2023-12-08

Další úspěšný rok pro Aluprof. V roce 2023 firma získala nejvýznamnější oborové a podnikatelské ceny a upevnila svou pozici lídra

Rok 2023 lze považovat za dobrý pro Aluprof. Firma zavedla na trh nejen novou značku Glassprof, ale také mnoho produktových novinek, včetně řešení zvyšujících energetickou účinnost budov. Cílená obchodní rozhodnutí, jako jsou investice do rozšíření výrobních závodů a diverzifikace nabídky, se promítla nejen do dobrých finančních výsledků společnosti, ale také do četných cen, včetně titulů Zlatá stavební značka roku 2023 a Lídr truhlářského trhu 2023.

Firma Aluprof oceněná v oboru

V roce 2023 Aluprof získala všechna nejvýznamnější oborová ocenění. Společnost se již po deváté za sebou umístila na stupních vítězů prestižního žebříčku Stavební značka roku, když získala titul Zlatý šampion roku 2023 a Zlatá stavební značka roku 2023. Firma získala zlaté sošky v kategoriích „Hliníkové okenní profily“ a „Roletové systémy“ a navíc ředitelka marketingu a PR Aluprof, Bożena Ryszka, získala individuální ocenění Marketer 21. století za úspěchy v činnostech souvisejících s marketingovou strategií značky a její propagaci mezi dodavateli. Společnost se také umístila na 8. místě žebříčku 100 největších výrobců stavebních materiálů v Polsku v přehledu, který připravila PwC ve spolupráci s časopisem Builder Polska i Dun & Bradstreet. Dále redakce časopisu „Builder“ udělila firmě Aluprof titul „Stavební značka roku“ a předsedu představenstva firmy, Tomasze Grelu, již znovu uznala jako „Osobnost oboru“. Oborové uznání získala také řešení firmy, včetně posuvných oken MB-77HS, která v „prestižním hodnocení terasových dveří 2023“ připraveném makléřem debesto.com obsadila 1. místo v kategorii „Nejlevnější hliníková terasová okna HS“, 2. místo v kategorii „Nejlepší poměr kvalita/cena 2023“ a 3. místo v kategorii „Nejvyšší kvalita“. Získaná ocenění potvrzují nejvyšší kvalitu výrobků Aluprof, která jde ruku v ruce s atraktivní cenou. Vyvrcholením pozice lídra trhu hliníkových systémů v Polsku bylo udělení firmě titulů „Lídr truhlářského trhu 2023“ společností Centrum Analiz Branżowych a redakcí časopisu „Forum Branżowe“ jak v segmentu hliníkových, tak i roletových systémů. Tato prestižní cena byla udělena společnosti již po patnácté! Důležité je, že řešení firmy oceňují nejen odborníci trhu, ale také klienti, kteří opět udělili značce zlatý emblém „Spotřebitelský lídr kvality 2023“ v kategorii „Hliníkové profily a systémy“. V soutěži, kterou pořádá redakce „Strefa Gospodarki“ – příloha distribuovaná společně s novinami „Dziennik Gazeta Prawna“ –, jsou vítězové vybíráni na základě analýzy výsledků průzkumů prováděných mezi spotřebiteli.

