2024-02-07

Aluprof Zavádí Nový Standard Katalogů

Moderní design, vylepšená přehlednost, intuitivní navigace – takové byly cíle tvůrců nového standardu katalogů Aluprof. V Autorizované zóně se již můžete seznámit s prvním dokumentem připraveným podle nové šablony.

Grafická úprava v katalozích byla změněna a dostala moderní vzhled. Díky tomuto postupu se výrazně zlepšila přehlednost dokumentů, což uživatelé jistě ocení. Při tvorbě nového standardu bylo také přihlédnuto ke rčení, že „obrázek vydá za tisíc slov“ – katalogy budou od nynějška obsahovat intuitivní piktogramy, které symbolizují jednotlivé prvky a příslušenství, vykonávané činnosti a také typy konstrukcí. Použití tohoto typu grafických značek umožnilo omezit popisky na stránkách.

Důležitá změna byla zavedena také v kapitolách věnovaných prefabrikaci. Díky označování prováděných operací vhodnou barvou se zlepšila přehlednost dokumentu. Nyní stačí pohled na výkres, abyste viděli požadované činnosti související se zpracováním prvků, případně lepením a tmelením.

V Autorizované zóně je již dostupná premiéra katalogu připraveného v novém standardu. Je věnován nové sloupko-příčkové fasádě MB-MM50N. Je to první v nabídce Aluprof rovně řezaný šroubovaný systém, který umožňuje vyrobit rám z jednoho profilu (sloupek je zároveň příčkou).