Środowisko

0
Środowisko

 • PSBL
  PSBL

  DEKLARACJA ZOBOWIĄZAŃ CZŁONKÓW PLGBC


  • Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC (Polish Green Building Council) jest organizacją pozarządową, która od 2008 roku realizuje misję radykalnej poprawy projektowania, budowania i użytkowania budynków w Polsce tak, aby zrównoważone budownictwo stało się normą.
  • Aluprof jako członek PLGBC zobowiązuje się do aktywnego wspierania misji i celów PLGBC poprzez włączenie idei zrównoważonego rozwoju do swoich działań biznesowych, jak też propagowania praktyk, które są uczciwe i etyczne, wśród swoich dostawców i usługodawców.
  Zobacz więcej
 • Szacowanie śladu węglowego
  Szacowanie śladu węglowego

  SZACOWANIE ŚLADU WĘGLOWEGO


  • Premiera raportu Szacowanie śladu węglowego budynków odbyła się 7 października 2022 r. podczas 12. PLGBC Green Building Summit w Warszawie. Raport powstał w ramach projektu Building Life prowadzonego przez World Green Building Council, którego celem jest wsparcie realizacji Europejskiego Zielonego Ładu.
  • Raport PLGBC przedstawia szczegółowo jedno z kluczowych działań dekarbonizacyjnych: założenia i metodykę szacowania śladu węglowego budynków w całym cyklu życia. Dzięki ujednoliceniu pozwoli to w przyszłości zbierać dane na temat śladu węglowego polskich budynków. W raporcie znajduje się propozycja metody uproszczonej i pełnej w analizach śladu węglowego. Autorzy zaproponowali działania niezbędne w celu upowszechniania obliczeń emisji budynkowych w całym cyklu życia.
  Zobacz więcej
 • Dekarbonizacja
  Dekarbonizacja

  DEKARBONIZACJA BUDOWNICTWA


  • Znaczenie budownictwa w procesie dochodzenia do neutralności klimatycznej jest kolosalne. Najświeższe dane pokazują, że budynki odpowiadają za 38% światowych emisji CO2, przy czym 28% pochodzi z ich eksploatacji, a pozostałe 10% spowodowane jest zużyciem energii niezbędnej do produkcji materiałów i technologii wykorzystywanych w budownictwie (wbudowany ślad węglowy).
  • Aby osiągnąć neutralność klimatyczną, polski rynek budowlany musi przejść proces transformacji. Konieczna jest modyfikacja podejścia do produkcji materiałów, projektowania, procesu budowlanego oraz wykorzystywanych źródeł energii. Wizja całkowitej dekarbonizacji zasobów budowlanych do 2050 r. zawarta jest w opracowaniu PLGBC
  Zobacz więcej
 • Circon
  Circon

  CIRCON


  • Projekt CIRCON – gospodarka o obiegu zamkniętym w budownictwie: ekoprojektowanie budynków cyrkularnych, jest realizowany przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC, we współpracy z Politechniką Śląską oraz Green Building Council Iceland.
  • Cele i działania przewidziane w projekcie to wzmocnienie wdrażania gospodarki cyrkularnej w sektorze budowlanym, opracowanie poradnika na temat projektowania budynków zgodnie z zasadami gospodarki cyrkularnej oraz stworzenie specjalnej strony internetowej, upowszechnianie wiedzy na temat projektowania budynków o obiegu zamkniętym wśród kluczowych interesariuszy branży budowlanej – szkolenia.
  • Aktywności zaplanowano na dwa lata od kwietnia 2022 r.
  Zobacz więcej
 • Posejdon Patio
  Posejdon Patio

  Baza Budynków Certyfikowanych


  • Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC stworzyło narzędzie: Baza Budynków Certyfikowanych w Polsce łączy informacje o obiektach certyfikowanych w obecnych w kraju międzynarodowych systemach oceny budynków: BREEAM, DGNB, HQE, LEED i WELL, które pomaga monitorować proces certyfikacji budynków.
  • Certyfikaty te pozwalają architektom, inwestorom i zarządcom budynków na stosowanie usystematyzowanej procedury w celu podjęcia praktycznych i wymiernych działań min. w zakresie doboru ekologicznych materiałów, planowania, budowy, eksploatacji i utrzymania ekologicznych budynków.
  Zobacz więcej
 • Odpowiedzialność za łańcuchy dostaw w Aluprof
  Odpowiedzialność za łańcuchy dostaw w Aluprof

