2024-03-05

Moderní, funkční a zapadající do urbanistických trendů. Centrum veřejných služeb v Opole vyplněné řešeními Aluprof

Jak vytvořit atraktivní veřejný prostor, který bude uchvacovat funkčností a originálním designem, a zároveň zajistí bezpečnost jeho uživatelům? Odpověď na tuto otázku lze najít v Opole, konkrétně v tamním Centru veřejných služeb. V objektu, který je v současnosti jedním z nejmodernějších v této části Polska, byla použita četná řešení Aluprof.

Úřad vstřícný k obyvatelům

Opolské Centrum veřejných služeb, které navrhlo studio Heinle, Wischer und Partner Architekci, se skládá ze dvou budov s celkovou plochou téměř 15 tisíc m2. Investice vznikla s ohledem na splnění nejnovějších trendů v utváření městského prostoru – jejím hlavním úkolem je zajištění komfortu pro obyvatele, kteří na jednom místě budou moci vyřídit mnoho úředních záležitostí, bez ohledu na to, jaký odbor nebo útvar za ně odpovídá. Tímto objekt snižuje intenzitu silniční dopravy v centru, což se promítá do omezení znečištění ovzduší nebo také hluku generovaného vozidly. Komfort používání ovlivňují také použité technologie. Na 11 tisících m2 užitné plochy byly nainstalovány mimo jiné moderní klimatizační a větrací systémy (umožňující také zvlhčování vzduchu) a četná řešení zlepšující energetickou účinnost nebo akustické pohodlí. Navíc, s myšlenkou na sluchově postižené, bylo rozhodnuto o použití mimo jiné hands-free systému nebo indukčních smyček, které podporují používání naslouchadel. Za zmínku také stojí, že budova byla postavena na ploše, kde kdysi fungovala železniční vlečka a továrna na automobilové díly. Dnes je to obslužné místo v centru města, které slouží lidem, a nikoli výrobě. Pro ještě příjemnější využití tohoto prostoru objekt obklopují jak stromy, tak i nízká zeleň, a na střeše, ve speciálně upravených úlech, žijí včely.

Působivá fasáda díky systémům Aluprof

Žadatelé mířící do opolského Centra veřejných služeb vítá pohled na zrcadlové fasády. K jejich vytvoření byla použita sloupko-příčková předstěna MB-SR50N Aluprof. Řešení bylo vyvinuto pro stavbu lehkých obvodových stěn – plochých typu závěsného a výplňového, funguje však nejen při konstrukci fasád, ale také při realizaci dalších prvků, jako jsou střechy nebo světlíky. Zrcadlový efekt, se kterým se pojí CUP, je způsoben speciálním tvarem sloupků a příček, který umožňuje stavět fasády s úzkými dělicími liniemi. Široká škála profilů sloupků a příček a také speciální příslušenství a spojky umožňují také vytvářet velkorozměrové odolné moduly s hmotností až 1100 kg. S přihlédnutím ke skutečnosti, že systém je poměrně flexibilní také v otázce vyprojektování upevňovacích bodů, dostaneme soubor vlastností, které dávají projektantům široký prostor pro realizaci jejich vizí. Zrcadlová fasáda není však jediným prvkem, který vizuálně odlišuje hmotu objektu. Pozornost přitahují také lamelované boční stěny. Tento postup byl možný díky spolupráci s firmou Aluprof, ale v tomto případě bylo nutné navrhnout a vyvinout řešení pro tuto konkrétní investici. Není to poprvé, kdy firma vychází vstříc potřebám svých partnerů a vyvíjí konstrukce speciálně pro danou budovu. V této realizaci projektanti Aluprof vytvořili dva typy objektových sloupků – pro betonové lamely (s průřezem profilu 50x150 mm) a pro skleněné lamely (s průřezem profilu 160x150 mm).

