Grupa Kęty SA

Capital Group
Grupa Kęty SA
Logo

ALUPROF SA je dio Grupe Kęty SA, grupe društava, odnosno holding društva koje se sastoji od tri glavna poslovna segmenta koji posluju u sljedećim područjima: proizvodnja aluminijskih profila i komponenti, dizajniranje i proizvodnja arhitektonskih sustava i vanjskih aluminijskih roleta, usluge montaže i sastavljanja aluminijskih fasadnih stijena, proizvodnja pribora za ugradnju prozora i vrata, kao i fleksibilne ambalaže.

Kapitalna grupa vlasnik je 25 društava, uključujući 15 inozemnih društava, koja obrađuju približno 83 tisuće tona aluminijske sirovine godišnje. Konsolidirani prihodi od prodaje Grupe Kęty SA iznose 623 milijuna EUR, pri čemu izvoz čini 47% ukupne prodaje. Primatelji proizvoda društva su nekoliko tisuća poduzeća iz 55 zemalja širom svijeta. Dionice Grupe Kęty SA su 1996. uvrštene na Varšavsku burzu.

Capital Group

Grupa Kęty SA

Pogledati više:

www.grupakety.com

Capital Group

Segment ekstrudiranih proizvoda
Segment aluminijskih sustava
Segment usluga montaže
Segment pribora za ROMB konstrukcije
Segment fleksibilne ambalaže