2022-12-14

SIGURNOST ZGRADA KOD URAGANA UZ RJEŠENJA IZ ALUPROF-a

Opasno vrijeme, uključujući snažne nalete vjetra, utječe i na zgrade. Stoga je nužno primijeniti rješenja koja štite zgrade i ljude u njima. Velika brzina uragana i predmeti koje vjetar uskovitla u zrak mogu prouzročiti znatnu štetu na konstrukcijama, uključujući ostakljenja, te izazvati nepopravljiva oštećenja u unutrašnjosti. Kada vjetar prodre u konstrukciju zgrade, promjene u tlaku zraka izazivaju katastrofalne posljedice. Jedan od načina zaštite od pojava kao što su vremenske anomalije jest korištenje sigurnih prozora.

Proizvodi ALUPROF pozitivno su ocijenjeni na testovima otpornosti na uragan, provedenima u skladu sa smjernicama Američkog društva za testiranje i materijale (American Society for Testing and Materials (ASTM)) i Normama testiranja prema građevinskim propisima Floride (Florida Building Code Testing Application Standards (TAS)), 202-94 i 203-94. Testiranja su provedena na ALUPROF-ovom sustavu fiksnih, nagibnih i okretnih prozora MB-79N te na sustavu fiksnih prozora MB-45, u širokoj uporabi na zgradama u SAD-u.

ALUPROF je također proveo testiranja kako bi se potvrdila otpornost konstrukcije na vodu u situaciji kada su profili i ostakljenje doživjeli velika oštećenja. Pri tome je bilo važno da prozorska konstrukcija zadrži otpornost na vanjske uvjete nakon nepogode. Nakon testiranja na udare, oštećeni uzorak podvrgnut je simulacijama pozitivnog i negativnog tlaka redoslijedom, utvrđenim u standardu. Naglašavamo da je provedeno čak 4.500 ciklusa testiranja pri čemu je konstrukcija bila izložena različitim stupnjevima tlaka.

Proces testiranja, koji je trajao satima, kao i izdani certifikati potvrđuju da se sustavi ALUPROF mogu koristiti u područjima s velikom opasnošću od uragana, uključujući istočnu obalu SAD-a i dio New Yorka. No treba imati na umu da na nekim mjestima vrijede i dodatni propisi glede certificiranja proizvođača ili dodatnih statičkih proračuna.

Donesite informiranu odluku o proizvodima ALUPROF koji objedinjuju visoku kvalitetu, suvremen dizajn i sigurnost.