MB-70HI Sustav prozora i vrata s poboljšanom toplinskom izolacijom

Toplinska izolacija Uf

od 1,0 | W/(m2K)

Zrakonepropusnost

klasa 4

Vodonepropusnost

od klasa E1200

Vjetronepropusnost

od klasa C5

Kao odgovor na stalno rastuću potražnju za građevinskim proizvodima s visokim stupnjem toplinske izolacije, dizajnirani su sustavi vrata i prozora s termičkim prekidom MB-70HI i MB-70US HI te staklena fasadna stijena koja se temelji na prozorima MB-70CW HI. Njihova se konstrukcija temelji na već dokazanim, dobro razvijenim i visoko cijenjenim osnovnim sustavima MB-70, MB-70US i MB-70CW.

Stupanj toplinske izolacije okvira u ovom sustavu znatno je viši od stupnja izolacije osnovnih sustava. Vrijednost koeficijenta prolaska topline Uf za konstrukcije sustava MB-70HI – ovisno o profilima i priboru koji se upotrebljava – kreće se između 1,0 i 2,3 W/(m2K).

Poboljšana toplinska izolacija postiže se postavljanjem posebnih izolacijskih umetaka u središnju izolacijsku komoru koja nastaje spajanjem aluminijskih profila s termičkim prekidima. Zbog svoje niske vrijednosti koeficijenta prolaska topline, umetci oblikovani na takav način smanjuju prolazak topline kroz tu komoru. Središnji položaj umetaka dodatno ograničava konvekciju i toplinsko zračenje.

Kao i u slučaju osnovnog sustava, vrata i prozori MB-70HI primjenjuju se kao pojedinačni sklopovi ili kao dio aluminijskih fasada. Ako se upotrebljavaju za popunjavanje staklene fasadne stijene s okomitim i vodoravnim prečkama, najbolje je takva vrata i prozore kombinirati sa sustavom s poboljšanom toplinskom izolacijom MB-SR50N HI+.