2021-10-04

Future Builders – Przemo Łukasik: "Ik geloof in de mens"

De architectuur van de toekomst moet zich kenmerken door verantwoordelijkheid, pragmatisme en gematigdheid. Dat is de hoofdgedachte van de tweede bijeenkomst uit de cyclus Future Builders. In het gesprek van dr. Piotr Żabicki met Przemo Łukasik – oprichter van het kantoor Medusa Group – kwamen milieu-, sociale, economische en... filosofische kwesties ter sprake.

Przemo Łukasik – tweede gast

Op 23 september vond alweer de tweede bijeenkomst van de cyclus Future Builders plaats. Deze keer was Przemo Łukasik te gast. Hij is afgestudeerd aan de Faculteit Architectuur van de Technische Universiteit Silezië in Gliwice en de Parijse Ecole d’Architecture Paris-Villemin. Hij deed ervaring op bij belangrijke architectenbureaus in Berlijn en Parijs, waar hij ook heeft gedoceerd aan de Ecole Speciale d'Architecture.

In 1997 richtte hij samen met Łukasz Zagała de studio Medusa Group op en sindsdien is hij weer nauw verbonden met Silezië. Tegenwoordig is Medusa een van de interessantste studio's in Europa. Hij heeft zelfstandig en met zijn team projecten ontwikkeld als de Duitse ambassade in Warschau, het plein van de Raad van Europa, het interieur van het hotel Nobu Warsaw hotel en The Bridge Wrocław en het complex .KTW in Katowice. Het is ondoenlijk om alle prijzen en onderscheidingen te noemen die hij heeft gekregen voor zijn ontwerpen.

Architect van de toekomst

Om te beginnen vroeg Piotr Żabicki hoe het beroep van architect in de toekomst gaat veranderen. Volgens Przemo Łukasik is de context van groot belang. Vroeger ontwierpen architecten voor farao's en koningen, nu voor projectontwikkelaars en particuliere investeerders – de directe aanpak is dus niet veranderd. Het zijn de technologie, trends en mogelijkheden die voortdurend evolueren. Sommige concepten zijn sterk verouderd en onbruikbaar geworden in de huidige realiteit – andere maken na enkele decennia een comeback. Architectuur moet zich altijd aanpassen aan veranderingen en daar in zekere zin op anticiperen.

- Ik herinner me dat ik een aantal jaar geleden met Paul Virillio heb gesprokenen en hem om advies heb gevraagd. Hij legde uit dat de toekomst zal worden gecreëerd uit twee realiteiten – een echte en een virtuele. Dat klonk toen nogal abstract - maar tegenwoordig is het onze gemeenschappelijke werkelijkheid - herinnert de oprichter van Medusa Group zich. Architectuur en bouw behoren echter tot de weinige gebieden waar automatisering en digitalisering nog geen grote veranderingen hebben teweeggebracht. De vruchten van de technologische vooruitgang zijn voor professionals nog steeds een hulpmiddel om bepaalde handelingen en processen te stroomlijnen en fouten uit te sluiten.

- Niet alles kan worden vervangen door kunstmatige intelligentie. Ik geloof in de mens – vatte Przemo Łukasik samen.

"Wij zitten middenin de trend van mondiale architectuur"

De spreker van Future Builders is van mening dat de binnenlandse architectuur in geen enkel opzicht onderdoet voor de mondiale trends. Terugdenkend aan zijn studententijd in Polen en Frankrijk, denkt hij niet dat de kwaliteit en het niveau van het onderwijs veel van elkaar verschilden. Voor hem is revitalisering het sleutelelement. Przemo Łukasik benadrukte dat het belangrijk is om niet kortzichtig ruimtes "voor mensen" te ontwerpen en te bouwen. Ook al voelt onze generatie de impact van deze veranderingen niet, de volgende generatie wel – zeker kinderen die net deel gaan uitmaken van de stedelijke omgeving. Daarom kunnen de economische en utilitaire aspecten niet de enige bepalende factor zijn voor de "rentabiliteit" van de uitvoering – er moet aandacht zijn voor de wijze waarop het project gedurende verscheidene decennia zal functioneren.

