MB-70HI Raam-deursysteem met verhoogde thermische isolatie

Thermische isolatie Uf

> 1,0 | W/(m2K)

Luchtdoorlatendheid

class 4

Waterdichtheid

< class E1200

Windweerstandsklasse

< class C5

Om tegemoet te komen aan de stijgende vraag naar bouwproducten met een hoge thermische isolatiewaarde zijn de raam- en deursystemen met thermische onderbreking MB-70HI, MB-70US HI en de gordijngevel op basis van ramen van het type MB-70CW HI ontworpen. Hun constructie is gebaseerd op de geteste, doordachte en erg gewaardeerde basissystemen MB-70, MB-70US en MB-70CW.

Het thermische isolatievermogen van de kozijnen van dit systeem ligt aanzienlijk hoger dan het isolatievermogen van de basissystemen. De U-waarde voor constructies met het systeem MB-70 HI varieert afhankelijk van de toegepaste profielen en accessoires tussen 1,0 en 2,3 W/(m2K).

De thermische isolatieprestatie worden verhoogd dankzij de speciale isolatievullingen in de centrale isolatiekamer, die wordt gevormd door de aluminium profielen met thermische onderbrekingen te verbinden. Dankzij de lage U-waarde verminderen de vullingen de warmtegeleiding doorheen deze kamer. De centrale ligging van de vullingen beperkt bovendien convectie en thermische straling.

De deuren en ramen van het systeem MB-70 HI kunnen net als die van het basissysteem worden toegepast voor individuele inbouw of in aluminium gevels. Wanneer ze als vulling in een gordijngevel worden gebruikt, worden ze bij voorkeur gecombineerd met deuren en ramen van een systeem met verhoogd thermisch isolatievermogen, zoals MB-SR50N HI+.