2022-09-20

DE WEDSTRIJD “GEBOUW VAN HET JAAR MET SYSTEMEN VAN ALUPROF” IS BESLIST

Tijdens de 4e editie van de internationale wedstrijd "Gebouw van het jaar met systemen van Aluprof" zijn de 10 interessantste projecten onderscheiden, die tevens vele prestigieuze architectonische prijzen in de wacht hebben gesleept ter bevestiging van de hoge kwaliteit. De winnaar is bureau Kuryłowicz & Associates voor het gebouw van de Faculteit Toegepaste Taalwetenschappen en Moderne Taalkunde van de Universiteit van Warschau.

Gala finałowa IV edycji konkursu „Obiekt Roku w Systemach Aluprof” odbyła się 8 września w Warszawie. W jej trakcie wyłonione zostały najciekawsze budowle architektoniczne, w których zastosowano systemy aluminiowe Aluprof. Jury, złożone z wybitnych architektów Oskara Grąbczewskiego, Jacka Lenarta, Jacka Ewý, Roberta Koniecznego oraz Elżbiety Dziubak, wyróżniło 10 najciekawszych obiektów z Polski oraz 3 zagraniczne. Zdobywcą Grand Prix, który otrzymał nagrodę pieniężną w wysokości 50 tys. zł, została pracownia Kuryłowicz & Associates za projekt budynku Wydziału Lingwistyki Stosowanej i Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. Drugie i trzecie miejsce przyznano kolejno: pracowni Medusa Group za projekt Hotel Nobu Warsaw oraz pracowni JEMS Architekci za Kompleks Browary Warszawskie. W kategorii obiektów zagranicznych wyróżniono pracownię White Arkitekter, która zaprojektowała szwedzki obiekt Sara Kulturhus z Skellefteå.

Laureatów konkursu oraz listę TOP 10 obiektów wybranych przez Jury można znaleźć na stronie: https://future-builders.com/konkurs/gala.

„Wszystkie oceniane inwestycje to topowe realizacje pod względem innowacyjności, designu, wykorzystywanych rozwiązań. Zgłoszone obiekty łączą w sobie funkcjonalność i ciekawą estetykę. A dzięki wykorzystaniu produktów ekologicznych i niskoemisyjnych wspierają ideę zrównoważonego budownictwa, co potwierdza to fakt, że niemal 50 obiektów z II etapu tegorocznej edycji konkursu posiada certyfikaty BREEM i LEED” - mówi Tomasz Grela, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny ALUPROF SA.

Zwycięski projekt tegorocznej edycji konkursu charakteryzuje się aluminiowo-szklaną elewacją, która mieni się odcieniami wiosny. Nietuzinkowym uzupełnieniem jest zlokalizowany na dachu ogród, skąd można podziwiać panoramę Warszawy. Stonowane i przestronne wnętrze obiektu sprzyja nauce na Uniwersytecie Warszawskim.

Największe uznanie w internetowym głosowaniu zdobył architekt Tomasz Konior z pracowni Konior Studio za projekt siedziby firmy Press Glass, uzyskując tytuł "Wyróżnienie Internautów”.

Drugie i trzecie miejsce zajęły odpowiednio Global Office Park A i Cavatina Hall, architekt : Piotr Jasiński Cavatina , inwestorem obu realizacji jest Cavatina Holding.

Partnerami wydarzenia byli: Press Glass, IGP, ML System oraz GEZE.

O konkursie „Obiekt Roku w Systemach Aluprof”

Konkurs „Obiekt Roku w Systemach Aluprof” to znany konkurs, w którym nagradzane są najciekawsze i najbardziej innowacyjne dzieła architektury. O randze konkursu świadczy nie tylko liczba polskich i zagranicznych obiektów zgłoszonych we wcześniejszych edycjach, ale też fakt, że wśród uczestników znalazły się tak uznane pracownie architektoniczne jak Maćków Pracownia Projektowa, Medusa Group, Kuryłowicz & Associates czy AMC – Andrzej M. Chołdzyński. Budynki biorące udział w poszczególnych edycjach do dziś uznawane są za prawdziwe perły współczesnej architektury, a dodatkowo stanowią przykład innowacyjności i wyznaczają istotny kierunek w projektowaniu przestrzeni miejskiej. Wśród nich znalazły się wielokrotnie nagradzane i cenione obiekty, m.in. Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku czy Hala Koszyki w Warszawie projektu JEMS Architekci, wrocławski Green2Day projektu Maćków Pracownia Projektowa, katowicki .KTW, zaprojektowany przez pracownię Medusa Group.

