Az Aluprof a Grupy Kęty vállalatcsoport tagjaként a vállalati társadalmi felelősségvállalás és a fenntartható fejlődés eszméjét követi azzal, hogy sokoldalú kapcsolatot alakít ki a környezetével az érdekeltek (részvényesek, alkalmazottak, ügyfelek, üzleti partnerek és a helyi közösség) lehető legszélesebb körének szükségleteit figyelembe véve. A környezettel kialakított ily sokoldalú kapcsolat garantálja a cég harmonikus fejlődését és a pozitív vállalatkép kialakulását.

A Vállalatcsoport számára a felelősségvállalás nem csak a formalitások és jogi előírások minden pontjának teljesítését jelentik, hanem azt is, hogy az emberi erőforrásokra, a környezetvédelemre és a cég környezetével való kapcsolatra nagyobb hangsúly tevődik önkéntes kötelezettségvállaláson keresztül. 2014-ben a Grupa Kęty S.A. megkezdte korábbi tevékenységeinek hivatalos formába öntését a nemzetközi szabványok és normák szabályai alapján. E folyamat keretein belül a Grupa Kęty S.A-ban hivatalosan bevezették a PN-ISO 26000:2012 szabvány előírásait, melynek célja a használt eszközök hatékonyságának növelése és azok integrálása a Vállalatcsoportban működő döntéshozatali rendszerekkel és struktúrákkal. 2014 decemberében a Grupa Kęty S.A. csatlakozott az ENSZ Global Compact kezdeményezéséhez, amely azt jelenti, működését és stratégiáit 10 általánosan elfogadott emberi jogi, munkaügyi, környezetvédelmi és korrupció-ellenességi alapelvhez igazítja.

ALAPÍTVÁNY

Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia

A Grupa Kęty kezdeményezésének köszönhetően jött létre a „Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia” Alapítvány, mely fő feladata a nevelőintézetek gyámoltjairól való gondoskodás, valamint a nevelőszülős családi életforma népszerűsítése.

www.dziecipodbeskidzia.pl