2023-06-13

VÝVOJ SYSTÉMU DĚLICÍCH PŘÍČEK MB-HARMONY OFFICE – PROFILOVÉ DVEŘE

Systém MB-Harmony Office, v jehož rámci rozlišujeme dělicí příčky s jednoduchým sklem MB-Harmony a s izolačním sklem MB-Harmony Duo, byl obohacen o řešení profilových dveří.

Systém se vyznačuje velmi rychlou montáží, obráběním omezeným na minimum a inovativní technologií vyztužení křídla spočívající ve vytěsnění výplně speciálně určeným příslušenstvím.

Profilové dveře zavedené do nabídky umožňují použití viditelného a skrytého kování. Jako jejichž výplň lze použít jednoduchá skla o tloušťce 5–13 mm a izolační skla o tloušťce 25–35 mm. V konstrukcích byl použit stejný způsob zasklení jako v případě pevných dělicích příček. V nabídce nabízíme dva typy křídel 35 a 45 mm.

Dělicí příčka MB-Harmony Office se používá především pro různé typy kancelářských prostor, také se zvýšenými akustickými požadavky. K největším výhodám systému patří:

 • konstrukční lehkost profilů – pouze 31 mm na výšku
 • celý systém je založen na několika základních prvcích
 • počet spojek a příslušenství je omezen na minimum
 • jednoduchá montáž a prefabrikace dělicí příčky (přímo na stavbě)
 • nejvyšší akustické vlastnosti při minimální možné velikosti profilů
 • jedinečný instalační panel na bázi základních profilů
 • nepoužití akrylových spár na stěnách
 • montáž kování a příslušenství je optimalizována pro provedení minimálního počtu obrábění při použití přenosného nářadí – jedinečná technologie a zkrácení doby procesu
 • skryté zasklívací těsnění vložené před montáží profilů
 • jednoduchá konstrukce dělicí příčky zkracuje čas montáže a zajišťuje pohodlí a spolehlivost při používání potvrzenou zkouškami stability a spolehlivostí konstrukce
 • univerzální rám pro všechny typy dveří
 • rozšiřuje dosavadní portfolio řady Harmony (MB-Harmony a MB-Harmony DUO)