Aluprof притежава независим Център за научни изследвания и иновации, който е внедрил и работи в съответствие със системата за управление ISO 17025. През първото тримесечие на 2017 г. Центърът за научни изследвания и иновации внедри система за управление, съответстваща на ISO 17025, което доведе до подаване на заявление за акредитация в Полския център за акредитация (PCA). По време на одитите и окончателната оценка служителите на лабораторията доказаха, че институцията отговаря на всички критерии, стандарти и изисквания на Полския център за акредитация (PCA).

Сертификатът, издаден от Полския център за акредитация, потвърждава високото ниво на независимост, безпристрастност и компетентност на персонала, работещ в Център за научни изследвания и иновации ALUPROF. - Документът също е доказателство, че резултатите, получени от лабораторията, са надеждни и безспорни - казва Пьотр Цемала, мениджър по качеството в лабораторията. По време на подготовката на окончателната оценка, Полският център по акредитация подчертава, че силната страна на Центъра за научни изследвания и иновации е отдаденият персонал и бързата и компетентна работа, възможни благодарение на техните познания за методите за изследване.

Центърът за научни изследвания и иновации разполага с най-голямата в Централна и Източна Европа камера за изпитване на фасадни системи по отношение на физическите свойства. В камерата могат да бъдат изпитвани обекти с височина 10 m и ширина 10 m. Стендът е подготвен и за изпитване съгласно американските стандарти ASTM и AAMA, включително - за провеждане на сеизмични и термични тестове. Центърът за научни изследвания и иновации също извършва изпитвания на системи за противопожарна защита. Изследователската пещ е в състояние да побере модел с размери 4,5 m x 5 m. Лабораторията разполага и със стенд за механични изпитвания на прозорци и врати.

Лабораторията е подписала договор с полския ITB и германския IFT Rosenheim. Това решение е изключително удобно, тъй като елиминира логистичните разходи и осигурява по-кратки срокове за изпълнение, както и позволява директна помощ за клиентите по време на изпитванията.