2023-11-08

Milieuproductverklaringen, zo steunt de bouwsector duurzame ontwikkeling

De voortschrijdende klimaatveranderingen leiden ertoe dat steeds meer sectoren stappen ondernemen om de gevolgen van de opwarming van de aarde tegen te gaan. Dit geldt ook voor de bouwsector, die verantwoordelijk is voor een derde van de nationale CO2-emissie. Een van de manieren om de negatieve invloed van gebouwen op het milieu te verminderen is de toepassing van bouwmaterialen waarvan de productie en het gebruik slechts in beperkte mate de natuur en het klimaat benadelen. Producenten kunnen dit soort maatregelen bevestigen door een milieuverklaring voor hun producten aan te vragen.

Wat is die milieuverklaring precies en welke voordelen brengt ze met zich mee? Dit wordt toegelicht door een specialist van de firma Aluprof, die al in 2019 een EPD-verklaring kreeg voor de aluminiumsystemen die de firma aanbiedt. 

Ecologische “getuigschriften” voor bouwproducten. 

De milieuproductverklaring is ook gekend onder de naam EPD (van het Engels Environmental Product Declaration) of milieuverklaring van het type III. Ze vormt een soort certificaat dat de invloed van het product op het milieu bepaalt (in verband met het winnen van grondstoffen, het energieverbruik tijdens het productieproces, het waterverbruik en de hoeveelheid geproduceerde afval) in de verschillende productiefasen en tijdens de hele levenscyclus (Life Cycle Assessment, LCA) - vanaf het winnen van de grondstoffen, de productie, het transport, de montage en het gebruik tot de verwerking en recycling. Het getuigschrift wordt toegekend op basis van een expertise door onafhankelijke gecertificeerde instellingen die de nodige kwalificaties en kennis hebben op dit gebied en zijn verenigd in de internationale organisatie ECO-Platform.  De EPD-verklaring is gebaseerd op de vereisen van de norm ISO-14025 en EN 15804 en is een officieel document dat onder andere de totale hoeveelheid uitgestoten broeikasgassen weergeeft, die rechtstreeks en onrechtstreeks verbonden is met het product (koolstofvoetafdruk).

Je kunt de milieuverklaring voor producten vergelijken met een getuigschrift dat hun ecologische karakter bevestigt. Het document maakt het mogelijk om verschillende producten te vergelijken qua inwerking op het milieu en dat product te kiezen dat de minste invloed heeft. Dit is van bijzonder belang bij bouwprojecten, want in deze sector hebben de productieprocessen een buitengewoon sterke invloed op het milieu. Aluprof heeft EPD-verklaringen en dit is sinds 2019 de basis om alle processen die een invloed hebben op het milieu, verder te perfectioneren”, licht Aleksandra Baksik, Brand & Sustainable Development Manager van de Aluprof toe. Aluprof is een voortrekker op het gebied van innovatieve en energiebesparende aluminium systemen voor de productie van ramen, deuren, gevels en zonneweringen voor de bouw- en constructiesector.

 Voordelen voor bedrijven en voor het milieu

De laatste tijd doen steeds meer producenten in de bouwsector inspanningen om een milieuverklaring te verkrijgen voor hun producten. Dit vloeit in grote mate voort uit de steeds strengere wetsvoorschriften, die bedrijven ertoe dwingen om de invloed van hun productieprocessen op het milieu te beperken. Er moet echter worden benadrukt dat de EPD-verklaring ook voordelen met zich meebrengt op zakelijk vlak en het imago van het bedrijf positief beïnvloedt. „De milieuproductverklaring is de basis voor een optimalisering van de processen die een invloed op het milieu hebben. Het is een duidelijk signaal voor het ecosysteem van de bouwsector dat het bedrijf duurzaam zaken doet en oog heeft voor een beperking van de CO2-uitstoot of het gebruik van natuurlijke grondstoffen, en dat het ook zijn bevoorradingsketen in deze processen opneemt. Het gebruik van bouwmaterialen met een EPD-verklaring laat ook investeerders en projectontwikkelaars toe om extra punten te scoren bij de aanvraag van certificaten voor duurzame bouwprojecten volgens de systemen BREEAM, LEEd of DGNB. Deze beoordelings- en beschermingssystemen voor gebouwen werken met meerdere criteria en bevorderen duurzame bouw en een gezond arbeidsmilieu. Hierdoor krijgen investeringsprojecten een meer prestigieus karakter en verhoogt hun waarde tegelijk”, informeert Aleksandra Baksik van de firma Aluprof. „EPD is momenteel de standaard op de commerciële vastgoedmarkt, zowel voor vastgoed dat bestemd is voor verkoop als voor verhuur. Hierdoor hebben potentiële investeerders de zekerheid dat het gebouw bijzonder efficiënt is op het gebied van energie- en waterverbruik (wat resulteert in lage gebruikskosten) en dat het een beperkte invloed heeft op de mens en het milieu. Bovendien laat de verklaring investeerders toe om bewuste consumentenbeslissingen te nemen die leiden tot een beperking van de invloed van het gebouw op het milieu”, voegt de expert toe.

Leider in de sector met milieuproductverklaringen

Aluprof verdient zeker een plaats onder de producenten van bouwmaterialen, die van milieubescherming een prioriteit hebben gemaakt en door hun inspanningen aan de behoeften van de markt en de vereisten van investeerders tegemoetkomen. Dankzij de optimalisering van de productieprocessen, de toepassing van gerecycleerd aluminium en het gebruik van groene energie tijdens het productieproces heeft de leverancier van aluminiumsystemen voor de bouw een milieuverklaring van het type III gekregen voor zijn aluminiumprofielen, raam- en deursystemen en gevelsystemen, die zijn vervaardigd op basis van gerecycleerde billets van Grupa Kęty. Het gebruik van aluminiumrecyclaat liet toe om de CO2-uitstoot per ton aluminium billets aanzienlijk te verminderen tot 2,9 tCO2e.  Hierdoor is de emissie maar liefst zes maal lager dan de internationale norm voor nieuw geproduceerde aliuminium billets.  Het certificaat Cradle to Cradle, dat aan de firma is toegekend, is een bevestiging van haar pro-ecologische inspanningen. Dit certificaat wordt toegekend aan pioniers die producten op de markt brengen die een gesloten kringloopeconomie bevorderen. Aluprof werkt ook samen met de verenigingen die lid zijn van de internationale organisatie World Green Building Council (WGBC). „Het bevorderen van duurzame ontwikkeling is één van de hoofddoelen van Aluprof, dat deel uitmaakt van het ESG-beleid (Environmental, Social and Corporate Governance) dat de firma heeft aangenomen. Dit beleid stelt een nog sterker engagement van de vennootschap voorop in de richting van milieubescherming, waaronder het streven naar een klimaatneutrale aanpak die we tegen 2050 willen bereiken. Hier moet ook worden benadrukt dat hoewel Aluprof al jarenlang inspanningen voor het milieu levert, deze aanpak nu ook is opgenomen in de strategische economische doelen van de vennootschap voor de jaren 2021 – 2025. Dit benadrukt nogmaals hun belang”, zegt Bożena Ryszka, Directeur van de Afdeling Marketing en Public Relations van Aluprof SA. „Onze inspanningen voor het milieu worden ook bevestigd door de milieuproductverklaringen die zijn toegekend aan de systemen van Aluprof. Deze verklaringen zijn bijzonder nuttig voor investeerders die zogenaamde groene bouwcertificaten  zoals BREEAM of LEED willen aanvragen”, voegt Bożena Ryszka toe.