Podnikatelské ceny potvrzují silnou pozici společnosti

V roce 2023 kromě četných oborových cen si Aluprof připsala také důležitá obchodní ocenění. Firma byla oceněna „Forbesovým diamantem 2023“, když opět získala tento prestižní titul udělovaný nejdynamičtěji se rozvíjejícím polským podnikům, které dosáhly nejvyššího průměrného ročního nárůstu hodnoty. Zařazení do žebříčku, který připravily redakce časopisu „Forbes“ a zpravodajská agentura Dun & Bradstreet Poland, potvrzuje důvěryhodnost firmy a její silnou pozici na trhu. Odborníci ocenili také exportní aktivity Aluprof – na 8. Mezinárodním fóru truhlářství firma získala cenu „Windoor Foreign Investment Award“ jako uznání jejích úspěchů na mezinárodní scéně, včetně zahraničních investic, exportní činnosti na světových trzích a propagace Polska a polského stavebně truhlářského průmyslu v zahraničí. Kromě toho skupina Grupa Kęty, do které patří Aluprof, se umístila na 14. místě v žebříčku „Nejvíce klimaticky uvědomělé společnosti v roce 2022“ a byla oceněna Stříbrným lístkem CSR v žebříčku společensky odpovědných firem týdeníku Polityka, Delloite i Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Tento přehled je založen na hodnocení aktivit firem v oblasti udržitelného rozvoje: ochrany životního prostředí, společenské odpovědnosti a ESG. Cena potvrzuje správnost strategie ESG přijaté skupinou, včetně jejího zapojení do snížení uhlíkové stopy organizace a výrobků.

Aluprof s úspěchy v oblasti marketingu

Při výčtu četných úspěchů, kterých Aluprof dosáhla v roce 2023, nelze nezmínit úspěchy firmy v oblasti marketingových aktivit. Kromě již zmíněného titulu Marketer 21. století uděleného ředitelce marketingu a PR, Bożenie Ryszce, je třeba také ocenit zařazení firmy po šesté za sebou do první desítky žebříčku Top značka v kategorii „Stavební materiály“. V přehledu, který připravily časopisy „Press“ a PSMM Monitoring & More, byly zohledněny nejvíce mediální značky v Polsku v 50 odvětvích. Takto vysoké umístění potvrzuje, že Aluprof patří do skupiny nejvíce mediálních značek v Polsku. Propagační aktivity firmy ocenila také porota soutěže PR Wings, která odměňuje nejefektivnější, nejkreativnější a nejinovativnější projekty v oblasti široce chápané komunikace a Public Relations – Aluprof získala ocenění v kategorii „Poutavé akce“ za iniciativu Future Builders a doprovodný 4. ročník soutěže „Objekt roku ze systémů Aluprof“.

Ambiciózní plány do budoucna

Pozici lídra v oboru potvrzují nejen četné ceny, které Aluprof získala v posledních měsících, ale také dobré finanční výsledky společnosti, které jí umožňují spřádat ambiciózní plány pro rok 2024. Promyšlená, a někdy velmi odvážná rozhodnutí, jako jsou uvedení na trh nové značky Glassprof, která je zaměřená na výrobu ohnivzdorných skel, nebo zvýšení výrobní kapacity, mj. díky spuštění dalších dvou lakovacích linek (vertikální a horizontální) v Bielsku-Białej a rozšíření závodu ve Złotowie, umožňují firmě důsledně budovat svou konkurenční převahu také na zahraničních trzích.

Touha udržet si současnou pozici lídra v oboru, udávajícího trendy, zejména v době poklesu konjunktury, přispěla k tomu, že jsme v roce 2023 kladli ještě větší důraz na vysokou kvalitu výrobků a diverzifikaci nabídky. Naše portfolio se rozšířilo mj. o výrobky navržené v souladu s nejnovějšími architektonickými trendy (jako jsou dveře MB-86 Pivot Door s posunutou osou otáčení) nebo splňující požadavky udržitelného rozvoje a myšlenky cirkulární ekonomiky – zde je příkladem například sloupko-příčková fasáda MB-MT50N navržená tak, aby splňovala požadavky certifikace Cradle to Cradle. Investice do řešení zapadajících do předpokladů cirkulární ekonomiky jsou jedním z cílů naší strategie v oblasti ESG na léta 2021–2025. Jsem přesvědčen, že díky rozvoji recyklačních procesů, efektivnímu nakládání s odpady ve všech oblastech působení skupiny Grupa Kęty a investicím do inovací se nám podaří udržet silnou pozici na konkurenčním trhu – jak tuzemském, tak i mezinárodním“, zdůrazňuje Tomasz Grela, předseda Aluprof SA.