MB-78EI Protipožární dveře a stěny až ei90

Součinitel prostupu tepla profilu Uf

> 1,60 | W/(m2K)

od EI 15 do EI 90 | EN 13501-2:2016-07

MB-78EI je moderní systém sloužící k výrobě spolehlivých dveří a stěn s požární odolností.

Konstrukce MB-78EI umožňují vyrábět:

  • protipožární dveře - odolnost EI15 - EI90 (i jako kouřotěsné dveře)
  • protipožární stěny - odolnost EI15 - EI90
  • protipožární automatické dveře - odolnost EI15 - EI30 (certifikovány s pohony GEZE)
  • požární okno - odolnost EI15 - EI90

Konstrukce je tvořena 3-komorovými hliníkovými profily s přerušeným tepelným mostem a konstrukční stavební hloubkou 78 mm. Systém je vybaven různými prvky vč. speciální ohnivzdorných vložek, které zajišťují požadovanou požární odolnost a to až do třídy EI90. Rozsah zasklení je 8 – 49 mm a lze tak použít jednoduchá i izolační skla. V systému byla odzkoušena skla většiny renomovaných výrobců na trhu.

Systém byl odzkoušen mj. v institutu IFT Rosenheim, který potvrdil spolehlivost a vysokou požární ochranu.

Systém MB-78EI má řadu schvalovacích dokumentů pro evropské trhy a trhy Středního východu.