2022-12-14

Orkaanveilige objecten met oplossingen van Aluprof

Gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder windstoten, hebben invloed op gebouwen. Daarom is het noodzakelijk om oplossingen te gebruiken die de objecten en de mensen die erin verblijven te beschermen. De hoge snelheid van orkanen en met de wind meegevoerde elementen kunnen het gebouw en de glaselementen zwaar beschadigen, met als gevolg onherstelbare schade in het gebouw. Wanneer de wind tegen een gebouw beukt, leiden drukveranderingen tot catastrofale gevolgen. We kunnen gebouwen beschermen tegen dit type weersverschijnselen, o.a. door toepassing van beveiligingsramen.

Aluprof heeft het systeem MB-79N (vaste ramen en draaikiepramen) onderworpen aan orkaanproeven in overeenstemming met de richtlijnen van ASTM en de Florida Building Code TAS 201-94, TAS 202-94 en TAS 203-94 en hierbij positieve resultaten verkregen. Bovendien werd ook het systeem MB-45 (vaste ramen) getest. Dit systeem wordt in de VS veel gebruikt bij de constructie van gebouwen.

In het kader van de proeven heeft Aluprof onderzoek uitgevoerd om de waterdichtheid van de constructie vast te stellen, wanneer er als gevolg van de proeven grote schade aan de profielen en de gebruikte beglazing was opgetreden. Volgens de uitgangspunten moest de raamconstructie ook na de gebeurtenis zijn weerstand tegen externe omstandigheden behouden. Na de zgn. inslagtesten werd het beschadigde monster getest door positieve en negatieve druk te simuleren in de volgorde die is gespecificeerd in de norm. Het is het vermelden waard dat het aantal cycli voor deze tests met variabele druk die de structuur beïnvloedt, maar liefst 4.500 bedraagt. Het onderzoek van de constructie duurde vele uren.

De uitgevoerde proeven en certificeringen bevestigen dat Aluprof-systemen kunnen worden gebruikt in gebieden met een hoog orkaanrisico – bv. aan de oostkust van de VS en een deel van New York. Het is echter wel zo dat op sommige plaatsen aanvullende voorschriften kunnen gelden met betrekking tot certificering door de fabrikant of dat daar aanvullende statische berekeningen nodig kunnen zijn.

Kies bewust voor Aluprof-producten die niet alleen hoge kwaliteit en modern design garanderen, maar ook veiligheid.