Het slotgala van de 4e editie van "Gebouw van het jaar met systemen van Aluprof" vond op 8 september plaats in Warschau. Die avond had de bekendmaking plaats van de interessantste architectonische bouwwerken met aluminium systemen van Aluprof. De jury, die bestond uit de uitmuntende architecten Oskar Grąbczewski, Jacek Lenart, Jacek Ewý, Robert Konieczny en Elżbieta Dziubak, had een shortlist opgesteld van de 10 meest bijzondere gebouwen uit Polen en 3 uit het buitenland. De winnaar van de Grand Prix, waaraan een geldprijs van 50 duizend Poolse zloty verbonden was, was het bureau Kuryłowicz & Associates voor het nieuwe gebouw van de Faculteit Toegepaste Taalwetenschappen en Moderne Taalkunde van de Universiteit van Warschau. De tweede en derde plaats waren respectievelijk voor bureau Medusa Group voor Hotel Nobu Warsaw en bureau JEMS Architekci voor Kompleks Browary Warszawskie. In de categorie buitenlandse gebouwen is het bureau White Arkitekter onderscheiden voor het Zweedse Sara Kulturhus in Skellefteå.

De laureaten van de wedstrijd en de lijst van TOP 10 gebouwen volgens de jury kune je bekijken op de website: https://future-builders.com/ko....

"De winnende inzendingen zijn stuk voor stuk toprealisaties op het gebied van innovatie, design en toegepaste oplossingen. De aangemelde gebouwen bevatten een combinatie van functionaliteit en spannende esthetiek. Dankzij het gebruik van ecologische en milieuvriendelijke oplossingen zijn ze bovendien in lijn met de duurzame bouw, wat wordt bevestigd door het feit dat bijna 50 gebouwen uit de 2e etappe van deze editie van de wedstrijd beschikten over BREEM- en LEED-certificaten" – aldus Tomasz Grela, bestuursvoorzitter en algemeen directeur van ALUPROF SA.

Het winnende ontwerp van dit jaar wordt gekenmerkt door een aluminium-glazen gevel met lente-achtige kleurtinten. Een bijzondere aanvulling is de daktuin, die een panorama over Warschau biedt. Het strakke, ruime interieur is uitermate geschikt voor de educatieve doeleinden van de Universiteit van Warschau.

De grootste erkenning van de online verkiezing was voor architect Tomasz Konior van bureau Konior Studio voor het hoofdkantoor van Press Glass, dat is onderscheiden met de publieksprijs.

De tweede en derde plek vielen respectievelijk ten deel aan Global Office Park A en de Cavatina Hall van architect Piotr Jasiński Cavatina , investeerder van beide projecten was Cavatina Holding.

Partners van de event waren: Press Glass, IGP, ML System en GEZE.

Over de wedstrijd Gebouw van het jaar met systemen van Aluprof

De wedstrijd Gebouw van het jaar met systemen van Aluprof is een bekende wedstrijd waarbij de meest interessante en innovatieve architectonische bouwwerken worden onderscheiden. De prestige van de wedstrijd blijkt niet alleen uit het aantal Poolse en buitenlandse gebouwen dat zich hebben aangemeld voor eerdere editie maar ook uit het feit dat er onder de deelnemers gerenommeerde architectenbureaus zaten als Maćków Pracownia Projektowa, Medusa Group, Kuryłowicz & Associates en AMC – Andrzej M. Chołdzyński. De gebouwen die deel hebben genomen aan de afzonderlijke edities, worden tot op de dag van vandaag beschouwd als ware parels van de moderne architectuur en zijn een toonbeeld van innovatie en de start van een nieuwe trend in het vormgeven van stedelijke ruimte. Tot de eerdere inzendingen behoorden veelvuldig gelauwerde en geprezen gebouwen zoals het WO2-museum in Gdańsk en Hala Koszyki in Warschau van JEMS Architekci, Green2Day in Wrocław van Maćków Pracownia Projektowa en .KTW in Katowice, ontworpen door bureau Medusa Group.