Okna, která nejsou vidět

K vytvoření výklopných a posuvných oken byl použit systém MB-SR50N OW, který je kompatibilní s ostatními řešeními výrobce a umožňuje tak konstruovat velkorozměrové zasklené plochy. Tento systém je dostupný v portfoliu Aluprof ve dvou variantách. První je založena na viditelném vnějším pruhu, který zvýrazňuje obrys okna. Druhá je řešení pro fasády, kde chceme dosáhnout efektu jednotné stěny s úzkými dělicími liniemi. Zde se používá technologie strukturálního lepení vnějšího skla na hliníkový rám pomocí stavebního silikonu. Díky tomu lze získat bezrámovou konstrukci, která přispěje k tomu, že okno zůstane skryté a nenaruší vzhled fasády.

S ohledem na energetickou účinnost

V Centru veřejných služeb v Opole nechybí také řešení, která zvyšují energetickou účinnost objektu. Jedním z nich jsou okna a dveře v systému MB-86SI Aluprof vyznačující se vynikající tepelnou izolací. Jejich těsnost zvyšuje přídavná přepážka v zóně izolace profilů a dvousložkové středové těsnění. MB-86SI se také vyznačuje širokou škálou sekcí, které umožňují dosáhnout stanovené estetiky a odolnosti, a profily navíc umožňují použití různého kování (včetně skrytých závěsů). To však není jediný aspekt, ve kterém toto řešení nabízí mnoho možností kreativním projektantům. Pozoruhodná je také široká škála zasklených ploch, díky kterým lze použít všechny běžné typy skel, včetně dvoukomorových, izolačních nebo proti vloupání.

Atraktivní design ruku v ruce s funkčností

Fasádní řešení Aluprof použitá v budovách doplňuje protipožární sloupko-příčková stěna MB-SR50N EI, která se vyznačuje požární odolností ve třídách EI30 nebo EI60. Proto je ideální pro vytváření konstrukcí, které mají být použity v požárních zónách a zajišťovat vhodné podmínky pro evakuaci osob. V Centru veřejných služeb v Opole pracuje několik stovek úředníků. K tomu je třeba přičíst velký počet žadatelů a návštěvníků objektu. V takových prostorách každý prvek zodpovědný za bezpečnost je nesmírně důležitý, proto se musí používat výrobky nejvyšší třídy. Zmíněná fasáda Aluprof je schopna zastavit další šíření požáru po dobu minimálně 60 minut, což usnadňuje bezpečný přesun osob v nouzové situaci. Je důležité, že řešení ovlivňující bezpečnost byla zde použita bez narušení designu. Díky tomu se pohled na protipožární fasádu neliší od zbytku fasády. Další výhodou řešení je možnost napojení stěn v úhlu až 7,5° na každou stranu nebo konstruování fasády nakloněné od svislice až o 10°. Tento systém umožňuje také realizaci střešního zasklení. Zde může být úhel sklonu až 80°.

S ohledem na požární bezpečnost

Kromě již zmíněné sloupko-příčkové stěny MB-SR50N EI se na seznamu výrobků Aluprof použitých v Centru veřejných služeb v Opole nacházejí ještě další dvě řešení s nadprůměrnými protipožárními vlastnostmi. Prvním z nich je systém MB-60E EI, používaný pro výrobu prosklených dveří a příček. Je vybaven hliníkovými profily s tepelným mostem a požárními prvky namontovanými ve vnitřních komorách profilů. Jejich účinnost zvyšují bobtnající pásky, které vlivem vysoké teploty zvětšují svůj objem a stávají se tak těžko překonatelnou překážkou pro šířící se požár. Důležitou vlastností systému, která má také obrovský význam v případě ohrožení, je způsob montáže skel. Jsou připevněna z vnitřní strany a zajištěna proti vypadnutí v následku plamenů. Druhým řešením jsou přepážky MB-78EI. Zde byly také použity vnitřní komory profilů a izolační prostory mezi profily pro zavedení protipožárních prvků. Další výhodou je velmi dobrá tepelná izolace (od 1,60 W/( m2K)) a akustická izolace (do 40 dB). Oba systémy umožňují vyrobit dveře s širokými křídly, což v případě takových objektů jako CUP v Opole nejen ovlivňuje každodenní pohodlí zaměstnanců a žadatelů, ale také zvyšuje jejich bezpečnost v případě požáru a nutnosti evakuace.

aluprof