2023-11-06

FASÁDY BUDOUCNOSTI: NOVÝ SLOUPKO-PŘÍČKOVÝ SYSTÉM MB-MT50N

Systém sloupko-příčkové stěny MB-MT50N je zcela nová konstrukce, navržená inženýry ALUPROF na základě certifikačních pokynů Cradle to Cradle, splňuje tak požadavky udržitelného rozvoje a myšlenky cirkulační ekonomiky. Má konstrukční šířku 50 mm a přednosti dosud fungujících sloupko-příčkových systémů ALUPROF, navíc poskytuje větší konstrukční možnosti a lepší technické parametry. Je optimalizován jak z hlediska tvarů a pevnostních parametrů profilů, tak i z hlediska příslušenství, a použitá řešení usnadňují montáž konstrukce na staveništi.

Výhody nového výrobku ocení především dodavatelé, kteří díky konstrukčním řešením použitým v tomto systému budou moci postavit fasády v kratším čase se snazší prefabrikací a získat tak stavbu s dobrou funkčností z hlediska odvodnění a větrání, zvlášť důležitého v případech složitých konstrukcí.

Zvláštní pozornost si zaslouží velmi dobré technické parametry fasády MB-MT50N – v provedeném testu prototypu bylo dosaženo:

  • propustnost vzduchu ve třídě AE 1950 Pa
  • vodotěsnost ve třídě RE 1950 Pa
  • odolnost proti zatížení větrem na úrovni 3000 Pa

Jsou to parametry vyšší než v případě fasády MB-SR50N.

Systém je dostupný ve dvou tepelných provedeních vybavených inovativními izolátory: standardní verze má izolátor ABS/TPE a verze SI má izolátor PET/PE, který umožňuje dosáhnout velmi nízké tepelné propustnosti fasády. Parametr Uf u této fasády může dosáhnout hodnoty od 0,55 W/(m2K), což je hodnota znatelně vyšší ve srovnání i s nejlépe tepelně izolovanou variantou fasády MB-SR50N HI+. Dokazuje to, že systém MB-MT50N splňuje požadavky certifikátu Institutu pasivních dolům phi Darmstadt.

Systém MB-MT50N obsahuje nové profily a také nová těsnění, izolátory a příslušenství. Jedněmi z nejvíce charakteristických rysů konstrukce jsou přídavná komora pod sedlem těsnění v profilech sloupků a dvě série profilů příček, což umožňuje použití tzv. dvou řad příček. Umožňuje to navrhovat a realizovat fasády se složitější konstrukcí než dosud a zároveň zajistit účinný třístupňový odvodňovací systém umožňující kaskádový odvod vody v každém typu spojení sloupek-příčka a příčka-příčka. Další vlastností, která odlišuje profily MB-MT50N od předchůdců řady MB-SR50N, je tzv. otevřený pohár“, do kterého zapadá šroub. Zajišťuje to dosažení odpovídající síly tlaku a zároveň není nutné vrtání skrz stěnu profilu, což v kombinaci s jednotným systémem upevnění výplní založeným na šroubech s drážkou Torx je další vlastností, která usnadňuje a urychluje montáž konstrukcí na staveništi. Způsoby montáže fasád založených na MB-MT50N zahrnují jak klasickou montáž sloupků a příček, tak i tzv. žebříkovou montáž.

Systém MB-MT50N umožňuje použití izolačního skla o tloušťce 20 až 64 mm. Z hlediska funkčnosti poskytuje velkou volnost v použití otevíracích prvků, a to jak na bázi klasických okenních a dveřních systémů Aluprof, posuvných a zdvižně posuvných systémů, tak i těch, které jsou určeny výhradně pro sloupko-příčkové fasády, jako jsou výklopná nebo výklopně-výsuvná okna a také střešní okna.