  Odpowiedzialność za łańcuchy dostaw w Aluprof


  • Realizując założenia strategii Zrównoważonego Rozwoju spółka Aluprof kładzie szczególną uważność na zobowiązania społeczno-środowiskowe nie tylko w obszarach własnej działalności, ale również stawia na wszechstronną współpracę w łańcuchu dostaw.
  • Nadrzędnym dokumentem regulującym ład korporacyjny Aluprof jest Kodeks Etyczny organizacji. Jest on zbiorem wszystkich wartości, które spółka przyjmuje za wiążące. Suplementami do kodeksu Etycznego są Polityki firmowe, które od lat kształtują ramy polityki firmy odpowiedzialnej społecznie i środowiskowo.
  • Wśród kluczowych dokumentów znajdują się min. Polityka Środowiskowa, Polityka klimatyczna, Polityka Poszanowania Praw Człowieka, Polityka antykorupcyjna, Polityka Różnorodności oraz Kodeks Dostawców. Ten ostatni dokument, Kodeks Dostawców, który zobowiązuje kooperantów Aluprof do respektowania podobnych wartości szczególnie zyskuje na znaczeniu w świetle zmian prawnych, które następują od 1 stycznia 2023 roku w Niemczech.
  Zobacz więcej
 • CRADLE2CRADLE
  CRADLE2CRADLE

  CRADLE2CRADLE


  Zobacz więcej
 • ŚLAD WĘGLOWY
  ŚLAD WĘGLOWY

  ŚLAD WĘGLOWY


  • W przypadku Aluprof wyliczona emisja dwutlenku węgla w przeliczeniu na tonę wyrobów osiąga bardzo niski parametr: 2,79 tCO2e dla wlewków niskoemisyjnych produkowanych w zakładach w Kętach z linii LOW CARBON KĘTY.
  • Niską emisyjność udało się osiągnąć dzięki zastosowaniu nowoczesnego parku maszynowego w procesie wytwórczym oraz dużej zawartości surowców wtórnych – recyklingowanego złomu aluminium na średnim poziomie 65%.
  Zobacz więcej
 • 70 LAT GK GRUPY KĘTY
  70 LAT GK GRUPY KĘTY

  70 TYSIĘCY DRZEW NA 70 LAT GK GRUPY KĘTY


  • W 2023 roku GK Grupa Kęty SA będzie obchodzić jubileusz 70-lecia istnienia na rynku. Ta okazja zostanie uczczona w wyjątkowy i uzdrawiający środowisko sposób – spółka posadzi w Polsce 70 tysięcy drzew!
  • Celem tej ekologicznej inicjatywy jest przede wszystkim troska o zdrowsze środowisko oraz redukcja śladu węglowego. Zapoczątkowana w kwietniu 2021 roku akcja ma potrwać do 2023 roku i stanowi część projektu „Sadzimy tlen” Fundacji Ekologicznej Arka.
  • Szacuje się, że absorpcja CO 2 przez 70 tysięcy drzew w ciągu roku wynosi ponad 420 ton. Ta liczba stanowi 1,19% emisji bezpośrednich gazów cieplarnianych spółek krajowych Grupy Kapitałowej Grupy Kęty (35 111 ton w 2020 roku).
  Zobacz więcej
 • We Recycle
  We Recycle

  RECYCLING


  • Z wachlarza działań proekologicznych warto podkreślić wysokie wykorzystanie surowców wtórnych w produkcji finalnej Grupy Kęty. Zakład wykorzystuje nie tylko odpady własne, ale też odzyskuje i przetwarza aluminium z rynku, w tym produkty po ich zużyciu. Opady te stosowane są jako komponent surowców do produkcji nowych elementów wyciskanych z aluminium.
  • Zakład selektywnie gromadzi poszczególne gatunki stopów, dzięki czemu w procesie wtórnego wytopu nie stosuje oddziaływujących niekorzystnie na środowisko topników pokryciowych. Firma pozyskuje odpady aluminiowe zarówno pochodzące od końcowych użytkowników (post-consumer), jak również materiały stanowiące odpady z procesów produkcyjnych (pre-consumer). Procesowi towarzyszą rygorystyczne wymagania co do jakości zakupywanego złomu, dzięki czemu do przetopu nie trafia aluminium zanieczyszczone, a do powietrza żadne szkodliwe związki, które mogłyby stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego.
  • Odzyskując aluminium złomowe, oszczędzamy około 95% energii potrzebnej do wyprodukowania aluminium pierwotnego pozyskiwanego z boksytów, którego wytop jest bardzo energochłonny. Dzięki recyklingowi aluminium unikamy również zanieczyszczenia powietrza o 95% oraz wody o 97%.
  Zobacz więcej
 • GRI
  GRI

