2021-04-21

Neutralność klimatyczna to nasz cel

Aluprof zdefiniował cele strategiczne na lata 2021-2025. Kontynuując wcześniejsze działania, firma zaprezentowała zobowiązania z obszaru środowiska i społeczeństwa w formie celów zrównoważonego rozwoju.

Dla lepszej przyszłości

Zaktualizowaliśmy i zdefiniowaliśmy swoje strategiczne cele ekonomiczne na lata 2021– 2025. Kontynuując wcześniejsze działania z zakresu obszaru ESG (ang. Environmental, Social, Corporate Governance) nasza firma po raz pierwszy sparametryzowała i zaprezentowała zobowiązania, które już wcześniej były realizowane przez spółkę - związane z obszarem środowiskowego i społecznego ładu korporacyjnego.

Dla przyszłych pokoleń i środowiska naturalnego w „walkę o lepsze jutro” musi się włączyć przemysł, a w szczególności branża budowlana. Według badań The World Economic Forum i Boston Consulting Group (2021) ta gałąź gospodarki odpowiada za 10% światowej emisji gazów cieplarnianych. W ramach ogłoszonej strategii Aluprof kontynuuje działania promujące ideę zrównoważonego rozwoju. Wśród wielu zobowiązań firmy szczególnie wyróżnione są cele środowiskowe i społeczne – certyfikacja Cradle to Cradle i dalsze doskonalenie procesów produkcyjnych (w ramach systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001). W ramach działań dla lokalnej (i nie tylko) społeczności warto podkreślić działania firmy dla pracowników – programy: Razem z Grupą, Zielona Grupa i Zielona Ręka w ramach współpracy z Fundacją Arka.

Firma wdraża szereg inicjatyw mających na celu zniwelowanie wpływu działalności firmy na środowisko naturalne. Aluprof zaktualizował szczegółową analizę śladu węglowego swoich wyrobów i zaprezentował zobowiązania związane ze zrównoważonym rozwojem. Wśród wielu ambicji środowiskowych firmy jest podążanie w kierunku osiągnięcia neutralności klimatycznej.

Aluprof z myślą o środowisku

Kraje UE wyraziły swoje ambicje w Europejskim Zielonym Ładzie. Jednym z zaproponowanych kierunków działania jest neutralność klimatyczna osiągnięta m.in. dzięki niskoemisyjnej gospodarce, produktom i ekonomii obiegu zamkniętego. Aluprof od kilkudziesięciu lat tworzy innowacyjne rozwiązania zaprojektowane z myślą o budownictwie zrównoważonym. Aluminiowe systemy firmy są wykorzystywane w najbardziej prestiżowych projektach na całym świecie, których przyjazność dla środowiska wyrażona jest poprzez certyfikaty zielonego budownictwa: BREEAM, LEED, DGNB czy Well. Jako przykład warto przytoczyć warszawską Mennicę Legacy Tower, Concordia Design z Wrocławia czy nowo otwarty hotel sieci Hard Rock w Budapeszcie. Gama produktów energooszczędnych i pasywnych firmy jest sukcesywnie rozwijana – jako zobowiązanie mające służyć promocji tych produktów, Aluprof założył wzrost udziału rozwiązań firmy w obiektach z certyfikatami BREEAM czy LEED o 20% do 2025 roku.

Rozumiemy ideę zrównoważonego rozwoju firmy jako działania w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa i rozwoju pracowników, odpowiedzialności w łańcuchu dostaw, a także zaangażowania w rozwój społeczności lokalnej. Takie inicjatywy realizujemy przez Fundację Grupy Kety. To kluczowa część naszej strategii – naszą ambicją jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku, a do 2025 r. redukcja śladu węglowego o 15% – mówi Bożena Ryszka, dyrektor marketingu i PR Aluprof.

Świadomy wybór = niższa emisja

Redukcja śladu węglowego, nawet na małą skalę we własnym gospodarstwie domowym ma znaczenie. Warto pamiętać, że poprzez świadome wybory oraz zakup produktów niskoemisyjnych przyczyniamy się do ochrony środowiska i realizacji celu, jakim jest światowa dekarbonizacja. Każdy z nas może spróbować zmniejszyć swój osobisty ślad węglowy. Wystarczy modyfikacja kilku przyzwyczajeń, by nasz wpływ na środowisko naturalne był zdecydowanie bardziej pozytywny. Warto wybierać np. produkty ekologicznych i zwracać uwagę na certyfikaty, jakie mają kupowane przez nas wyroby.

W przypadku Aluprof wyliczona emisja dwutlenku węgla w przeliczeniu na tonę wyrobów osiąga bardzo niski parametr: 2,79 tCO2e dla wlewków niskoemisyjnych produkowanych w zakładach w Kętach z linii LOW CARBON KĘTY. Dla porównania produkcja 1 tony aluminium pierwotnego na świecie wiąże się średnio z emisją 16,7 tCO2e, czyli jest prawie sześciokrotnie wyższa. Niską emisyjność udało się osiągnąć dzięki zastosowaniu nowoczesnego parku maszynowego w procesie wytwórczym oraz dużej zawartości surowców wtórnych – recyklingowanego złomu aluminium na średnim poziomie 65%.

Aluprof dodatkowo poddał swoje produkty niezależnej weryfikacji środowiskowej poprzez Instytut Technik Budowlanych, który opracował karty oddziaływania na środowisko tzn. karty EPD (Environmental Product Declaration).

Wspólnie walczymy o zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz o zwiększenie efektywności energetycznej w budownictwie. Wiemy również, jak ważny jest recykling i korzystanie z zasobów energii ze źródeł odnawialnych. Wszystkie nasze działania są zgodne z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu i wizją Zrównoważonego Rozwoju Świata – dodaje Aleksandra Baksik, Brand and Sustainable Development Manager Aluprof.