2023-11-08

Declarațiile de mediu ale produselor sau modul în care sectorul construcțiilor lucrează pentru realizarea unor construcții sustenabile

Schimbările climatice din ce în ce mai accentuate determină tot mai multe sectoare să ia măsuri menite să contracareze efectele încălzirii globale. Nu face excepție nici sectorul construcțiilor, care generează o parte considerabilă din emisiile de dioxid de carbon. Un mijloc de reducere a efectelor negative ale clădirilor asupra mediului este de a utiliza materiale de construcție produse și utilizate în modalități cu impact limitat asupra stării naturii și a climei. Producătorii confirmă acest lucru prin obținerea unor declarații de mediu pentru produsele lor.

Ce este o declarație de mediu pentru produs (EPD®)? Și care sunt avantajele de a avea aceste declarații? ALUPROF S.A. este lider în crearea de sisteme arhitecturale inovatoare din aluminiu pentru uși și ferestre, precum și pentru jaluzele exterioare. Compania primește EPD-uri pentru sistemele sale de aluminiu încă din 2019, iar unul dintre experții săi ne răspunde la aceste întrebări. 

Certificarea ecologică a produselor pentru construcții.

EPD-urile se mai numesc și declarații de tip III. Acestea reprezintă un fel de certificare și stabilesc impactul unui produs asupra mediului în ceea ce privește extracția de materii prime, consumul de energie, consumul de apă și generarea de deșeuri în fiecare etapă de fabricație și pe tot parcursul ciclului de viață al acestuia, de la achiziția materialelor, trecând prin etapa de producție, transport, asamblare, instalare și utilizare, până la eliminare și reciclare. Impactul se stabilește efectuând o evaluare a ciclului de viață (LCA), iar certificarea se acordă pe baza unor evaluări de specialitate efectuate de organisme autorizate și independente, cum ar fi institutele de cercetare din domeniul construcțiilor, care dețin competențele și cunoștințele necesare în acest domeniu și care sunt afiliate la organizația internațională ECO Platform. EPD-urile sunt create pe baza cerințelor standardelor ISO 14025 și EN 15804. Acestea sunt documente oficiale care indică cel puțin suma totală a emisiilor de gaze cu efect de seră cauzate direct sau indirect de un produs – cu alte cuvinte, amprenta de carbon a acestuia.

ALUPROF a primit EPD-uri pentru produsele sale. Declarațiile stau la baza îmbunătățirii proceselor sale privind impactul asupra mediului încă din 2019, după cum explică Aleksandra Baksik, manageră responsabilă cu imaginea de marcă și dezvoltarea durabilă în cadrul companiei:

Un EPD poate fi comparat cu un certificat care atestă performanța de mediu a unui produs. Aceasta face posibilă compararea diferitor produse în ceea ce privește impactul lor asupra mediului și, în același timp, alegerea celor cu cel mai mic impact. Acest lucru este deosebit de important în cazul sectorului construcțiilor, datorită impactului foarte mare al acestuia asupra mediului.

Beneficii pentru companii și mediu

Tot mai mulți producători din sectorul construcțiilor și-au propus în ultimul timp să obțină declarații de mediu pentru produsele pe care le oferă. Acest lucru se datorează în mare parte reglementărilor din ce în ce mai stricte care le impun companiilor să reducă impactul de mediu al proceselor lor de producție. Cu toate acestea, merită subliniat faptul că EPD-urile aduc beneficii și pentru afacerile și imaginea unei companii.

Aleksandra Baksik, de la ALUPROF, explică mai pe larg acest lucru:

EPD-urile reprezintă baza pentru îmbunătățirea proceselor privind impactul asupra mediului și transmit un semnal clar către ecosistemul sectorului construcțiilor, subliniind faptul că o companie acționează în mod sustenabil și nu doar că se angajează să își reducă amprenta de carbon și consumul de materii prime, ci că își implică și lanțul de aprovizionare în aceste procese. Utilizarea unor materiale de construcții care au primit EPD-uri le și aduce puncte suplimentare dezvoltatorilor atunci când aceștia solicită certificarea clădirilor sustenabile în conformitate cu BREEAM, LEED sau DGNB pentru proiectele lor. Aceste sisteme multicriteriale de evaluare și protecție a clădirilor promovează construcțiile sustenabile și un mediu de lucru sănătos. Obținerea acestor certificate sporește prestigiul unui proiect, sporindu-i în mod semnificativ și valoarea.

De menționat și că:

În prezent, EPD-urile reprezintă un standard pe piețele de vânzare și închiriere a proprietăților comerciale. Acestea le oferă potențialilor investitori siguranța că o instalație se remarcă prin eficiența energetică și a apei, ceea ce înseamnă costuri de întreținere reduse și un impact redus asupra oamenilor și a mediului. În plus, EPD-urile le permit potențialilor investitori să ia decizii de consum în cunoștință de cauză care să conducă la reducerea impactului unei anumite clădiri asupra mediului.

Un lider în sector cu EPD-uri

ALUPROF este cu siguranță demn de menționat printre producătorii de materiale de construcții care acordă prioritate problemei protecției mediului și care răspund, prin acțiunile lor, la nevoile pieței și la cerințele dezvoltatorilor. Optimizând procesele de producție și utilizând aluminiu reciclat și energie verde în procesul de producție, compania a obținut declarații de mediu de tip III pentru profilele sale de aluminiu și sistemele arhitecturale, care sunt extrudate pe baza lingourilor reciclate furnizate de Grupa Kęty. Utilizând aluminiu reciclat, ALUPROF a reușit să își reducă semnificativă emisiile de dioxid de carbon, care se situează în prezent la 2,9 tCO2e per tonă de aluminiu, un rezultat care este de șase ori mai mic decât standardul global pentru lingourile de aluminiu virgin. O confirmare suplimentară a angajamentului companiei față de activitățile de mediu o reprezintă faptul că aceasta deține certificarea Cradle to Cradle®, care se acordă organizațiilor care deschid drumul spre introducerea pe piață a produselor care conduc o economie în circuit închis. Printre acreditările ecologice ale ALUPROF se numără, de asemenea, colaborarea strânsă cu asociații membre ale Consiliului Mondial pentru Construcții Verzi.

Bożena Ryszka, directoare de marketing și relații publice pentru ALUPROF S.A., subliniază că:

Promovarea ideii de dezvoltare durabilă este unul dintre obiectivele-cheie incluse în politica de mediu, socială și de guvernanță corporativă pe care a adoptat-o compania noastră. Acesta prevede o implicare și mai mare a noastră în punerea în aplicare a măsurilor legate de protecția mediului, inclusiv urmărirea neutralității climatice, pe care ne propunem să o atingem până în 2050. În același timp, merită subliniat faptul că, deși ALUPROF întreprinde inițiative ecologice de mai mulți ani, am pus și mai mult accent pe importanța acestora incluzându-le în obiectivele economice strategice ale companiei pentru 2021-2025.

După cum subliniază aceasta:
Angajamentul nostru de a acționa în favoarea ecologiei este confirmat și de declarațiile de mediu pentru produsele noastre, care au fost acordate sistemelor noastre și care sunt extrem de utile pentru dezvoltatorii imobiliari atunci când solicită certificate pentru clădiri ecologice, cum ar fi BREEAM și LEED.