2023-06-12

PROTIPANICKÉ ZÁMKY GU-BKS ŘADY 18 A 19

Protipanické zámky řady 18 (jednobodové) a řady 19 (jedno a vícebodové) jsou dostupné pro systémy: MB-45, MB-60, MB-60E, MB-70, MB-79N, MB86, MB-86N a MB-104 Passive s protipanickými funkcemi BCDE

Zámky řady 18 mají kromě standardního provedení verzi KIGA (z němčiny Kindergarten) čili speciální řešení pro použití v mateřských školách. Klika se montuje ve výšce nepřístupné dětem. Zámky řady 19 jsou dostupné v nabídce jako jednobodové a vícebodové (SECURY). Oba typy jsou dostupné ve standardním provedení, s elektrickou spojkou (EK) a ve verzi spolupracující s elektrickou západkou (EVP), vícebodové provedení je navíc dostupné ve verzi ADR pro použití ve speciálních konstrukcích proti vloupání. Boční stranu zámku lze libovolně posouvat vpravo nebo vlevo, díky čemuž je to univerzální řešení. Řešení má „Zprávu o posouzení způsobilosti k uvolnění“ u notifikované osoby CERTBUD Zámky jsou již dostupné v MB-CAD a v Logikal budou k dispozici v polovině června 2023.

aluprof