2024-01-19

Hliník ve službách vědy a kultury – Morskie Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha ve Štětíně se systémy Aluprof

Morskie Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha ve Štětíně je objekt, který si zaslouží zvláštní pozornost z mnoha ohledů. Jeho působivá substance, připomínající trup lodi, nejen odráží přístavní charakter města, ale je také příkladem harmonického spojení designu a funkčnosti, a vytváří tak prostor přívětivý jak pro životní prostředí, tak i návštěvníky. Tohoto efektu bylo možné dosáhnout mj. díky použití inovativních systémů firmy Aluprof – lídra v odvětví hliníkových stavebních systémů.

Jeden objekt, mnoho funkcí

Projektanta centra Morskie Centrum Nauki se investor rozhodl vybrat v soutěži. Vítězem se stal Piotr Płaskowicki ze studia Piotr Płaskowicki & Partnerzy Architekci, které má ve svém portfoliu velmi mnoho veřejných budov. Již ve fázi výstavby však bylo rozhodnuto, že objekt získá další funkce a stane se tak moderním, interaktivním vědeckým centrem. Tím se výrazně prodloužilo předání objektu do užívání – od zahájení projekčních prací do ukončení realizace uplynulo 11 let. Nebyl to však ztracený čas. Díky odhodlání investora a odvážnému přístupu Piotra Płaskowického Námořní vědecké centrum umístěné na štětínském ostrově Łasztownia nejen uchvacuje svým vzhledem, ale je také jedním z nejmodernějších muzeí v Polsku. Pro návštěvníky je to místo s atrakcemi, jako jsou mj. planetárium, multimediální výstava věnovaná námořní plavbě a více než 200 interaktivních stanovišť. Celková užitná plocha centra činí 7681 m² – není divu, že zabírá až tři podlaží.

Působivé rozměry a efektní fasáda

Námořní vědecké centrum ve Štětíně přitahuje pozornost z mnoha důvodů. Prvním je impozantní velikost: objekt je dlouhý 122 metrů a vysoký 14 metrů. Druhým je originální tvar substance, která svým vzhledem připomíná trup lodi, a konečně třetím – originální, hliníková skleněná dvouvrstvá fasáda s velkým úhlem sklonu (odklon od svislice: 22–42 stupňů). První vrstva byla vytvořena z barevných fasádních panelů, které svým uspořádáním a formou vyvolávají zjevnou souvislost s námořními kontejnery postavenými na sebe. Druhou vrstvou je černá síťovina z tahokovu, která díky své struktuře tvoří atraktivní prostorový efekt. Výjimečnost Námořního vědeckého centra ve Štětíně umocňuje také skutečnost, že boční stěny byly postaveny naproti sobě v různých úhlech, což znamená, že – podle toho, z jaké strany se na objekt díváme – ukazují se různé tvary. Co je důležité – budova nejen uchvacuje svým vzhledem a funkčností, ale také dokonale zapadá do principu udržitelné výstavby.

Design a ekologie díky řešení Aluprof

K atraktivnímu vzhledu a vysoké energetické účinnosti centra Morskie Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha přispěly ve velké míře hliníkové systémy Aluprof, které byly v něm použity. V objektu byla použita například sloupko-příčková stěna MB-SR50N v konečné verzi s tzv. plochým pásem ve vodorovných liniích, díky čemuž bylo možné vytvořit fasádu s úzkými dělicími liniemi a dosáhnout tak efektu jednotné rastrové struktury. Systém má navíc velmi dobré tepelněizolační parametry. Ve štětínském vědeckém centru byly dále použity: světlík z fasádního systému MB-SR50N HI+ s okny pro odvod kouře MB-RW, okna ze systému MB-86SI s tepelnou přepážkou a systém MB-78EI – protipožární příčky s dveřmi ve třídách EI15 až EI90. „Morskie Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha ve Štětíně je pro Aluprof další významnou realizací v portfoliu. Díky inovativnímu přístupu architekta Piotra Płaskowického a mj. našim výrobkům získala fasáda jedinečný ráz a celá budova, ve které hliníkové truhlářské výrobky vyrobila společnost Gosco FP, se stala dalším důležitým bodem na mapě Štětína. Jsme velmi rádi, že se jako dodavatel hliníkových systémů podílíme na vzniku takto významných objektů, které nejen lahodí oku, ale tvoří také důležitý kulturní prvek města a zapadají do myšlenky udržitelného rozvoje a hrají důležitou roli při vytváření městského prostoru šetrného k životnímu prostředí“, zdůrazňuje Sebastian Zawadka, regionální ředitel pro tuzemský prodej.