ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР

Най-високите световни стандарти на изследователския център
ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР
Jakosc 2

Aluprof постоянно отдава голямо значение на непрекъснатото развитие и поддържане на най-високо ниво на своите продукти и услуги. Иновативните технологии и модерният машинен парк гарантират солидни и здрави продукти, както и удовлетвореност на клиентите. Това се дължи и на творческата работа на конструкторския отдел. Той разработва революционни конструкции на нови продукти, взема предвид коментарите и насоките на потребителите, провежда изследвания и контролира качеството на изработката на всеки етап от разработването на продукта. Също така често проектира индивидуални решения за конкретни инвестиции.

Действащата във фирмата система за управление на качеството отговаря на изискванията на страндарт ISO 9001 / EN ISO 14001, което е потвърдено от сертифициращата организация TÜV NORD. Предлаганите от Aluprof продукти отговарят на всички изисквания на европейските стандарти по отношение на качеството на сплавите, производствените допуски и якостните характеристики.

Qat 1

ЦЕНТЪР ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ

Възползвайте се от нашите услуги.

ВИЖТЕ ОФЕРТАТА CBII