Staże

„Zaprojektuj swój profil”
Staże

W nieustannym i dynamicznym rozwoju naszej organizacji chcemy korzystać z kreatywności ludzi młodych. Spółka ALUPROF SA organizuje praktyki dla uczniów szkół średnich oraz staże dla studentów, którzy zamierzają zdobyć praktyczną wiedzę i cenne doświadczenie pracując w gronie najlepszych specjalistów w branży systemów aluminiowych. Do podjęcia współpracy zapraszamy tych z kandydatów, którzy z pasją i zaangażowaniem realizują wyznaczone cele, są kreatywni a wyzwania i rozwój kompetencji utożsamiają z szansą na odniesienie sukcesu zawodowego.

aluprof