2023-11-08

Екологічні продуктові декларації, або як будівельна галузь працює заради сталого будівництва

Прогресуюча зміна клімату означає, що все більше галузей промисловості вживають заходів для протидії наслідкам глобального потепління. Це також стосується будівельного сектору, який відповідає за значну частину викидів вуглекислого газу. Одним із шляхів зменшення негативного впливу будівель на навколишнє середовище є використання будівельних матеріалів, виробництво та використання яких має обмежений вплив на стан природи та клімат. Цей вид діяльності підтверджується отриманням виробниками екологічних продуктових декларацій на свою продукцію.

Що це таке та які переваги пов’язані з їх наявністю, пояснює фахівець компанії “Aluprof”, яка отримала EPD на свою продукцію в 2019 році за алюмінієві системи, які вона пропонує.

Екологічні “сертифікати” будівельної продукції

Екологічна продуктова декларація також відома як EPD (Environmental Product Declaration) або екологічна декларація типу III. Це різновид сертифіката, який визначає ступінь впливу продукту на навколишнє середовище (у зв'язку з видобутком сировини, енергоємністю виробничого процесу, споживанням води та утворенням відходів) на окремих етапах його виробництва та протягом усього терміну експлуатації - життєвого циклу (Life Cycle Assessment, LCA) - від отримання матеріалів, через етап виробництва, транспортування, складування, використання, до утилізації та переробки. Сертифікат видається на основі експертизи, проведеної незалежними уповноваженими організаціями (наприклад, Інститутами будівельних технологій), які мають необхідні компетенції та знання в цій галузі та об’єднані в міжнародну організацію ECO-Platform. Декларація EPD створена на основі вимог стандартів ISO 14025 та EN 15804 і є офіційним документом, який містить, серед іншого: загальну суму викидів парникових газів, спричинених прямо чи опосередковано даним продуктом (вуглецевий слід).

«Екологічну продуктову декларацію можна порівняти з сертифікатом, який підтверджує її екологічність. Документ дозволяє порівнювати різні продукти з точки зору їхнього впливу на навколишнє середовище та, таким чином, вибирати ті, які мають найменший вплив. Це особливо важливо у випадку будівництва, оскільки в цій галузі вплив виробничих процесів на навколишнє середовище є дуже високим», —  з 2019 року “Aluprof” має декларації EPD і це є основою для покращення процесів впливу на навколишнє середовище, — пояснює Олександра Баксік, Менеджер розвитку бренду і сталого розвитку компанії “Aluprof”, лідера у виробництві інноваційних та енергозберігаючих алюмінієвих систем, призначених для виробництва вікон, дверей, фасадів та сонцезахисних засобів для будівельної галузі.

Переваги для компаній і навколишнього середовища

Останнім часом все більше виробників, які працюють у будівельній галузі, намагаються отримати екологічні продуктові декларації для продукції, яку вони пропонують. Багато в чому це пов'язано з посиленням правил, які зобов'язують компанії обмежувати вплив виробничих процесів на навколишнє середовище. Однак варто підкреслити, що факт наявності декларації EPD також перетворюється на бізнес та іміджеві переваги для компанії. «Екологічна продуктова декларація є основою для покращення процесів впливу на навколишнє середовище та є чітким сигналом екосистемі будівельної індустрії про те, що дана компанія працює в екологічно чистий спосіб і прагне зменшити викиди вуглекислого газу або споживання природних ресурсів, а також залучає свої ланцюга поставок у цих процесах. Використання будівельних матеріалів з деклараціями EPD також дозволяє інвесторам і забудовникам отримати додаткові бали при подачі заявки на сертифікати сталого будівництва відповідно до систем BREEAM, LEED або DGNB. Ці багатокритеріальні системи оцінки та захисту будівель сприяють стійкому будівництву та здоровому робочому середовищу, таким чином роблячи інвестицію більш престижною та значно збільшуючи її цінність», – каже Олександра Баксик з Aluprof. «EPD зараз є стандартом на ринку комерційної нерухомості, як для продажу, так і для оренди. Завдяки їм потенційні інвестори також можуть бути впевнені, що даний об’єкт є високоефективним з точки зору споживання енергії та води (що означає низькі витрати на обслуговування) і має низький вплив на людину та навколишнє середовище. Крім того, декларація дозволяє інвесторам приймати усвідомлені рішення, що призводять до зменшення впливу будівлі на навколишнє середовище», – додає експерт.

Лідер галузі з екологічними продуктовими деклараціями

Фірма “Aluprof” належить до виробників будівельних матеріалів, для яких охорона навколишнього середовища є пріоритетом і які своєю діяльністю відповідають потребам ринку та вимогам інвесторів у цьому відношенні. Завдяки оптимізації виробничих процесів, використанню переробленого алюмінію та використанню зеленої енергії у виробничому процесі постачальник алюмінієвих систем для будівництва отримав екологічні декларації типу III для своїх алюмінієвих профілів, віконних і дверних систем і фасадних систем, які пресуються на основі перероблених злитків від “Grupa Kęty”. Використання алюмінієвого рециклату дозволило значно скоротити викиди вуглекислого газу на тонну алюмінієвих зливків до рівня 2,9 т CO2e. Цей результат у шість разів нижчий за світовий стандарт для первинних алюмінієвих зливків. Прихильність компанії до проекологічної діяльності також підтверджується отриманням сертифікату Cradle to Cradle, який присуджується піонерам у впровадженні на ринок продуктів, які підсилюють циркулярну економіку, та співпрацею з асоціаціями, що належать до Всесвітньої ради екологічного будівництва (WGBC).  «Популяризація ідеї сталого розвитку є однією з ключових цілей Aluprof, що входить до політики Екологічного, соціального та корпоративного управління, прийнятої компанією. Це передбачає ще більше залучення компанії до здійснення заходів, пов’язаних, зокрема, із: захистом навколишнього середовища, включаючи прагнення до кліматичної нейтральності, якої ми хочемо досягти до 2050 року. Варто підкреслити, що незважаючи на те, що проекологічні ініціативи фірма “Aluprof” здійснює протягом багатьох років, щоб ще більше підкреслити їх важливість, вони були включені до стратегічних економічних цілей компанії на 2021-2025 роки», – зазначає Божена Ришка, директор з маркетингу та зв’язків з громадськістю фірми “Алюпроф”. «Наша прихильність до захисту навколишнього середовища також підтверджується наданням системам Aluprof екологічних продуктових декларацій, що є надзвичайно корисним для інвесторів при поданні заявки на т.зв. сертифікати екологічного будівництва, такі як BREEAM або LEED», – додає Божена Ришка.