  Global Reporting Initiative


  • Aluprof jako część Grupy Kęty podąża za Global Reporting Initiative, która umacnia zrównoważone decyzje.
  • GRI jest niezależną organizacją międzynarodową, która od 1997 r. Jest pionierem raportowania zrównoważonego rozwoju.
  • GRI pomaga firmom i rządom na całym świecie zrozumieć i komunikować ich wpływ na krytyczne kwestie zrównoważonego rozwoju, takie jak zmiany klimatu, prawa człowieka, zarządzanie i dobrobyt społeczny.
  • Umożliwia to realne działania, aby stworzyć korzyści społeczne, środowiskowe i ekonomiczne dla wszystkich. Standardy raportowania zrównoważonego rozwoju GRI są opracowywane z prawdziwym udziałem wielu interesariuszy i zakorzenione są w interesie publicznym.
 • ISO 14001
  ISO 14001

  ISO 14001


  Aluprof wprowadził TUV NORD ISO 14001, który jest międzynarodowo uznaną normą określającą metody wdrażania skutecznych systemów zarządzania środowiskowego. Ten standard został opracowany w celu zdefiniowania zasad delikatnej równowagi między utrzymaniem rentowności a minimalizacją wpływu działań na środowisko naturalne. Organizacje, które stosują założenia tego standardu, mogą osiągnąć oba powyższe cele. Norma ISO 14001, a także inne normy określające wymagania dla różnych systemów zarządzania, zostały zbudowane z uwzględnieniem PDCA tzw. Cyklu Deminga (Plan-Do-Check-Act).


  PDCA
 • KARTY EPD
  KARTY EPD

  KARTY EPD


  • Aluprof posiada karty EPD (Environmental Product Declaration) to niezależny certyfikat uznawany na całym świecie, który pokazuje wpływ produktu na środowisko.
  • Jest przyznawany na podstawie analizy Oceny cyklu życia, która powinna zmniejszyć negatywny wpływ produktu na środowisko naturalne.
  • Międzynarodowy system EPD to globalny program środowiskowy, w którym Instytutu Techniki Budowlanej wraz z audytorem dokonuje obiektywnej oceny i weryfikacji wszystkich procesów na podstawie ISO 14025 i EN 15804, biorąc pod uwagę między innymi kwotę odpadów wytworzonych podczas produkcji, poziomu zużycia wody lub zużycia energii w całym procesie.
  Zobacz więcej
 • VMRG & ALUECO MEMBER
  VMRG & ALUECO MEMBER

  VMRG MEMBER


  • VMRG to stowarzyszenie twórców elewacji, które poprzez współpracę ze swoimi partnerami z branży dąży do zapewnienia optymalnego komfortu dla użytkownika końcowego. Ciągłe doskonalenie produktów i procesów, innowacje, szkolenia i serwis gwarantują długoterminową wartość budynków.
  • VRMG jest organizatorem cennych szkoleń branżowych oraz platformą do wymiany wiedzy i doświadczeń w branży budowlanej.
  Zobacz więcej
 • RENOCON
  RENOCON

  RENOCON


  • RENOCON jest niezależnym partnerem stowarzyszeń właścicieli domów i spółdzielni mieszkaniowych we wdrażaniu zrównoważonego budownictwa - NEUTRAL ENERGETIC BUILDING.
  • Aluprof jest preferowanym dostawcą RENOCON w dziedzinie okien, drzwi, fasad aluminiowych.
  Zobacz więcej
 • ICDuBO
  ICDuBO

  ICDuBO


  Produkty Aluprof znajdują swojej miejsce w ICBuBO. Inspirująca platforma dla zrównoważonego rozwoju i innowacji w budownictwie.

  Zobacz więcej

Środowisko

Zobacz jak dbamy o środowisko.

Zobacz więcej

aluprof