2023-02-27

Glassprof – nová značka na trhu skla

Přestože se stavební trh ochladil v posledních měsících, Aluprof nezpomaluje tempo. Společnost opět uzavřela rok s rekordními prodejními výsledky a vstupuje na trh s novou obchodní značkou – Glassprof sp. z o.o. Firma bude zodpovědná za výrobu protipožárních skel ve třídách EI 30, EI 60, EI 90 a dalších typů izolačních skel využitelných ve stavebních konstrukcích, jako jsou okna, dveře, dělicí stěny nebo fasády.

Protipožární systémy firmy ALUPROF

Stále se zvyšující standardy výstavby a ochrany osob proti následkům ohně a kouře jsou jedním z nejdůležitějších očekávání moderní architektury. Protipožární systémy jsou neustále modernizovány a vylepšovány a jejich vývoj spočívá ve zvyšování požární odolnosti, rozšiřování konstrukčních možností a také zdokonalování technologických postupů a snižování pracovní náročnosti výroby. Konstrukce příček a protipožárních dveří je nejčastěji založena na profilech s tepelnou izolací. Není zásadním prvkem ovlivňujícím požární odolnost, ale použití tepelných mostů předurčuje takový systém k použití nejen jako vnitřní příčky, ale i jako vnější zástavby.

Důležitým prvkem ovlivňujícím požární bezpečnost objektu jsou hliníkové a skleněné příčky. Právě ty musí v mnoha případech splňovat požadavky požárních předpisů pro požární prevenci a umožnění bezpečné evakuace uživatelů budovy. Jejich splnění se často pojí s použitím žáruvzdorného skla. Proto Aluprof rozšiřuje nabídku a široký sortiment protipožárních příček a dveří doplňuje o sklo značky Glassprof.

Nová značka skla

Glassprof sp. z o.o., vlastněná Aluprof SA, se zaměřuje na výrobu ohnivzdorného skla a zpracování architektonického skla. Vizí firmy, jejíž sídlo se nachází v obci Ogrodzona u Cieszyna, je poskytování řešení ze skla, která zvyšují bezpečnost a komfort osob a majetku ve veřejných budovách a chrání proti následkům případného požáru. Díky použití nejnovější a plně automatizované výrobní technologie nabízí nová značka izolační skla v sobě spojující různé funkce skla, mj.: požární ochranu, tepelnou izolaci, sluneční ochranu nebo zvukovou izolaci.

Díky tomu, že máme komplexní a moderní technologické zázemí, jsme schopni nabízet výrobky nejvyšší kvality. Výrobky Glassprof jsou vyráběny v souladu s evropskými normami a mají označení CE a navíc procházejí přísnou kontrolou kvality. Jako součást silné značky, kterou je Aluprof, získáváme přístup do moderního výzkumného a inovačního centra, kde se vyvíjejí nové výrobky a testují protipožární systémy. Naše zkušební pec je schopna pojmout konstrukce o rozměrech 4,5 m x 5 m. Co je důležité, laboratoř podepsala smlouvy s polskými výzkumnými instituty ITB a CERTBUD. Je to velmi výhodné řešení, které odbourává logistické náklady a zajišťuje kratší dobu dokončení zkoušek. Díky pravidelným zkouškám prováděným ve vlastní laboratoři se rozsah přezkoušených konstrukcí s použitím skla Glassprof neustále rozšiřuje a takto získané znalosti a zkušenosti nám umožňují rozšířit naši nabídku o komplexní technické poradenství v oblasti protipožárních skel a dalších řešení z architektonického skla“, zdůrazňuje Jacek Cholewa, jednatel firmy Glassprof sp. z o.o.

Založení Glassprof je součástí strategie Aluprof

Nová značka Glassprof ve skupině Aluprof je další fází dlouhodobé strategie společnosti, jejímž smyslem je zvýšení konkurenceschopnosti nabídky poskytováním výrobků a služeb, které se vzájemně doplňují a slouží ke zlepšení bezpečnosti a pohodlí prostor vytvořených pro lidi.

Jak zdůrazňují zástupci Aluprof, uvedení dalšího závodu do provozu a zavedení nové řady výrobků do nabídky je důkazem velmi vysoké vyspělosti společnosti – nejen z hlediska technologie nebo výroby, ale také logistiky, prodeje a marketingu.

Založení firmy Glassprof zapadá do strategie podnikání společnosti Aluprof spojené s postupným zvyšováním podílů na mezinárodních trzích pomocí diverzifikace nabídky a investic do rozvoje infrastruktury. Díky stabilní finanční situaci jsme schopni realizovat tak odvážné a inovativní projekty. Doufám, že rozšíření naší nabídky o výrobu žáruvzdorného skla, které jsme schopni přezkoušet a certifikovat ve vlastní laboratoři, se nejen promítne do výrazného nárůstu prodeje ve skupině Aluprof, ale také umožní další rozvoj“ – vysvětluje Tomasz Grela, předseda představenstva Aluprof SA a člen představenstva skupiny Grupa Kęty SA.

Moderní řešení odpovídající potřebám trhu

V nabídce nové značky je dostupné žáruvzdorné sklo ve třídách EI 30, EI 60, EI 90 a další typy izolačních skel (jednoduchá a dvojskla), která v sobě spojují různé funkce skla a lze je použít pro výrobu oken, dveří, dělicích stěn, fasád atd. Výrobky Glassprof se vyrábějí z tvrzeného skla, což výrazně snižuje riziko jejich prasknutí při přepravě a montáži, a navíc nemusí se potahovat fólií nebo laminovat za účelem ochrany proti UV záření. Také není třeba přelepovat hrany skla hliníkovou páskou pro ochranu proti vlhkosti. Díky použití ve výrobcích Glassprof speciálního gelu odolného proti záření, který v případě požáru krystalizuje, vznikl výrobek zajišťující protipožární izolaci a bezpečnost uživatelů budovy. Z vlastností žáruvzdorného sklad Glassprof stojí za zmínku také jeho neutrální barva a vysoká míra průhlednosti (Lt na úrovni až 88 %), odolnost proti záření potvrzená nezávislým testem a žádné žloutnutí skla navzdory plynutí času. Řešení nabízená novou značkou Glassprof také získala nejvyšší možnou bezpečnostní třídu 1B1 podle normy EN 12600, a navíc zaručují vysokou úroveň zvukové izolace (snížení hluku minimálně o 93 %). Komponentní skla Glassprof jsou navíc vyrobena z tvrzeného skla s automaticky otupenými hranami.

Více informací o nově založené společnosti a její nabídce získáte u obchodních poradců Aluprof a na www.glassprof.eu.