Ve stavebnictví se čím dál častěji stává, že realizace určitých objektů je spojena se splněním netypických požadavků na vzhled, funkčnost nebo rozměry konstrukce. Pro takové objekty vznikají v naší firmě systémy vyvinuté podle přesně stanovených kritérií ve spolupráci s projektanty dané budovy.