ENERGETICKY ÚSPORNÉ A PASIVNÍ SYSTÉMY

Nyní je velmi populární projektování soběstačných objektů, které získávají energii a vodu z přírody a které jsou nedílnou součástí městské zástavby. Hliník je moderní materiál, který dokonale zapadá do současného trendu ekologické výstavby. V nabídce Aluprof je dostupných mnoho řešení z oblasti energeticky úsporných hliníkových oken a dveří, která úspěšně splňují dokonce podmínky pasivní výstavby, jak pro výstavbu rodinných domů, tak i pro komerční výstavbu. Energeticky úsporná okna a dveře jsou odpovědí na rostoucí požadavky na moderní stavebnictví.

Principem pasivní výstavby je minimalizace ztrát energie. Velký význam má zde každá etapa, počínaje výběrem vhodné parcely přes projekt až po provedení nejdrobnějších, jak by se mohlo zdát, prací, jako například zabudování parapetů. Pasivní domy jsou domy především velmi dobře izolované a chráněné proti tepelným ztrátám. Výběr oken pro pasivní domy nesmí být tedy namátkový.

Pasivní dům má nízké nároky na energii používanou pro jeho vytápění. Pasivní domy mají roční měrnou spotřebu tepla nižší než 15 kWh/m. Úroveň spotřeby primární energie v takové budově nesmí překročit 120 kWh/m²/rok pro všechny nároky na energii. Prozatím v současně stavěných obytných budovách spotřeba energie pouze pro vytápění činí až 120 kWh/(m²/rok). Nároky na energii u pasivních domů jsou tedy osmkrát nižší než u klasických domů.

Celá vnější vrstva pasivního domu je nepropustná pro vzduch. Součinitel prostupu tepla U stěnou musí být nižší než 0,15 W/(m²K). Důležitou součástí takového domu jsou okna, přes netěsný stavební otvor může totiž unikat z našeho domu až 30 % energie. Proto přípustný součinitel prostupu tepla v tomto případě nesmí překročit Uw= 0,80 W/(m²K). Pasivní dům je často vybaven zemním výměníkem tepla a rekuperátorem. Čím dál oblíbenější jsou také sluneční kolektory.

To, co může překvapit v konstrukci pasivních domů, je velký počet prosklených ploch, jak v podobě oken, tak i skleněných fasád. Skleněné plochy v takových budovách jsou převážně na jižní straně. Na severní straně jsou omezeny na minimum – zde totiž tepelný zisk ze slunečního záření je obvykle poměrně nízký. Nyní okna pro energeticky úsporné domy značně omezují tepelné ztráty a zároveň umožňují dostatečné osvětlení interiérů přirozeným světlem. Navíc lze díky nim zdarma získat sluneční energii, která ohřeje místnosti. Aby bylo možné zabránit nadměrnému slunečnímu záření a přehřátí místností, doporučují se venkovní rolety značky Aluprof, které kladně ovlivňují termiku domu.

V nabídce firmy Aluprof se nacházejí hliníkové dveře pro pasivní domy, energeticky úsporná hliníková okna, venkovní rolety a také fasádní systémy, které se stále častěji používají v bytové výstavbě.

Více informací o pasivní a energeticky úsporné výstavbě na stránkách Dom pasywny - dom.aluprof.com