2021-09-20

ALUPROF SA IN DE EUROPESE MOBILITEITSWEEK

De Europese mobiliteitsweek is een initiatief van de Europese Commissie uit 2002. Het hoofddoel is mensen ertoe aan te zetten om gewoonten die schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu, te veranderen. Goede praktijken op dit gebied zijn het gebruik van het openbaar vervoer of de fiets en autodelen in het woon-werkverkeer. De week begint op 16 september en eindigt op 22 september – de wereldwijde autoloze dag. ALUPROF SA vergeet duurzaam vervoer niet, hoewel het bedrijf uit eigen ervaring kan zeggen dat het eigenlijk elke week zo'n week heeft!

Luchtvervuilende voertuigen zijn vooral een uitdaging voor grote steden. De stoffen in uitlaatgassen zijn even schadelijk als industriële verontreiniging, met dit verschil dat grote productiebedrijven zelden in het centrum van de stad zijn gevestigd. De verontreinigingen uit de uitlaatpijpen van auto’s verspreiden zich echter in hoge concentraties in de directe omgeving van mensen. Het is ook niet zonder betekenis dat personenauto's een belangrijke bron van vervuiling zijn en verantwoordelijk zijn voor 60,7% van alle CO2-uitstoot door het wegvervoer in Europa.

Het is om die reden dan Aluprof investeert in een modern wagenpark. Nu al bestaat 40% van het wagenpark van Aluprof uit hybrideauto's en verdere investeringen staan al gepland.

Naast deze ingrepen in het wagenpark zijn ook andere initiatieven van Grupa Kęty belangrijk:

  • Elk van de dochterondernemingen heeft speciale parkeerplekken voor mensen die op de fiets komen.
  • Voor het vervoer binnen de afdelingen wordt gebruik gemaakt van fietsen.
  • Bij vervoer van werknemers naar verre bedrijven is collectief vervoer verplicht.

Het thema van de Europese mobiliteitsweek is dit jaar "Veilig en gezond door duurzame mobiliteit". De keuze van het thema is een eerbetoon aan de ontberingen die Europa en de wereld hebben doorgemaakt tijdens de COVID-19-pandemie.