KÖRNYEZET

null
KÖRNYEZET

 • PSBL
  PSBL

  A PLGBC TAGJAINAK VÁLLALÁSI NYILATKOZATA


  • A Lengyel Környezetbarát Épületek Tanácsa (PLGBC) egy nem kormányzati szervezet, amely 2008 óta tartja küldetésének, hogy radikálisan javítsa az épületek tervezését, építését és használatát Lengyelországban, annak érdekében, hogy a fenntartható építés normává váljon.
  • Az Aluprof a PLGBC tagjaként elkötelezett a PLGBC küldetésének és célkitűzéseinek aktív támogatása mellett azáltal, hogy a fenntarthatóságot beépíti üzleti tevékenységeibe, valamint a tisztességes és etikus gyakorlatokat népszerűsíti a beszállítói és szolgáltatói körében.
  BŐVEBBEN
 • A KARBONLÁBNYOM BECSLÉSE
  A KARBONLÁBNYOM BECSLÉSE

  A KARBONLÁBNYOM BECSLÉSE


  • Az épületek karbonlábnyomának becslése című jelentés bemutatására 2022. október 7-én került sor a 12. PLGBC Green Building Summit rendezvényen, Varsóban. A jelentés a World Green Building Council által vezetett Building Life projekt részeként készült, amelynek célja az európai Green Deal megvalósításának támogatása.
  • A PLGBC jelentés részletesen ismerteti az egyik legfontosabb szén-dioxid-mentesítési tevékenységet: az épületek teljes életciklusára vonatkozó karbonlábnyom becslésének feltételezéseit és módszertanát. A szabványosítás révén ez lehetővé teszi a lengyel épületek karbonlábnyomára vonatkozó adatok jövőbeligyűjtését. A jelentés egy egyszerűsített és egy teljes módszert javasol a karbonlábnyom-elemzésekhez. A szerzők javaslatot tettek az épületek életciklus-alapú kibocsátás-számításainak szélesebb körű elterjedéséhez szükséges intézkedésekre.
  BŐVEBBEN
 • AZ ÉPÍTŐIPAR DEKARBONOZÁLÁSA
  AZ ÉPÍTŐIPAR DEKARBONOZÁLÁSA

  AZ ÉPÍTŐIPAR DEKARBONOZÁLÁSA


  • Az építőiparjelentősége a klímasemlegesség elérésében óriási. A legfrissebb adatok szerint az épületek a globális CO2-kibocsátás 38%-áért felelősek,ebből 28% az üzemeltetésükből származik, a fennmaradó 10% pedig az építés során felhasznált anyagok és technológiák előállításához szükséges energiafogyasztásból (beágyazott karbonlábnyom).
  • A klímasemlegesség elérése érdekében a lengyel építőipari piacnak átalakulási folyamaton kell keresztülmennie. Módosítani kell a hozzáállást az anyagok előállításához, a tervezéshez, az építési folyamathoz és a felhasznált energiaforrásokhoz. A PLGBC tanulmányában szerepel az épületállomány 2050-ig történő teljes dekarbonizációjának víziója.
  BŐVEBBEN
 • Circon
  Circon

  CIRCON


  • A CIRCON projektet - Closed loop economy in construction: eco-design of circular buildings - a lengyel PLGBC Zöldépítő Szövetség a Sziléziai Műszaki Egyetemmel és az izlandi Green Building Counciltal együttműködésben valósítja meg.
  • A projekt célkitűzései és tervezett tevékenységei a következők: a körforgásos gazdaság megvalósításának megerősítése az építőiparban, kézikönyv kidolgozása az épületek körforgásos gazdaság elvei szerinti tervezéséről és egy erre a célra létrehozott weboldal létrehozása, a körforgásos épületek tervezésével kapcsolatos ismeretek terjesztése az építőipar kulcsfontosságú szereplői körében - képzés.
  • A tevékenységeket két évre tervezik 2022 áprilisától számítva.
  BŐVEBBEN
 • Felelősség az ellátási láncokért az Aluprofnál
  Felelősség az ellátási láncokért az Aluprofnál

