Społeczeństwo

Społeczna odpowiedzialność biznesu
Społeczeństwo

Aluprof, jako jedna ze spółek Grupy Kęty, realizuje ideę Społecznej Odpowiedzialności Biznesu oraz zrównoważonego rozwoju poprzez tworzenie wielostronnych relacji z otoczeniem, polegających na uwzględnianiu potrzeb jak najszerszej grupy interesariuszy: akcjonariuszy, pracowników, klientów, partnerów biznesowych i społeczności lokalnych. Budowanie takich wszechstronnych relacji z otoczeniem jest gwarantem harmonijnego rozwoju Firmy i drogą do kreowania pozytywnego wizerunku.

Bycie odpowiedzialnym dla całej Grupy nie oznacza tylko spełnienia wszystkich wymogów formalnych i prawnych, ale oprócz tego zwiększone inwestycje w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska i relacje z otoczeniem firmy, czyli dobrowolne zaangażowanie. W roku 2014 Grupa Kęty S.A. rozpoczęła proces formalizowania wcześniejszych działań w ramach ogólnoświatowych standardów i norm postępowania. W ramach tego procesu dokonano w Grupie Kęty S.A. formalnego wdrożenia wytycznych standardu PN-ISO 26000:2012, ktorego celem jest zwiększenie efektywności stosowanych narzędzi oraz ich integracja z funkcjonującymi w Grupie systemami i strukturami decyzyjnymi. W grudniu 2014 Grupa Kęty S.A. przystąpiła do inicjatywy ONZ Global Compact, co oznacza, iż popiera i stosuje 10 zasad w obszarach praw człowieka, standardow pracy, ochrony środowiska naturalnego i przeciwdziałania korupcji.

Fundacja

Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia

Z inicjatywy Grupy Kęty powstała Fundacja „Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia”, której głównym zadaniem jest otoczenie opieką podopiecznych Placówek Opiekuńczo — Wychowawczych oraz propagowanie idei rodzinnych form opieki zastępczej.

www.dziecipodbeskidzia.pl

aluprof