2023-11-08

Deklaracije ekološkog proizvoda ili kako se građevinska industrija okreće održivoj gradnji

Sve izraženije klimatske promjene potiču sve više industrijskih grana na poduzimanje mjera čiji je cilj suzbijanje učinaka globalnog zagrijavanja. U njih se ubraja i građevinska industrija. Analize koje je objavilo Poljsko vijeće za zelenu gradnju (PLGBC) pokazuju da je ova industrijska grana odgovorna za više od trećine emisija ugljičnog dioksida u Poljskoj. Jedan od načina smanjenja negativnih učinaka zgrada na okoliš jest korištenje građevinskih materijala, proizvedenih i korištenih na način koji umanjuje negativan učinak na okoliš i na klimu. Proizvođači to potvrđuju pribavljanjem potvrda kojima se dokazuje da su proizvodi ekološki.

Što je deklaracija ekološkog proizvoda (EPD®)? I koje su prednosti posjedovanja ovih deklaracija? ALUPROF S.A. lider je u razvoju inovativnih aluminijskih sustava za prozore i sustava vanjskih žaluzina. Poduzeće dobiva EPD certifikate za svoje aluminijske sustave još od 2019. godine. Jedan od stručnjaka iz ALUPROF-a odgovara na naša pitanja. 

Ekološki certifikati za građevinske proizvode.

Certifikati EPD također se nazivaju i deklaracijama tipa III. Ovim se certifikatima utvrđuje učinak proizvoda na okoliš i to počevši od dobivanja sirovina, preko potrošnje energije, potrošnje vode i stvaranja otpada u svakoj fazi proizvodnje i tijekom čitavog životnog ciklusa proizvoda - od nabavke materijala, preko proizvodnje, transporta, montaže, postavljanja i uporabe, sve do zbrinjavanja i recikliranja. Učinak proizvoda utvrđuje se tako da se napravi procjena životnog ciklusa (LCA). Certifikat se dodjeljuje na temelju stručne procjene koju provode ovlaštena, neovisna tijela poput instituta za tehniku gradnje. Ova tijela posjeduju potrebne vještine i znanja na tom području i povezana su s međunarodnom organizacijom ECO Platform. Certifikati EPD izdaju se na temelju zahtjeva normi ISO 14025 i EN 15804. To su službeni dokumenti koji odražavaju ukupan zbroj emisija stakleničkih plinova koji direktno ili indirektno proizlaze iz proizvoda; drugim riječima, ugljični otisak proizvoda.

ALUPROF je dobio EPD certifikate za svoje proizvode. Certifikati služe kao polazište za poboljšanje procesa utjecaja na okoliš još od 2019. g., naglasila je Aleksandra Baksik, voditeljica razvoja brenda i održivog razvoja u našem poduzeću:

EPD certifikat može se usporediti s potvrdom o utjecaju proizvoda na okoliš. Certifikat omogućuje usporedbu različitih proizvoda u smislu njihovog utjecaja na okoliš te istodobno pruža mogućnost odabira onih proizvoda koji najmanje utječu na okoliš. Ovo je naročito važno u građevinskom sektoru koji ima velik utjecaj na okoliš.

Prednosti za poduzeća i okoliš

Sve veći broj proizvođača u građevinskom sektoru u zadnje vrijeme nastoji dobiti certifikate o utjecaju proizvoda na okoliš. To se u velikoj mjeri može pripisati činjenici da su propisi, kojima se poduzeća obvezuju smanjiti učinak proizvoda na okoliš, postali stroži. No treba naglasiti da ishođenje EPD certifikata donosi i dobrobiti poslovanju poduzeća i njihovom imidžu.

Aleksandra Baksik iz ALUPROF-a objašnjava:

EPD certifikati ishodište su za poboljšanje učinka proizvodnih procesa na okoliš i šalju jasan signal građevinskom sektoru. Poduzeća moraju početi djelovati održivo i to ne samo u smislu obveze smanjenja ugljičnog otiska i potrošnje sirovina, već i u smislu uključenja čitavog lanca dobave u te procese. Građevinski poduzetnici koji koriste građevinske materijale s EPD certifikatom dobivaju dodatne bodove kada se prijavljuju za certifikate održive gradnje BREEAM, LEED ili DGNB pri realizaciji svojih projekata. Ovi sustavi procjene zgrada i zaštite okoliša, koji se temelje na nizu kriterija, promiču održivu gradnju i zdrav radni okoliš. Dobivanje ovih certifikata pridonosi i prestižu građevinskog zahvata, znatno povećavajući njegovu vrijednost.

Također naglašava:

EPD certifikati trenutno su standard na tržištu prodaje i najma poslovnih nekretnina. Za potencijalne investitore oni znače sigurnost da zgradu odlikuju visoka energetska učinkovitost i visoka učinkovitost potrošnje vode, što rezultira niskim troškovima održavanja i malim utjecajem na ljude i na okoliš. EPD certifikat također omogućuje potencijalnim investitorima donošenje informirane odluke o kupnji prostora u zgradi s malim utjecajem na okoliš.

Vodeći proizvođač u sektoru s EPD certifikatima

Među proizvođačima građevinskih materijala, kojima je zaštita okoliša prioritet, svakako treba spomenuti i ALUPROF koji uz to vodi računa i o potrebama tržišta i zahtjevima građevinskih poduzetnika. Zahvaljujući optimizaciji proizvodnog procesa, korištenju recikliranog aluminija i zelene energije u procesu proizvodnje ALUPROF je dobio ekološku deklaraciju tipa III za aluminijske profile i arhitektonske sustave koji se ekstrudiraju iz recikliranih ingota, nabavljenih od Grupe Kęty. Korištenje recikliranog aluminija omogućilo je ALUPROF-u znatno smanjenje emisija ugljičnog dioksida, koje trenutno iznose 2,9 t CO2e po toni aluminija. Ovaj je rezultat čak šest puta manji od globalnog standarda za nove aluminijske ingote. Još jednu potvrdu predanosti poduzeća zaštiti okoliša možemo pronaći u činjenici da posjeduje certifikat Cradle to Cradle®. On se dodjeljuje organizacijama koje utiru put onim proizvodima pri čijem se razvoju i stavljanju na tržište zatvara puni krug. ALUPROF-ova usmjerenost na ekologiju također je rezultat uske suradnje s Poljskim vijećem za zelenu gradnju koje je dio Svjetskog vijeća za zelenu gradnju.

Bożena Ryszka, voditeljica odjela marketinga i odnosa s javnošću u ALUPROF-u S.A., objašnjava:

Promicanje ideje održivog razvoja jedan je od glavnih ciljeva politike odgovornog i održivog ulaganja koju je naše poduzeće prihvatilo. Prihvaćanje ove politike znači još dosljedniju primjenu mjera zaštite okoliša, uključujući postizanje cilja klimatske neutralnosti, što je planirano za 2050. godinu. Istodobno treba naglasiti da ALUPROF, osim što poduzima ekološke inicijative već dugi niz godina, planira još više naglasiti njihov značaj uključivanjem u strateške gospodarske ciljeve poduzeća u razdoblju od 2021. do 2025. godine.

Nadalje naglašava: Našu predanost zaštiti okoliša potvrđuju i deklaracije ekološkog proizvoda koje su dodijeljene našim sustavima i koje su od velike pomoći građevinskim poduzetnicima kada se prijavljuju za certifikate zelene gradnje kao što su BREEAM i LEED.