  Felelősség az ellátási láncokért az Aluprofnál


  • Fenntartható fejlődési stratégiájának megvalósítása során az Aluprof nemcsak a saját működésének területén fordít különös figyelmet a társadalmi-környezeti kötelezettségvállalásokra, hanem a beszállítói láncban való átfogó együttműködésre is támaszkodik.
  • Az Aluprof vállalatirányítását szabályozó felsőbbszintű dokumentum a szervezet etikai kódexe. Ez az összes olyan értéket tartalmazza, amelyet a vállalat kötelezőnek fogad el. Az etikai kódexet kiegészítik a vállalati irányelvek, amelyek évek óta meghatározzák a vállalat társadalmilag és környezeti szempontból felelős politikájának kereteit.
  • A kulcsfontosságú dokumentumok között szerepelnek többek között a környezetvédelmi politika, éghajlat-politika, az emberi jogok tiszteletben tartására vonatkozó politika, korrupcióellenes politika, sokszínűségi politika és a Beszállítói Kódex. Ez utóbbi dokumentum, a Beszállítói Kódex, amely az Aluprof együttműködőit hasonló értékek tiszteletben tartására kötelezi, különösen a 2023. január 1-jétől Németországban bekövetkező jogi változások fényében nyer jelentőséget.
  BŐVEBBEN
 • CRADLE2CRADLE
  CRADLE2CRADLE

  CRADLE2CRADLE


  BŐVEBBEN
 • ŚLAD WĘGLOWY
  KARBONLÁBNYOM

  KARBONLÁBNYOM


  • Az Aluprof esetében a szén-dioxid-kibocsátás a készítmények tonnában mért értéke alapján számítva igen alacsony: 2,79 tCO2e az alacsony kibocsátású öntvények esetében, melyek a Kęty-i üzemben a LOW CARBON KĘTY gyártósoron készülnek.
  • Az alacsony kibocsátás köszönhető a gyártási folyamatban részt vevő modern gépparknak és a másodlagos nyersanyagok nagy mennyiségének – az újrahasznosított alumíniumhulladék átlagosan 65%-ot tesz ki.
  BŐVEBBEN
 • 70. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL
  70. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL

  70 EZER FA A GRUPA KĘTY VÁLLALATCSOPORT MEGALAPÍTÁSÁNAK 70. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL


  • A Grupa Kęty SA vállalatcsoport 2023-ban ünnepli piaci jelenlétének 70. évfordulóját. Ez az alkalom egyedülálló és környezetbarát módon kerül megünneplésre: a vállalat 70 000 fát ültet el Lengyelországban!
  • Ennek az ökológiai kezdeményezésnek a célja elsősorban az egészségesebb környezet megóvása és a szénlábnyom csökkentése. A 2021 áprilisában indított, várhatóan 2023-ig tartó kampány az Arka Ökológiai Alapítvány „Oxigént ültetünk” nevű projektjének része.
  • Becslések szerint 70 000 fa szén-dioxid-elnyelése egy év alatt több mint 420 tonna. Ez a szám a Grupa Kęty vállalatcsoport hazai vállalatai által kibocsátott üvegházhatású gázok 1,19%-át teszi ki (35 111 tonna 2020-ban).
  BŐVEBBEN
 • We Recycle
  We Recycle

  RECYCLING


  • A környezetbarát tevékenységek közül érdemes kiemelni a másodlagos nyersanyagok nagy mértékét a Kęty csoport végtermékeiben. Az üzem nem csak a saját hulladékait használja fel, hanem a piacon található alumíniumot is visszanyeri és feldolgozza – ideértve a már elhasznált termékekből származókat is. Ezeket a hulladékokat alapanyagok összetevőjeként hasznosítják az alumíniumból extrudált új elemek gyártásához.
  • Az üzem szelektíven gyűjti az egyes ötvözetfajtákat, így a másodlagos olvasztási folyamat során nem használ környezetre káros folyósító bevonatokat. A cég végfelhasználóktól (post-consumer) származó és gyártási folyamatok során keletkező anyagok (pre-consumer) alumíniumhulladékait is kinyeri. A felvásárolt hulladék minőségét szigorú követelmények szabályozzák, ennek köszönhetően nem kerül beolvasztásra szennyezett alumínium, a levegőbe pedig nem kerülnek káros vegyületek, amelyek veszélyt jelenthetnének a természetes élőkörnyezetre.
  • Az alumíniumhulladékok visszanyerésével az elsődlegesen bauxitból történő, igen energiaigényes alumínium-kinyeréshez felhasznált energia megközelítőleg 95%-át megtakarítjuk. Az alumínium újrahasznosításának köszönhetően a légszennyezést 95%-kal, a vízszennyezést pedig 97%-al csökkentjük.
  BŐVEBBEN
 • GRI
  GRI

