) u skladu s poljskim zakonodavstvom, a posebno u skladu s UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

Svi osobni podaci i/ili podaci za kontakt prikupljeni s pomoću korporativnih internetskih stranica društva ALUPROF SA upotrebljavaju se samo za uspostavljanje kontakta u vezi s upitom korisnika na koji korisnik očekuje odgovor. Korisničke podatke prikupljene s korporativnih internetskih stranica društva ALUPROF SA isključivo će upotrebljavati društvo ALUPROF SA ili njegova društva-kćeri.

Što su kolačići?

Kolačići („cookies”) tekstualne su datoteke s određene internetske stranice koje se pohranjuju na uređaju krajnjeg korisnika, npr. računalu ili telefonu, a namijenjene su korištenju na toj internetskoj stranici. Kolačići obično sadržavaju naziv internetske stranice s koje potječu, vrijeme pohranjivanja na uređaj i jedinstveni broj.

Kolačići koje prikupljamo samo su anonimni statistički podaci o vama kao korisniku naše usluge koji se upotrebljavaju za poboljšanje korištenja sadrža internetskih stranica. Ne prikupljamo nikakve podatke koji bi vas identificirali kao osobu ili klijenta društva ALUPROF SA.

** Kolačići se upotrebljavaju u sljedeće svrhe:

  • prilagođavanje sadržaja internetskih stranica prema preferencijama korisnika i optimizacija korištenja internetskih stranica; preciznije, te datoteke omogućuju prepoznavanje uređaja korisnika internetskih stranica te odgovarajuće prikazivanje internetskih stranica prilagođeno individualnim potrebama korisnika;
  • izrada statistika koje pomažu u razumijevanju kako korisnici internetskih stranica upotrebljavaju internetske stranice, čime se omogućava poboljšanje njihove strukture i sadržaja;
  • održavanje sesije korisnika usluge (nakon prijave), zahvaljujući kojem korisnik ne mora ponovno unositi korisničko ime i lozinku na svakoj podstranici usluge.

Razdoblje pohranjivanja vaših podataka

Usluga upotrebljava dvije glavne vrste kolačića: „sesijski” (sesijski kolačići) i „trajni” (trajni kolačići). „Sesijski” kolačići privremene su datoteke koje se pohranjuju na uređaju krajnjeg korisnika nakon napuštanja internetskih stranica ili isključivanja softvera (internetskog preglednika). „Trajni” kolačići pohranjuju se na uređaju krajnjeg korisnika u razdoblju navedenom u parametrima kolačića ili do njihova brisanja od strane korisnika.

U mnogim slučajevima softver koji se upotrebljava za pregledavanje interneta (internetski preglednik) omogućava automatsko pohranjivanje kolačića na uređaju krajnjeg korisnika. Korisnici internetskih stranica mogu svoje postavke kolačića promijeniti u bilo kojem trenutku. Te se postavke mogu promijeniti u postavkama internetskog preglednika tako da blokiraju automatsko rukovanje kolačićima ili da svaki put pošalju obavijest o njihovu pohranjivanju na uređaj krajnjeg korisnika.

Detaljne informacije o mogućnostima i načinu upotrebe kolačića dostupne su u postavkama vašeg internetskog preglednika, odnosno:

Ograničenja upotrebe kolačića mogu utjecati na određene funkcionalnosti dostupne na internetskim stranicama. Društvo ALUPROF SA prikuplja i pohranjuje informacije o upotrebi internetskih stranica od strane korisnika i njihovim IP adresama. Takve se informacije prikupljaju na temelju analize dnevnika pristupa, a upotrebljavaju se u tehničke i statističke svrhe povezane s upravljanjem internetskim stranicama.

Tko će imati pristup vašim podacima?

Kolačićima koje ostavite moći će pristupiti samo ovlašteni zaposlenici društva ALUPROF SA i vanjski pružatelji informatičke podrške. Ove internetske stranice upotrebljavaju Google Analytics, uslugu koja omogućava analizu posjećenosti internetske stranice koju pruža Google Inc.

Kako štitimo vaše podatke?

ALUPROF SA primjenjuje tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurao zaštitu osobnih podataka koji se obrađuju te štiti vaše podatke od neovlaštenog pristupa, prikupljanja od neovlaštene osobe te obrade u suprotnosti sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Radi osiguravanja sigurnosti obrade podataka u društvu ALUPROF SA imenovan je službenik za zaštitu podataka odgovoran za nadzor usklađenosti s načelima zaštite osobnih podataka te je izrađena i provedena politika sigurnosti osobnih podataka. Detaljne informacije o načelima obrade podataka dostupne su na [https://aluprof.com/hr/drustvo/gdpr).

Koja su moja prava?

Obavještavamo vas da imate sljedeća prava u pogledu zaštite vaših osobnih podataka:

  • pravo da od društva ALUPROF SA zatražite pristup svojim osobnim podacima,
  • pravo na ispravak svojih osobnih podataka,
  • pravo na brisanje i ograničenje obrade svojih podataka od strane društva ALUPROF SA,
  • pravo prigovora na obradu,
  • pravo na prenosivost podataka.

Također vas obavještavamo da imate pravo uložiti prigovor nadzornom tijelu – predsjedniku tijela nadležnog za zaštitu podataka. Obradu vaših podataka možete ograničiti i sami praćenjem uputa u odjeljku Razdoblje zadržavanja vaših podataka.

Naš službenik za zaštitu podataka

Društvo ALUPROF SA je imenovalo je službenikom za zaštitu podataka: g. Michała Geilkea, e-pošta: iod_aluprof@grupakety.com iod_aluprof@grupakety.com, kojem se možete obratiti ako imate bilo kakve nedoumice u pogledu obrade vaših osobnih podataka.

aluprof