- Het meest ecologische en groene gebouw is een gebouw dat niet is gebouwd. De tweede in de rij is een gebouw dat al gebouwd is – zei Łukasik. Hoewel niet elk gebouw kan worden gered en gerevitaliseerd, is het de toekomst van de stadsontwikkeling om mensen in postindustriële en in de toekomst zelfs in commerciële ruimten te huisvesten. - Revitalisering is een van de instrumenten van verantwoord ontwerpen, op vele niveaus – vatte hij samen.

Wie zal invloed hebben op de steden van de toekomst?

Ik denk de mens. antwoordde Przemo Łukasik. Het gaat hierbij echter niet om stadsbesturen, planologen, architecten, stedenbouwkundigen en alle andere instellingen en sociale bewegingen die beslissen over stadsaangelegenheden. De belangrijkste beslissers zijn de gewone bewoners die hun dagelijks leven leiden op die betreffende plek. Lokale besturen kijken niet langer alleen naar de economische aspecten van ontwikkeling, maar hebben ook oog voor het welzijn van de bewoners en hoe zij zich in de stad voelen. Maar elke stad is verschillend – qua oorsprong, vroegere bestemming en geschiedenis.

- In Silezië ontwikkelden steden zich in de buurt van grote fabrieken en werden ze vaak op zeer verantwoorde wijze gebouwd. Een voorbeeld waar we erg trots op zijn is ons geliefde Nikiszowiec. Niet gepland door de stad, maar door een industrieel – merkte Łukasik op. Een architect is dus niet alleen verantwoordelijk voor de uitgangspunten van de opdrachtgever, de investeerder of het budget. Hij moet vooral nadenken over de samenleving en de context en deze zo nodig uitleggen en beargumenteren.

We moeten praten!

- Ik ben ervan overtuigd dat alle problemen in deze wereld voortkomen uit het feit dat we niet met elkaar praten. Voor mij is Future Builders een platform waar we onze ervaringen en gedachten kunnen delen met elkaar. Ik wil niet beweren dat wij alles het beste weten. Maar er is geen betere manier om aan het publiek uit te leggen wat bouwen en constructie is. Architecten bouwen niet – het is onze taak om te werken met onze verbeeldingskracht. Hiervoor hebben we verstandige en verantwoordelijke investeerders nodig die niet bang zijn om ons te vertrouwen. Tenslotte is daar de aannemer die met onze ideeën aan de slag gaat. En uiteindelijk kunnen we trots zijn op het resultaat – dat was het antwoord van Przemo Łukasik op de vraag waarom hij zich heeft aangesloten bij Future Builders.

Hij voegde eraan toe dat de belangrijkste zaak in het leven, niet alleen in het professionele leven, is om wederzijds respect en begrip op te bouwen. Alleen die benadering zorgt samen met het openstaan voor nieuwe ervaringen voor succes.

U kunt een opname van dit gesprek bekijken op de website van Future Builders – https://future-builders.com en het officiële YouTube-kanaal van Aluprof: https://www.youtube.com/c/ALUPROFALUMINIUMSYSTEMS/videos. Het interview met Przemo Łukasik is ook beschikbaar als podcast op het officiële Future Builders-kanaal op Spotify: https://open.spotify.com/show/2F9cB6V0NwWIeC4KRMjPMy

Komende ontmoetingen van Future Builders

De volgende sprekers van Future Builders zijn Zbigniew Maćków van Maćków Ontwerpbureau – lid van SARP, geassocieerd met Wrocław en ontwerper van gebouwen met de beste parameters voor zelfvoorziening op energiegebied, Bogdan Zaha – hoofdarchitect van de legendarische studio Zaha Hadid Ltd. en Álvaro Leite Siza Vieira – laureaat van talrijke prijzen, auteur van publicaties in de belangrijkste tijdschriften over architectuur ter wereld.

Alle evenementen van Future Builders zijn gratis en online toegankelijk. Extra informatie en opnamen zijn beschikbaar op de website van het initiatief: https://future-builders.com/