  Global Reporting Initiative


  • Az Aluprof a Grupa Kęty tagjaként csatlakozott a Global Reporting Initiative-hez, amely a fenntartható döntéshozatalt támogatja.
  • A GRI független nemzetközi szervezet, mely 1997-től a fenntartható fejlődésről szóló beszámolók úttörője.
  • A GRI világszerte segíti a cégeket és kormányokat a fenntartható fejlődés kritikus kérdéseinek – mint az éghajlatváltozás, emberi jogok, igazgatás és társadalmi jólét – megértésében és hatásainak kommunikációjában.
  • Lehetőséget nyújt a tényleges tettekre, mikor a társadalom, a környezet és a gazdaság javáért tevékenykedhetünk. A GRI fenntartható fejlődésről szóló jelentési szabványai számtalan érdekelt részvételével kerültek kidolgozásra, gyökereit pedig a közérdekből eredezteti.
 • ISO 14001
  ISO 14001

  ISO 14001


  Az Aluprof bevezette a TUV NORD ISO 14001-et, egy nemzetközileg elismert szabványt, amely a hatékony környezetközpontú irányítási rendszerek bevezetési módszereit határozza meg. A normát azért dolgozták ki, hogy a nyereségesség fenntartása és az e tevékenységek környezetre gyakorolt hatásának minimalizálása közötti kényes egyensúly elveit definiálják. Azok a szervezetek, melyek e szabvány elveit alkalmazzák, elérhetik mindkét említett célt. Az ISO 14001 norma, valamint a különböző menedzsment-módszerek követelményeit meghatározó más normák a PDCA (Plan-Do-Check-Act) vagy Deming-ciklus alapján valósulnak meg.


  PDCA
 • KARTY EPD
  KARTY EPD

  EPD TERMÉKNYILATKOZATOK


  • Az Aluprof több EPD (Environmental Product Declaration) tanúsítvánnyal is rendelkezik. Ez egy egész világon elfogadott független tanúsítvány, amely megmutatja a termék környezetre gyakorolt hatását.
  • Életciklus-elemzés alapján bocsátják ki, amely életciklusnak csökkentenie kell a termék negatív hatását az élőkörnyezetre.
  • A nemzetközi EPD rendszer egy egész világot átölelő környezetvédelmi program, amely keretein belül az Instytut Techniki Budowlanej kuratóriuma az auditorral együtt az ISO 14025 és EN 15804 normák alapján objektív értékelésnek és ellenőrzésnek vet alá minden munkafolyamatot, figyelembe véve többek között a termelés során keletkezett hulladékmennyiséget, a vízfogyasztást, valamint az egész folyamat energiaszükségletét.
  BŐVEBBEN
 • VMRG & ALUECO MEMBER
  VMRG & ALUECO MEMBER

  VMRG MEMBER


  • A VMRG a homlokzatkészítők szövetsége, amely a szakmabeli partnereivel együttműködve optimális kényelmet kíván nyújtani a végfelhasználóknak. A termékek és munkafolyamatok folyamatos tökéletesítése, az innovációk, szakképzések és szolgáltatások garantálják az épületek hosszútávú értékét.
  • A VRMG igényes szakképzéseket szervez és teret nyújt az építési szakmán belüli tudás- és tapasztalatcserének.
  BŐVEBBEN
 • RENOCON
  RENOCON

  RENOCON


  • A RENOCON független partnere a háztulajdonosok és lakóközösségek szervezeteinek a fenntartható építészet, a NEUTRAL ENERGETIC BUILDING bevezetésében.
  • Az Aluprof a RENOCON preferált beszállítója az alumínium ablakok, ajtók és homlokzatok terén.
  BŐVEBBEN
 • ICDuBO
  ICDuBO

  ICDuBO


  Az Aluprof termékei helyet kaptak az ICBuBO-ban, amely inspiráló felülete az építőiparbeli fenntartható fejlődésnek és innovációnak.

  BŐVEBBEN

KÖRNYEZET

Tekintse meg hogyan óvjuk a környezetet!

BŐVEBBEN