2023-11-06

Gevels van de toekomst nieuw vliesgevelsysteem MB-MT50N

Het vliesgevelsysteem MB-MT50N is een compleet nieuwe constructie, ontworpen door de ingenieurs van ALUPROF en gebaseerd op de richtlijnen uit het certificaat Cradle to Cradle, waardoor het voldoet aan de eisen van duurzame ontwikkeling en past in een circulaire economie. Het heeft een constructiebreedte van 50 mm en de voordelen van de bestaande vliesgevelsystemen van ALUPROF. Het systeem biedt daarnaast meer ontwerpmogelijkheden en verbeterde technische parameters. Het is geoptimaliseerd zowel qua vorm en sterkteparameters van de profielen, als qua accessoires en de gebruikte ontwerpoplossingen vergemakkelijken de montage van de constructie op de bouwplaats.

Vooral aannemers zullen de voordelen van het nieuwe product waarderen: dankzij de structurele oplossingen die in dit systeem zijn toegepast, zijn zij in staat om gevels sneller uit te voeren met eenvoudigere prefabricage. Zo verkrijgen ze een gebouw met een uitstekende functionaliteit op het gebied van waterafvoer en ventilatie, van groot belang bij complexe constructies.

Bijzonder opmerkelijk zijn de zeer goede technische parameters van de gevel MB-MT50N - in de uitgevoerde prototypetest zijn de volgende resultaten behaald:

  • luchtdoorlatendheid in de klasse AE 1950 Pa
  • waterdichtheid in de klasse RE 1950 Pa
  • windweerstand op het niveau van 3000 Pa

Deze parameters zijn hoger dan die van de gevel MB-SR50N.

Het systeem is verkrijgbaar in twee thermische versies uitgerust met innovatieve isolatoren: de standaardversie heeft een isolator van ABS/TPE en de SI-versie heeft een isolator van PET/PE, die een zeer lage warmtedoorgangscoëfficiënt van de gevel mogelijk maakt. De parameter Uf van deze gevel kan een waarde bereiken van 0,55 W/(m2), een merkbaar hogere waarde vergeleken met zelfs de best geïsoleerde gevelvariant MB-SR50N HI+. De versie MB-MT50N SI is gecertificeerd door het Passiefhuis Instituut Darmstadt in de hoogste klasse A+.

Het systeem MB-MT50N bevat nieuwe profielen, maar ook nieuwe dichtingen, isolatoren en accessoires. Enkele van de meest opvallende kenmerken van de constructie zijn de extra kamer onder bevestigingsplaats van de dichting in de profielen van de stijlen en de twee series dwarsbalkprofielen, waardoor het mogelijk is om tweerijige dwarsbalken te gebruiken. Hierdoor kunnen gevels worden ontworpen en uitgevoerd met een complexere structuur dan voorheen, terwijl er een efficiënt drietraps drainagesysteem is dat het water watervalsgewijs door elk type verbinding stijl-dwarsbalk en dwarsbalk-dwarsbalk laat stromen. Een andere eigenschap die de profielen van MB-MT50N onderscheidt van hun voorgangers uit de serie MB-SR50N is de zgn. "open kelk" waar de schroef in wordt geplaatst. Dit zorgt voor de juiste drukkracht en tegelijkertijd is het niet nodig om door de profielwand te boren. Samen met het gestandaardiseerde bevestigingssysteem voor de vulling op basis van Torx-schroeven zorgt dit voor nog eenvoudigere en snellere montage van de constructie op de bouwplaats. Onder de montagemethoden van gevels op basis van MB-MT50N bevindt zich ook de traditionele montage van stijlen en dwarsbalken, de zgn. ladderconstructie.

Het systeem MB-MT50N maakt het gebruik van isolatieglas met een dikte van 20 tot 64 mm mogelijk. Op functioneel gebied biedt het systeem heel veel vrijheid bij het gebruik van opengaande elementen, zowel gebaseerd op de klassieke raam-en deursystemen van Aluprof, schuif-en hefschuifsystemen, als elementen die strikt ontworpen zijn voor vliesgevels, zoals kiep-of schuif-kiepramen en dakramen.