Współpraca z uczelniami

Zdobądź solidne wykształcenie i pracuj w ALUPROF
Współpraca z uczelniami

Współpraca szeroko pojętego biznesu i nauki jest czymś naturalnym od stuleci. Ważnym aspektem współpracy środowisk akademickich i biznesu jest wymiana doświadczeń oraz spostrzeżeń kluczowych dla właściwego formułowania programu kształcenia studentów. Wynikiem wspólnych inicjatyw mogą być praktyczne wskazówki dotyczące obszarów i zagadnień, a także kompetencji, na które warto kłaść nacisk w procesie edukacji przyszłych pracowników.


Dlatego firma Aluprof prowadzi program pod nazwą „ALUPROF 4 future” – działania mające za zadanie współpracę z wiodącymi uczelniami wyższymi w Polsce i wspieranie młodych architektów w uzupełnianiu informacji czy poszerzaniu fachowych i praktycznych kompetencji w zakresie architektonicznych systemów aluminiowych. Kluczowym elementem programu jest ułatwianie młodym ludziom poznania branży poprzez wizyty studyjne w ALUPROF, wykłady ekspertów na uczelniach, udział w konferencjach naukowych, radach naukowych oraz warsztaty wpisane w rozkład zajęć oraz informowanie studentów o możliwości podjęcia staży i praktyk studenckich.

Współpracujemy z uczelniami

Akademia Techniczno-Humanistyczna

ALUPROF PARTNEREM SPECJALNOŚCI DLA STUDENTÓW BUDOWNICTWA – KONSTRUKCJE ALUMINIOWO SZKLANE

Zobacz szczegóły

Politechnika Krakowska

ROZWIĄZANIA DLA PRZYSZŁYCH ARCHITEKTÓW

Zobacz szczegóły

Politechnika Częstochowska

ALUPROF PARTNEREM MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ "CONSTRUCTIONS OF OPTIMIZED ENERGY POTENTIAL - MATERIALS AND ENERGY SAVING TECHNOLOGIES" ORAZ PROWADZĄCYM SZKOLENIA DLA STUDENTÓW